41 Düğüm Büyüsü Nedir, 41 Düğüm Büyüleri Nasıl Yapılır?

41 düğüm büyüsü nedir, 41 düğüm büyüleri nasıl yapılır? 41 düğüm büyüsü aşık eder mi? 41 düğüm büyüsü etkili mi? Yazımız içerisinde detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

 

41 düğüm büyüsü kara büyülerin en kuvvetlileri arasında yer alan bir büyü türüdür. Büyünün  yapılmasından sonra eskilerini çok kısa bir süre içerisinde göstereceğini görebilirsiniz.41 düğüm büyüsünün yapılması ve bozulması pek kolay değildir. Bu nedenle mutlaka büyüyü yaptırmak ya da bozdurmak için iyi bir medyum hoca ile çalışmanız önerilmektedir.

41 Düğüm Büyüsü

 

41 düğüm büyüsü genellikle insanlara zarar vermek ve onların hayatlarında kalıcı hasarlar bırakmak için yapılan bir büyü olarak adlandırılır. 14 gün içerisinde etki gösterecek kadar kuvvetli ve etkisi hızlı olan bir büyü ile karşı karşıyasınız. Tabii ki büyü bu kadar kuvvetli etki gösterirken ve bu kadar kısa sürede hayata geçerken onu herkesin yapabileceğini düşünmemeniz gerekir. 41 düğüm büyüsü ancak bu işte profesyonel olan hocalar tarafından yapılmalıdır.

 

Şirinlik duası nedir? Yazınızdan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

41 Düğüm Büyüsünün Uygulanması

 

41 düğüm büyüsün uygulaması oldukça meşakkat gerektiren ve kesinlikle profesyonel insanlar tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Nedenle kesinlikle evde denenmesi gerekir. Bu büyü neden yapıldığına dikkat edilir. Medyumunuz büyü yapma amacımıza göre size malzeme listesi verecektir. Bu listeye adım adım ve sorunsuz bir şekilde ulaştığımız takdirde büyünün hayata geçme hızı oldukça tatmin edici olacaktır.

 

41 düğüm büyüsünün yapılabilmesi için ilk olarak büyünün yapılacağı kişinin resmini ve özel eşyalarından herhangi birinin ip parçasını elde etmeniz gerekir. Amaç her ne olursa olsun genel olarak malzemelerin listesi bu şekildedir ancak değişkenlik gösterebilecektir.

 

Neden Düğüm Büyüsü Adı Verilir?

 

41 düğüm büyüsünün anlamı, sizin bu büyüyü neden yaptırdığınıza göre değişiklik gösterecektir. Kuvvetli ve son derece etkili bir büyü olduğunu unutmamamız gerekir. Bir kişiye nefret ve soğuma duygusu sağlamak için birebir olan bir büyü türü ile karşı karşıyasınız. Kişiler bu büyü sonrasında akıl ve ruh sağlığını kaybedecek kadar etki altına girebilirler. Bu nedenle mutlaka iyi düşünülerek yapılması gereken bir büyü olduğunu unutmamalısınız.

41 Düğüm Büyüsü Bozulabilir Mi?

 

41 düğüm büyüsünün bozulması oldukça zor bir işlemdir. Büyünün bozulması için mutlaka profesyonel bir medyum ile çalışılması şarttır. Aynı zamanda hiç zaman kaybı edilmemesi gerekir. Büyüyü kim yaptıysa yine onun bozmasında yarar vardır. Bazı sureler dualar bu büyünün bozulmasında etkili olacaktır. Medyum hocanız size bu sure ve duaları doğru isimleri ile ve okunuşları ile bildirecektir. Örneğin 41 düğüm büyüsünün bozulmasında okunması gereken dualar şunlardır:

 

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.

41 Düğüm İle Bağlama Büyüsünün Yapılışı

 

41 düğüm ile bağlama büyüsünün yapılmasında uygulanması gereken bazı adımlar vardır ki bu adımlara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yapılış adımlarına dikkat edildiği sürece büyü 14 gün içersinde direkt olarak etki etmeye başlayacaktır. Bağlama ve ayırma alanlarında çok etkili olan bir büyü hakkında konuşuyoruz. Bu nedenle 41 düğüm ile yapılan büyüye itibar etmenizi öneririz.

41 Düğüm Nasıl Atılır

 

Çalışmakta olduğunuz medyum hocanız bu büyü hakkında gerekli olan malzemeleri size detaylı olarak bildirecektir. Malzemeler eksiksiz bir şekilde elde ettikten sonra medyum hoca aşık olmasını istediğiniz kişinin kişisel bilgileri ile size bir vefk hazırlar. Bu vefkten sonra karşı tarafın iç çamaşırının üzerine 41 kere dikiş atılacak şekilde ip yardımı ile o çamaşır dikilir. Bu dikiş işleminden sonra medyum hocanız özel tılsımlı sözcükler ile 41 defa size bazı şeyler söyler. Ve bunlardan sonra büyü etki göstermeye başlayacaktır bile.

41 Düğüm Büyüsü Sonucunda Ne Olur?

 

41 düğüm büyüsü doğru adımlar ile hayata geçirildikten sonra büyünün etkisinde kalan taraf hangi amaç ile ona büyü yaptıysanız o amaca hizmet etmeye başlar. Örneğin kendinize aşık etmek için büyüye başvurduysanız size aşık olmaya başladığını kısa bir zaman içerisinde görmeye başlarsınız.

 

Aynı zamanda bu büyü etkisinde kalan kişilerde büyük oranda uykusuzluk sorunlar yaşanır. Uyusalar da dalamazlar dalsalar da kabus görerek uyanırlar. Bu döngü ye girdikten sonra bir daha asla deliksiz bir uyku uyuyamadıklarını fark ederler.

41 Düğüm Büyüsünün Erkeklere Yapılması

 

41 düğüm büyüsünün erkeğe yapılması şu aşamalar ile gerçek olur:

 

 • İlk olarak dört adet beyaz mum almalısınız.
 • Beyaz mumun alınmasının ardından mumlar dört gün içerisinde tek tek yakılmalıdır.
 • Bunların her biri bir günde yakılmasının ardından yanan mumların ortasında yer alan ip mumdan çıkarılır ve ipin üzerine 41 tane düğüm atılır
 • Bunların ikisine bağlama, diğer ikisine ise aşık etme niyeti ile büyü yapımı gerçekleştirilir.
 • Mamaların üzerine aşık olmasını istediğiniz erkeğin ve kendi adınızı yazarak tılsımlı sözler ve dualar okumalısınız.
 • Tüm bu işlemler medyum hoca tarafından dört günde bitirilir ve on bir gün sonra istediğiniz kişi size aşık olmuş olur.

 

Aşk vefki nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

41 Düğüm Büyüsü Aşık Eder mi?

 

41 düğüm büyüsü bir insanı bir insana şık edebilecek en kuvvetli ve en etkili büyüler arasında yer alır. Çünkü bu büyünün yapımında muhakkak Havas ilminden faydalanılır. 41 düğüm büyüsü 11 gün içinde kesin hayata geçen, çok kuvvetli ve kalıcı bir büyüdür bu nedenle. 41 düğüm büyüsünün tutma süresi bu kadar kısa olunca, aşıklar bu büyüye başvuruyorlar. Çünkü konu aşk olunca kimse yerinde duramıyor ve sabırsızlıkla aşkını elde etmek istiyorlar.

 

Unutulmamalıdır ki 41 düğüm büyüsün muhakkak çok iyi bir medyum hoca tarafından yapılması şarttır. medyum hocanın uygulayacağı bütün doğru adımlar sonrasında istediğiniz kişinin size aşık olduğunu görmeniz çok yakındır

41 Düğüm Büyüsü Etkili Mi?

 

41 düğüm büyüsünün etkisi çok kısa sürede kendisini gösterir. Büyünün  yapılmasının ardından etkiler bir bir kendisini gösterecektir. Bu sayede dilediğiniz hayata erişme hızınız da oldukça tatmin edici bir hal alacaktır. 41 düğüm büyüsü ile istediğiniz bir hayat arkadaşına sahip olabileceğiniz gibi, dilediğiniz kişileri de en tez vakitte birbirinden ayırabilirsiniz. Anlayacağınız hem ayırmaya de koparmaya hem de bağlamaya ve kavuşturmaya vesile olan bir büyü hakkında konuşuyoruz. Mutluluğunuzu hiçbir koşulda bozulmaması ve isteklerimizin devamı olarak yerine gelmesi için hayalinizdeki hayat arkadaşına ulaşmanız artık çok kolay. 41 düğüm büyüsü size bu noktada yardımcı olacaktır.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

41 Düğüm Büyüsü Nedir, 41 Düğüm Büyüleri Nasıl Yapılır? Sıkça Sorulan Sorular

Evet. Dilediğiniz kişinin kavuşmamız için en etkili olan büyü türleri arasında yer alan 41 düğüm büyüsü sayesinde, hayalini kurduğunuz kişi ile Yuvanızı kurmanız çok yakındır. 41 düğüm büyüsü her koşulda sizin için uygun olacaktır. Çünkü hayallerinizi yaşamanız için en kısa yol bu büyüden geçer.

Çok kuvvetli bir büyüden bahsediyoruz. 41 düğüm büyüsü ile gerçekleşmeyecek bir hayalimiz kalmayacak. Eğer ki kısmetinizin kapalı olduğu kesinse ve sizde bir büyü sayesinde kısmetinizi bir daha kapanmayacak şekilde açmak istiyorsanız işte o zaman 41 düğüm büyüsü sizin için çok uygun olacaktır

Bu büyü gerçekleşmesi en kısa süren büyüler arasında yer alır. Bu nedenle de yapıldıktan 11 gün sonra artık işlevini yerine getirilmiş olur. Yani tamamen işleminizin hayata geçmesi 11 gün kadar kısa bir sürede gerçek olur.

41 düğüm büyüsü çok kalıcı bir büyüdür. Yapıldığı yüzünden etki göstermeye başlar. Öyle ki siz bu büyüyü bozdurmadığınız sürece daima etki gösterecektir. 41 düğüm büyüsü ile kalıcı ve bir daha da bozumu olmayan durumların içerisine girmeniz mümkün olacaktır. Çok kalıcı ve kuvvetli bir büyüdür 41 düğüm büyüsü.

Belli bir amacı olan ve bu amaçları da 41 düğüm büyüsüne uygun olan herkes bu büyüyü yaptırabilir. Niyetiniz iyi ise ve inancınız da tam ise bu büyüyü yaptırmamanıza herhangi bir sebep olmaz. Bu nedenle, 41 düğüm büyüsünü isteyen herkesin dilediği zaman yaptırabilecek olduğunu belirtmek isteriz.

Bu Makale Hakkında

Gerçek Hoca
Bu makale Gerçek Hoca tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyüler
Yazdır
Bu sayfaya 88 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

2 Evet
2 Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir