Başkasına Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?

Başkasına yapılan büyü nasıl bozulur, ne kadar zamanda bozulur? Başkasına yapılan büyüyü kim bozabilir? Büyü bozma konusunda ayrıntıları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Başkasına yapılan büyünün bozulması için devamlı tekrar edilmesi gereken dualar ve sureler bulunmamaktadır. Medyuma gidilerek büyü bozma konusunda talepte bulunmanızda fayda vardır. Başkasına yapılan büyü gerekli ritüellerin bozulması neticesinde büyünün etkisinde kalan taraf, normal haline bir süre sonra geri döner. Böylece kendini rahatsız eden musallat olan varlıklardan da kurtulmuş olur.

Başkasına Yapılan Büyü Sonucunda Neler Olur?

Başkasına yapılan büyünün sonucunda hangi kişilere büyü yapılmış ise onlarda bazı değişmeler oluşmaya başlar. Bu farklılıklar aşağıda sırayla belirtilmiştir:

 • Büyünün etkisi ile kişilerin davranışlarında problemler oluşmaya başlar. Ruhsal açıdan sıkıntı hissetmeye başlarlar.
 •  Büyünün etkisinde olanların uykuları düzensiz hale gelir. Aniden sıçrayarak uykudan uyanabilirler.
 • Devamlı kötü rüyalar kabuslar görürler. Ayrıca büyü yaptıran kişiyi de sıkça görürler.
 • Bazen karartı gölge ya da puslu görüntüler görürler.
 • Büyü etkisinde olan kişilerin vücutlarında sabah kalktıklarında morluk ya da şişlikler net bir şekilde görülür.
 • Aynı anda büyünün etkisi altında olan taraf, cansız varlıkları bazen hareket ediyor gibi görür.
 • Büyü yapılan kişiler günün içinde devamlı olarak terler ya da stresli olurlar.

Yukarıda anlatılan bilgiler eşliğinde büyü etkisinde olan taraf hızlıca medyuma gitmeli ve büyünün bozulma için gerekenleri yaptırmalıdır.

Ayrıca canbar büyüsü nedir? Merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

Büyüden İnsanlar Zarar Görür Mü?

Büyünün etkileri bazen kişinin hayatı için olumlu bazen de olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Büyünün yapılması yapılan taraftaki kişiler için bazen ruhsal yönden çöküntülere bazen de ölümlere sebebiyet vermektedir. Aşağıda büyü etkileri neticesinde meydana gelen sorunlar anlatılmıştır:

 • Büyü sonucu oluşan durumlar edilen niyete göre farklılık meydana getirebilmektedir. Mesela; bir kişinin maddî olarak sarsılması niyetiyle yapılmış bir büyü sonucu kişinin işi iflas edebilir başarısız olabilir.
 •  Büyü ile karşı tarafa kısmet bağlama büyüsü yapıldıysa, etki altında olan kişi hayatı süresince ilişkilerinde mutlu olamaz ve kolay kolay evlenemez.
 • Ayrıca ayrılma büyüsü yapılması neticesinde mutlu olan bir çift aniden kavga ederek nedensizce ayrılabilir.
 • Nefret duyduğunuz birinin hayatı alt üst olsun başına hep kötü şeyler gelsin istiyorsanız yaptıracağınız büyü ile kişinin sürekli mutsuz olmasını ve yaşamını problemli olarak sürdürür.
 • …..

Yukarıda belirtilen vaziyetlerin neticesinde büyü yapılan tarafın yaşamında devamlı olarak problemler oluşmaya başlar.  Büyünün gerçekleşmesinden sonra ruhsal çöküntü yaşayan kişilerin hayatı kötü gitmeye başlar.

Başkasına Yapılan Büyü Nasıl Bozulabilir?

Başkasına yapılan büyünün bozulmasında ne gibi tekniklerin uygulanacağı bilinmesi gerekir. Medyum hocası ile detaylı görüşme yapmak büyü bozmak için neler yapılmasını gerektiğini öğrenmek gereklidir. Büyü bozmak için yapılan muskalar sürekli yanınızda olmalıdır. Mesela; büyünün bozulma için okunması önemli olan dualar ve sureler hiç aksatma yapılmadan 7 gün hem sabah hem de akşam okunmalıdır. Düzenli okuma yapılması kişinin hayatının eski haline dönmesini sağlar. Hem psikolojisi hem de davranışları düzelir.

Fatiha Suresi İle Büyüyü Bozma

Fatiha süresi gün boyunca tüm namaz saatlerinde namaz kıldıktan sonra okunduğunda büyü etkisini yitirmeye başlar. Özellikle sevdiğiniz kadın ya da erkekten ayrılmanız niyetiyle yapılan büyüyü ve kısmet kapalılığını bozmak için Fatiha suresi okunur. Aşağıda Fatiha suresinin okunuşu verilmektedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin,İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim , ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yukarıda adı geçen Fatiha suresinin her gün namaz saatlerinde namazınız bittikten sonra 3 defa tekrarlanması önemlidir. okunması  gerekir. Fatiha suresinin düzenli okunması sonucu kişi eski normal hayatına geri döner.

Bakara Suresi İle Büyüyü Bozma

Bakara suresi ile bütün büyülerin bozulması mümkün olmaktadır.  Bakara suresinin 7 gün boyunca hem sabah  hem de  akşam olmak üzere okunması büyünün yapıldığı tarafın hareketlerinde farklılık meydana getirir. Önceleri musallat varlıklar ile uğraşan kişiler bu varlıklardan korunmuş olurlar. Aşağıda  Bakara suresinin okunuşu  sunulmuştur:

 • Elif lam mim
 • Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.
 • Ve ilahüküm ilahüv vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.
 • İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

Yukarıda geçen Bakara suresinin 1, 2, 3, 4, 5, 163 ve 164. ayetlerinin düzenli tekrar edilmesi halinde kişi üstündeki büyüler tam olarak bozularak etkisini kaybeder. Büyü etkisi altında olduğu fikrine kapılan kişiler yapılan kesinlikle Bakara suresinin belirtilen ayetlerini okumalıdır.

Büyü Bozmada Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Büyünün bozulmasında dikkat edilmesi gereken  noktalara titizlikle uyulmalıdır. Çoğunlukla büyünün bozulması amacıyla dua okumaya başlamadan önem verilmesi gerekenler detaylı olarak paylaşılmıştır:

 • Büyü bozma amacıyla duaların abdestli okunması gerekir. Yani dua okumaya başlamadan önce kesinlikle abdest alınmalıdır.
 • Dualara başlanmadan önce 4 rekat nafile namazı kılınması tavsiye edilmektedir.
 • Tüm dualar sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğduğu gibi okunmaya başlamalıdır.
 • Dua okurken yüzünüzü kibleye dönüp ellerinizi semaya açmanız gereklidir. Diz çözerek dua etmeniz önem taşımaktadır.

Söylenilen kurallara uyulduğu taktirde büyü bozma işlemi hızlıca yapılacaktır. Bu nedenle gerekli şartlara uyum gösterilmesinde avantaj vardır.

Başkasına Yapılan Büyü Zamanla Bozulabilir Mi?

Başkasına yapılan büyünün belirli bir süre geçmesi sonucu kendiliğinden bozulması mümkün olmaktadır. Kaza ya da yaşanılan ani olaylar karşısında büyü etkileri yok olabilir. Birden bire karşılaşılan durumlar karşısında büyü etkisini tamamen yitirir. Aşağıda büyünün aniden bozulmasına neden olan olaylar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bir büyünün aniden bozulması için büyünün etkisi altında olan taraf deprem, sel ve yangın tarzında doğal felaketler ile karşılaşmış olması gerekir.
 • Trafik kazası yaşayan bireyler de büyü etkisinden kendiliğinden kurtulur.
 • Düğün töreni gibi büyük organizasyonlarda oluşan kazalar neticesinde büyü bozulabilir.
 • Geçirdiği kaza sonrası bedeninde felç meydana gelen kişilerde de büyü etkisini yitirebilir.
 • Büyü yapılan taraf hamile kaldığında büyü etkileri tam anlamıyla yok olabilir.

Yukarıda verilen acil durumların aniden meydana gelmesi ile büyü kendiliğinden bozulabilir. Büyünün bozulması halinde tüm etkiden kurtularak kendi hallerine dönerler.

Arkaik İle Büyü Bozma

Arkaik ile büyü bozma eski dönemlerden günümüze kadar kullanılmaya devam edilmiş bir yöntemdir. Arkaik ile büyü bozmak için tütsü ve kan içirilme yöntemi kullanılabilir böylece büyünün tamamen bozulması sağlanır. Bunun sonucunda büyünün yapıldığı tarafta yer alan kişiler önceki psikolojik ve  bedensel özelliklerini geri kazanırlar. Yaşamlarına daha iyi bir şekilde devam ederler.

……

Sülfi cin daveti nedir? Sayfanızdan bilgileri detaylıca öğrenebilirsiniz.

Tuz İle Büyü Bozma

Tuz büyüsünün bozulması için gereken yöntemler aşağıda detaylıca anlatılmaktadır.  Bu yöntemler şunlardır.

 • Tuz ile büyünün bozulması için ilk olarak tamamen doğal tuz gerekir.
 • Tuzu bir kaba koyarak 70 defa sırasıyla Fatiha(Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn), İhlas(Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled,  Ve lem yekün lehû küfüven ehad), Felak(Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased) ve  Nas(Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs,  min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs) belirtilen duaların doğru olarak okunması gerekir.
 • Surelerin 70 defa tekrarlanması sırasında büyü bozulması için niyet edilir.
 • Dualar okunan tuz su ile niyet edilerek içilir ve büyü etkisi yok olur bu işlemden sonra kişiye bir daha başkası büyü yapamaz.

Yukarıda sayılan  işlemlerin düzenli ve doğru olarak yapılması ile birlikte kisiye yapılan  büyü bozulur etkisini yitirir musallat bir varlık  varsa üzerinden uzaklaşır. Tuz kullanılarak evde kolayca bir büyü bozulabilir.

Büyü Bozmada Sirke Kullanılması

Büyünün bozulmasında sirke kullanılması çok etkilidir. Aşağıda bir büyünün bozulmasında sirkenin nasıl kullanılacağı ile alakalı detaylar ayrıntılı şekilde verilmektedir:

 • Öncelikli olarak elma ve üzüm sirkesi su içine eklenerek karıştırılır.
 • Oluşturulan bu karışım ile vücut tamamen yıkanmalıdır.
 • Kovanın içinde sirkeli su kullanılarak gusül abdesti alınır.
 • Gerekli işlemler tamamladıktan sonra büyünün bozulması için abdest alırken niyet edebilir.
 • Niyet söyledikten sonra bu iletişim ile büyünün bozulması gerçekleşmiş olur. Böylece büyünün etkisi altında kalan taraf, büyüden kurtularak önceki haline döner. Bunun neticesinde de kişi bir daha büyüden etkilenmez.

Yukarıda bahsedilen adımların anlatıldığı gibi tam olarak uygulanmasından sonra   sirke kullanılarak büyü bozulması işlemi kolayca şekilde yapılır. Bu sürecin sonunda büyü etkisini kaybetmeye başlar.

Bir önceki yazımız olan Geri Getirme Büyüsü Nasıl Bozulur başlıklı makalemizde birini geri getirme büyüsü, boşanan eşi geri getirme büyüsü ve geri getirme büyüsü etkili hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Başkasına Yapılan Büyü Nasıl Bozulur? Sıkça Sorulan Sorular

Kuran'da büyü bozma ile alakalı olan surelerin arasında birbirinden değişik büyü ya da muska bozmak için okunanlar vardır. Fakat bu etkili ayetleri okumanız büyü bozmaya fayda etmeyebilir. Özellikle büyü yapılırken musallat varlıklar kullanıldıysa etki altında kalan kişi hangi ayeti okursa okusun fayda etmez. etkilenen kimse tüm ayetleri okusa bile fayda etmez. Musallat varlıkların olduğu büyüleri bozmak daha zordur.

Evde ya da giysilerin üzerinde herhangi bir büyü bulursanız bunu kesinlikle açmayın. Bu konuda işin ehli bir hocadan destek alın. Kötü sonuçlar oluşsun istemiyorsanız medyumdan yardım alarak büyüyü açın ve imha edilmesini sağlayın.

Büyü bozma büyü yapılması kadar zor bir uygulamadır. Kesinlikle her hoca büyü bozma yapamaz. Bunun için büyünün ne gibi bir maksatla yapıldığını hangi kişiye yapıldığını ne gibi bir büyü türü olduğunu anlamak gerekir. Bu konuda da büyüler konusunda yetkin olan hocalar ile iletişim kurmakta fayda vardır.

Koruma maksatlı gerçekleştirilen, nazar için uygulanan muskaların açılması sorun oluşturmaz. Fakat büyü eğer kötü niyetle büyücü biri tarafından yapıldıysa açan kişinin kuvvetten düşmesine perişan olmasına sebep olabilir. Bu yüzden de bulunan büyülerin gerçek hocalar tarafından açılması doğrudur.

Muskalar evlerde istenilen alanlara konulabilir. Bu yerlerden en fazla tercih edilenler; kapı eşikleri ve yatak altlarıdır. Ayrıca minderler ve yastıkların içi, saksıların içi gibi yerler de sıklıkla kullanılır. Çalışılan mekanda bilgisayar masasının herhangi bir yerine ve ya giysilerin ceketlerin ceplerine ya da montların astarlarına dikilebilir.

Bu Makale Hakkında

Gerçek Hoca
Bu makale Gerçek Hoca tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü Bozma
Yazdır
Bu sayfaya 46 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

2 Evet
2 Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir