Nazarı kendinden uzak tutma duası

Posted on 10th Temmuz 2014 in Medyum Burak Konya

Bismillahirrahmanirrahim
İlahi ferham da’fi vağfirli zelleti. Bi ma’kad deatkel enbiyau ve tevesselet.

comments: 0 »

Çok aşık olduğunuz sevgiliniz için dua

Posted on 12th Mayıs 2014 in Aşk Duaları

Rabbi heb li mines sailihin . Fe beşernahu bi ğulamin halim.(saffat 100 101)

comments: 0 »

Kısmeti açılsın duası

Posted on 7th Mayıs 2014 in Kısmet Duaları

Bismillahirrahmanirrahim
Ve kadimna ila ma amilu min amelin fe cealnahu hebaem mensura .

45 kere okuyunuz.

comments: 0 »

Düşman dili bağlansın büyüsü

Posted on 11th Nisan 2014 in Dil Bağlama Büyüleri

”Elhafız”

her gün on kere zikreden kişi düşmanlarının dilini bağlar onlardan korunur.

comments: 0 »

İstediğimin Olması için Büyü Yapma

Posted on 7th Nisan 2014 in Dilek Büyüleri

Gönlünden bir muradı, bir arzusu olan kimse bu arzusunun gerçekleşmesi için yatsı namazından sonra abdest alır. 2 veya 4 rekat namaz kılar. Allah’a hamdu senada bulunur. Hz. Peygambere salat ve selam getirir. Muradının gerçekleşmesi için Allah’a dua ve niyazda bulunur. Ancak arzusunun meşru bir arzu olması şarttır.
Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmu’l-kerîm. Sübhânellâhi rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin, lâ teda’lî zenben illâ ğafertehû, ve lâ hemmen illâ ferractehû, ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.

comments: 0 »

En Etkili Aşk Büyüsü Yapan Hoca

Posted on 5th Nisan 2014 in Aşk Büyüleri

Kuru üzüm ile yapılan aşk büyüsünün tarifini birazdan aşağıda vereceğiz. Bu işlem ilim sahibi sahih kişiler tarafından yapılmalıdır. Aşk Büyüsü kategorimizde yer alan bu uygulamanın etkilerinin yüksek olduğu bilinmektedir. … tane kuru üzüm üzerine .. kez yasin suresi okunur. Sonra bunlar bir kapta ağır ağır kavrulur. Üzümler kavrulurken bir kara dut, bir beyaz dut çubuğu ile bunlar karıştırılır. Bir yandan da “Falanın oğlu ya da kızı …. aşkımdan ak dut gibi sararsın, kara dut gibi kararsın. Yemesin içmesin gözüne uyku girmesin, beni görmedikçe rahat etmesin” diye tekrarlanır. Büyü tuttuysa, Üzümler kavrulduktan sonra iki gün içinde büyü yapılan kimse çıkagelir.

comments: 0 »

Karı Koca Arasında Sıcaklık için Büyü

Posted on 2nd Nisan 2014 in Bağlama Büyüleri

Dua okunurken ibni ifadesi olan yerde erkeğin ismi ile annesinin ismi, binti ifadesi olan yerde kadının ismi ile annesinin ismi okunacak. Hayırlı olan her niyet için …. kez okumak yeterlidir. Misafirliğe gidecek olan bir kimse evden çıkacağı zaman bu duayı … okuyarak avucuna nefes eder ve elini yüzüne sürer ise gittiği yerde sevgi ve muhabbetle karşılanır ve her haceti görülür. Bu duayı her gün en az bir kez okuyan kimseye herkes sevgi, şefkat ve merhamet nazarı ile bakar. Bu dua tecrübe edilmiştir. Her dilek için (özellikle de sevgi ve muhabbet konusunda) oldukça müessirdir. Helal olan dilekler için kullanmak gereklidir.
Bismillahirrahmanirrahim.
Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin.

comments: 0 »

Aşkınıza karşılık bulmak için dua

Posted on 27th Mart 2014 in Aşk Duaları

”Ya eyyühelleziyne amenü la tubtılu sadekatikum bilmenni vel’eza”dan ”Vallahü la yehdil kavmel kafiriyne”

comments: 0 »

Giden Bir Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü

Posted on 24th Mart 2014 in Geri Getirme Büyüleri

Sebepli veya sebepsiz yere ayrılan, terk eden bırakıp giden bir kimsenin geri gelmesi için yapılan etkili çalışmalardır. Kişinin gelmesi için özel işlemler uygulanır. Sevdiğini yanına getirmek için Arabi ayın ilk çarşambası .. kara üzüme bakara suresinin son 2 ayetini okuyup ateşe bırak. Daha tamam olmadan sevdiğin yanına gelir.

comments: 0 »

Kalbinde sadece sen ol diye dua

Posted on 21st Mart 2014 in Aşk Duaları

”Ve fike barekallah”

comments: 0 »