Voodoo Büyüsü Nedir, Voodoo Büyüleri Nasıl Yapılır?

Voodoo büyüsü nedir, voodoo büyüleri nasıl yapılır? Voodoo bebeği ne anlama gelir? Gerçek bilgilere ve detaylı büyü etkinliklerine değinmek için sitemizdeki yazıları inceleyebilirsiniz.

 

Voodoo büyüsü, uzun süredir uygulaması devam eden ve hatta bu uygulamanın çok eski tarihlere dayandığı bilinen bir büyü türüdür. Genellikle insanlara zarar vermek, ara açmak ya da tamamen bağları koparmak amacı ile yapılan bu büyünün genel amacı kötü etkiler yaratmaktır. Bu büyü vasıtası ile her zaman olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır.

Voodoo Büyüsü

 

Voodoo büyüsü aracılığı ile sevmediğiniz insanların hayatında kalıcı bir etki yaratabilirsiniz. Bu büyünün yapılması sonucunda büyünün yapıldı kişilerin hayatında bir daha değişmeyecek üzere farklılıklar oluşacaktır. Bu farklılıklar hem bedensel hem ruhsal olarak insanları kalıcı olarak etkileyecek ve büyük olumsuzluklara maruz bırakacaktır. Bu büyünün hayata geçmesi için bir oyuncak bebeğe ihtiyacımız oluyor. Daha sonra bazı tılsımlı sözler ile bebeğe iğneler batırılmaktadır. Bu iğneler nereye bakıyorsa kişinin orada zarara uğrayacağı ortada olur.

 

Aynı zamanda da Süryani büyüsü hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Voodoo Büyüsünün Uygulanması

 

Voodoo büyüsünün yapılması ,bazı kurallara ve kriterlere bağlıdır. Bu kural ve kriterleri de tabii ki de işinde uzman olan medyum kişiler bilir. Bir profesyonel medyum hocasına gittiğiniz zaman yapılan her işlemi başarı ile ortaya koyacağı gibi voodoo büyüsünü de bir şekilde hayata geçirilecektir. Ancak şu unutulmamalıdır ki büyü yapılmadan önce muhakkak oyuncak bir bebeğe ve büyünün yapılacak kişisinin saç teline ya da tırnağına ihtiyaç vardır.

 

Büyünün yapılması bazı tılsımlı sözlere ve uygulama biçimlerine bağlıdır. Uzman medyum hocanız bütün bunları profesyonellikle hayata geçirecekti ve sonrasında en nihayetinde amacınız ortaya çıkacaktır.

Voodoo Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

 

Eğer ki voodoo büyüsü uzman medyum hocalar tarafından hayata geçirildiyse, işte o zaman büyünün etkisi ve belirtileri hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Büyünün etkileri ve de belirtileri arasında yer alan en önemli özellikler de, yapılan, yani bu büyüye maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkan yoğun sinirlilik, mutsuzluk, umutsuzluk ve de öfke halidir. Hatta öyle ki, bu büyünün etkileri bir zaman sonra kişiyi intihara bile sürüklemektedir.

 

Aynı zamanda bu büyünün etkisinde kalan taraflar sürekli olarak uykusuzluk çekerler. Uyuyabilseler bile rüyalarında çok kötü şeyler görürler ve bu kabuslar onları mahveder. Yani kısacası bu kişilerin aynı zamanda uyku düzenleri de berbat bir hale girer. Bu belirtiler sizde de aniden geliştiyse ve çok yoğun bir belirginlik gösteriyorsa işte o zaman büyüyü bozmanız gerekebilecektir. Voodoo büyüsünü bozdurmak da tıpkı yaptırmak gibi uzman kişiler tarafından hayata geçirilmelidir.

 

Voodoo Büyüsünün Etkisini Yok Etme

 

Voodoo büyüsüne maruz kalmış olanlar ya da başkasına bu büyüyü yapmış ama vazgeçmiş, bozulmasını isteyen kişiler, büyünün etkisini yok etme yollarını araştırmaktadırlar. Büyünün etkisini kaybetmesi ve bozulabilmesi için bir çok yöntem ve uygulama hayata geçirile bilmektedir. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bu noktada da uzman bir medyum ile çalışmamız önerilmektedir. Bu büyünün bozulması için bazı vefkler ve muskalar etkin olabilmektedir.

 

Aynı zamanda da voodoo büyüsünün bozulmasında etkili olan dualar vardır. işte o dualar:

 

 

  • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
  • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
  • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
  • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Voodoo Bebeği Ne Anlama Gelir?

 

Voodoo bebeği voodoo büyüsünün yapılabilmesi için gerekli olan ana malzemedir. Bu bebek kolay bir şekilde dikilebildiği gibi günümüzde çok kolay bir şekilde de elde edilebilmektedir. Bu bebeği aldığınız zaman üzerinde büyü uygulamalarında bulunacaksınız. Bazı malzemeler de eşlik ederek büyünün bebek sayesinde etki etmesi beklenecektir.

Voodoo Büyüsü Etkili mi?

 

Voodoo büyüsünün etkisi oldukça yoğun ve kuvvetlidir. Bu nedenle kesinlikle uzman kişiler tarafından hayata geçirilmesi önerilmektedir. Karşı tarafın hem bedensel hem de ruhsal bir şekilde çökmesine, berbat bir hayat yaşamasına ve sevdiği insanlar ile bağını koparmasına sebebiyet veren büyü, mutlaka çok düşünülerek yapılmalıdır çünkü çok etkili bir büyü türüdür.

Voodoo Büyüsünün Türleri

 

Voodoo büyüsünün türleri fazladır. Büyüyü hangi amaçla, neden ve kime yaptığınıza bağlı olarak büyünün hangi türünü hayata geçirmemiz gerektiğini değişiklik gösterecektir. Bu büyünün için çok fazla çeşit bir sebep vardır. Sizi sebebiniz hangisiyse o türde bir büyü yapılacaktır.

Voodoo Büyüsünün Tutma Vakti

 

Voodoo büyüsünün tutma vakti bebeği temin ettiğimiz zamana göre değişiklik gösterecektir. Voodoo büyüsü için gerekli olan voodoo bebeğini hazırladığınız anda büyüyü yapım aşamasına sokarsanız, işte o zaman büyü etki etmeye başlacaktır bile.

 

Unutmamalısınız ki voodoo büyüsünün etkisinin hızlı ve kalıcı olabilmesi için özel hazırlamış olduğunuz bu voodoo bebeğine kimsenin erişememesi ve dokunamaması gerekir.

 

Sakız büyüsü nedir? Tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

 

Voodoo Büyüsü Neden Yapılır?

 

 

Bu büyünün yapılması için çok fazla seçenek ve neden vardır. ama genel hatları ile ele alacak olursak büyü genel olarak karşı tarafa yoğun acılar çektirmek adına yapılır. Yapılan kişinin kısmetini kapar, bahtını karartır, depresyona sokar ve yaşayan bir ölü haline gelmesine de sebebiyet verir. Bu nedenle kesinlikle voodoo büyüsünü yaptırmadan önce çok iyi düşünmemiz gerekir. Bu sayede hem sizin başınız derde girmez hem de karşı tarafa istediğiniz hayatı yaşatmanın zevkini hissedebilirsiniz.

Medyum Yasin hoca