Zenginlik Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? Zengin Olmak İçin Büyü

Zenginlik büyüsü nedir, nasıl yapılır, etkileri nelerdir? Zengin olmak için büyüleri kimler yapabilir? Büyü hakkında detaylara erişmek için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Zenginlik büyüsünü çoğunlukla kişiler, ekonomik olarak çok daha iyi bir mevkiye gelmek için tercih eder. Büyünün ideal bir şekilde gerçekleşmesi neticesinde etkisini göstererek meslek yaşamınızda daha yüksek mevkide olup hanenize hem bolluk hem de bereket gelir. Büyünün gerçekleşmesinde kesin olarak medyum hocalarına başvurulmasında yarar vardır.  Gerekli malzemelerin ve basamakların yapılmasından sonra zenginlik  büyüsünün etkisi hızlıca kendini belli edecek   büyüyü yapan kişinin   yaşamında pozitif izlenimler oluşturur.

İkna etme büyüsü nedir? Makalemizi inceleyebilirsiniz.

Zenginlik Büyüsünün Yapılışı

Zenginlik büyüsünün yapılışında işlemlerin doğru yapılması gerekir. Bunun için medyuma başvurarak tüm ihtiyaç duyulan malzemelerin hangileri olduğunu ve işlemin ne şekilde yapılması gerektiğini öğrenmek gerekir. Zenginlik büyüsü işleminde tercih edilmesi gereken usuller aşağıda ayrıntılı bir tarzda verilmektedir:

 • Öncelikle tuzlu su ve beyaz mendil hazır edilmesi gerekir. Tuzlu su ticareti simgelemektedir,  beyaz mendil ise bereket ve para sembolüdür.  Bu sebepten malzemelerin gerekli şekilde temin edilmesi gerekir.
 • Malzemelerin hazırlanmasından sonra beyaz mendil ağzı kapalı tuzlu suda 1 gece bekletilir. Kabın ağzı kapalı olmalıdır.
 • Sonrasında güneşin doğduğu saatlerde kaptaki tuzlu su toprağa dökülür.
 • Arda kalan mendil dikkatlice katlanarak giysinin içerisine konulur. Giydi ve mendil kesinlikle bedene değmelidir.
 •  Geceleyin mendil giysinin cebinden çıkarılır daha sonra tuzlu suyu ile aynı yere gömülür.
 • Gömülme sırasında medyumun belirlediği tılsımlı kelimeler söylenir ve dilek dilenir.
 • Tüm işlemler yapıldıktan sonra büyünün yapım aşaması da tamamlanmış olur.

Yukarıda verilen işlemlerin gerektiği şekilde yapılmasından sonra büyü 7 günde tesirini göstermeye başlar ve ekonomik manada yaşamınızda çok sayıda olumlu gelişme oluşur.  Hanemizde hem bolluk hem de bereket meydana oluşur.

Zenginlik Büyüsünün Uzmana Yaptırılması

Zenginlik büyüsünün oldukça etkili olmasından ötürü uygulanması da uzman ellerce yapılmalıdır.  Büyünün uygulanması sırasında hiçbir hatanın olması gerekir bu durum neticede kötü etki oluşturur. Yani maddi anlamda daha fazla ilerlemek isterken aniden düşüşe geçebilirsiniz. Bu riski düşünerek işinin ehli uzman olan bir hocaya giderek büyünün uygulatılması gerekir.

Zenginlik büyüsünü yaptırmak isteyenler, hocaya başvurarak büyü yaptırıp çok daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilir.

Zenginlik Büyüsü Nasıl Etki Gösterir?

Zenginlik büyüsü daha zengin olmak amacıyla yaptırılmamalıdır.  Yani hali vakti iyi olup daha fazla gelir elde etmek isteyenler, zenginlik büyüsünü yaptırdıkları an diledikleri neticeyi elde edemez. Büyü bu sebeple gücünü gösteremez. Zenginlik büyüsünü vaziyeti maddi durumu çok kötü olanların yaptırması gerekir.

Zenginlik Büyüsü Kuvvetli Midir?

Zenginlik büyüsünün gücü çok güçlüdür. Büyünün tam ve noksansız olarak uygulanmasından sonra büyü belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Büyünün uygulanmasında ihtiyaç duyulan malzemeler önemlidir. Paranın ve zenginliğin sembolü olan malzemelerin tercih edilmesi gerekir. Bunun için de seçilen medyuma dikkat edilmesi gereklidir. Büyünün gücünün tam işlemini merak edenler, evde uygulama yapmak yerine genellikle medyumlara gitmelidir.

Para Büyüsü İle Zengin Olma

Para büyüsü ile zengin olma çok kolay duruma dönüşür. Ekonomik manada zorluklar yaşayanlar, hocaya gidip para büyüsü uygulaması meydana getirerek çok sayıda fayda ve avantaj sağlayabilir. Para büyüsünün yapılmasında önemli olan asıl malzemeler tuzlu su ile beyaz mendildir. Para anlamında zenginliği ve bereketi en fazla simgeleyen ürün beyaz mendildir.  Bu sebeple mendilin arzu edildiği renkte tercih edilmesi gerekir. Para büyüsünün uygulanmasından sonra altta bulunan durumlar oluşur.  Bu durumları şu şekildedir:

 • Para büyüsünü yaptıranlar, ticaretle uğraşıyorlar ise alım satım yaparken her daim başarı elde eder. Tüm satış yaptığı ürünler, kolayca beğenilir ve her daim seçilen bir işletme olarak tanınırlar.
 • Ayrıca para büyüsünü uygulayan kişiler, hızlıca para elde etmek için yatırımlarını Dolar ve Euro merkezli olarak yapar. Çoğunlukla hem altın hem de gümüş tarzında değeri yüksek yatırımların korunması işlemini yurtdışında yaparlar.
 • Bununla beraber para büyüsünün uygulanmasından sonra büyüyü uygulayanların sattıkları ürünler hızlıca satılır ve herhangi bir şekilde bu ürünlerde zarar oluşmaz. Böylece satışını yaptıkları ürünlerle kısa süre zengin olurlar.

Yukarıda ifade edilen vaziyetlerin oluşması için para büyüsünün gerektiği şekilde uygulanması gerekir. Doğru işlemler ve medyum hocasının ritüelleri ile beraber elde edilen büyü neticesinde fakir halde olan kişilerin işleri kısa sürede düzelir ve hızlıca şuana kadar elde edemedikleri parayı kolayca kazanırlar.

Altın İle Para Büyüsü Yapma

Altın büyüsünün yapılması neticesinde hızlıca bir zaman sonra ekonomik manada vaziyeti çok iyi olmayan bir kişi, daha fazla gelir elde etmeye başlar, Altın ile zenginlik büyüsü uygulanması için işlem yaptırmak isteyenlerin gerçek hocaya giderek büyünün uygulanma süreçlerini öğrenmesi gerekir.

Altın takının elden çıkarılması neticesinde büyü etkisi yok olur.  Bunun sonucunda da maddi manada sorunlar yaşarlar, ya da zenginlik büyüsünün yüzünden tekrar yararlanamaz.  Bu sebeple özel tılsımlı kelimelerle yapılan altın takının ömür boyu takılması gerekir.

Para Büyüsünü Bağlamak Ne Anlama Gelir?

Para büyüsünü bağlamak,  büyünün uygulanmasından sonra hiç kimseye bu durumu söylememek manasına gelir. Yani para büyüsünün uygulanmasındaki tün süreçler yalnızca büyüyü yaptıran ile medyum arasında gizli kalmalıdır. Üçüncü bir şahsın para büyüsü yapıldığını bilmemesi önemli şarttır. Para büyüsünün farklı bir kişi tarafından işitilmesi neticesinde büyü kendiliğinden gücünü kaybeder ve iptal olur.  Bu sebeple para büyüsünün etkisinin etkili olmasını isteyenler, mutlaka ömür boyunca hiç kimseye işlem konusunda bir şey anlatmamalıdır. Böylece ölene kadar yaşamınız süresince kimse sizin ne şekilde hızlıca zengin olduğunuzu anlayamayacak büyünün etkisi devamlı olacaktır.

Para Büyüsünde Künye Kullanılması

Para büyüsünün uygulanmasında ana üç basamağın uygulanması gerekir.  Öncelikli olarak büyünün hayata geçirilmesi için ilk süreç olan künye aşamasını yapmak önemlidir.  Bu sebeple öncelikle aşağıda söylenilen adımlar tam olacak şekilde yerinme getirilmelidir.  Bu işlemler şu sırasıyla şekildedir:

 • Öncelikle altın bir takınızı tuzun içerisinde bekletmek gerekir.
 • Sonra altın tuz içine 41 defa batırılıp çıkarılarak her bu işlem yapılırken adınızı söylemelisiniz.
 • 41 defa tekrar yapıldıktan sonra altına “künye okuma” işlemi tamamlanır.

Yukarıda detayları anlatılan para büyüsünde künye okuma aşamasının yapılmasından sonra bir diğer işleme geçilerek para büyüsü çalışmasının hızlı bir şekilde uygulanması gerekir.

Kıl tüy büyüsü nedir ve nasıl yapılır? Makalemizden öğrenebilirsiniz.

Para Büyüsünde Su Kullanılması

Para büyüsünde ikinci işlem ise suyun nimete dönüştürülme sürecidir. Bu işlemin yapılmasında bazı ritüeller ve usuller kullanılır. Aşağıda para büyüsünde suyun nimete dönüştürülmesi için yapılması önemli olan süreçler anlatılmaktadır:

 • Altının batırılıp çıkarıldığı tuz göl deniz gibi bir su kaynağına dökülür. Dökülecek kaynak sizin seçiminize bırakılmıştır.
 • Tuz Dökülen yerden su alınır. tuzun dökülmesinden sonra dökülen yerden biraz su alınır. Bu işlemden sonra üçüncü aşamaya geçilmelidir.

Söylenilen adımların tam ve doğru olarak tamamlanmasında fayda bulunmaktadır. Çünkü,  para büyüsünün sonucunun çok belirgin sonuç vermesi için tercih edilen malzemelerin ve işlem basamaklarının noksansız yapılması gerekir. Suyu nimete dönüştürme işleminden hemen sonra büyünün mayalanma sürecine geçilmelidir.

Para Büyüsünde Mayalama İşlemi

Para büyüsünde mayalanma uygulaması tüm gece süresinde yapılmalıdır. Aşağıda para büyüsünde mayalanma işleminin gerçekleştirilmesi sırasında yapılması önemli şartlar sırasıyla açıklanmaktadır:

 • Tuzun döküldüğü su içerisine altın takılar yerleştirilir ve bir gece süresinde kapağı kapalı şekilde bekletilir.
 • Altın takının gece süresince kaynaktan alınan suda beklemesi sırasında işlemi yapan kişinin de uyumaması önem taşımaktadır. Çünkü, büyüyü yapan, kişi rüyasında başka birini görür ise büyünün etkisi azalabilir. Bu sebeple büyünün mayalanma süreci sonlanana kadar sabaha kadar uyunmamalıdır.
 • Büyünün bir gece bekletilme sürecinden sonra altın takının bulunduğu su tekrar kaynağa dökülür.
 • Sonrasında kişi bu takıyı takarak ömür boyu üzerinden çıkarmamalıdır.  Bu işlemden sonra büyünün tutma aşaması başlar.  Takılar takıldıktan sonra istenildiği kadar uyunabilir.

Yukarıda belirtilen işlemin doğru olarak gerçekleştirilmesinden sonra büyünün gücünü belli etmesi için bir süre beklenilmelidir. Büyü tesiri ortaya çıktıyı an artık yaşamınız tam anlamıyla farklılaşacak ve hep zengin olarak yaşamınızı sürdüreceksiniz.

Zenginlik Büyüsünün Tutması

Zenginlik büyüsünün tutması için gerekli ritüellerin ve basamakların yerine getirilmesi gerekir. Çoğunlukla zenginlik büyüsünde tekrarlanması önemli olan tılsımlı sözcüklerin olması gerektiği gibi söylenmesi önemlidir. Ayrıca malzemelerin de noksansız bir şekilde kullanılarak işlem yapılması koşulu aranır. Aynı anda büyünün etkilerinin ortaya çıkması için kesinlikle kimseye büyü hakkında bilgi verilmemelidir.  Bütün bu koşullarım yerine getirilmesi neticesinde zenginlik büyüsünün iyi amaçla  uygulanmasından sonra 1 ay gibi sürede büyü belirtilerini göstermeye başlar.

Büyünün uygulanmasından 1 ay sonra büyüyü yapanın yaşamı tam anlamıyla farklı hale gelir ve her daim hayallerinde olan zengin yaşamı kısa sürede yaşamaya başlar.  Böylece büyünün etkisi ölene kadar kişinin üzerinde sürer. Büyünün etkisi altında olan, yaşamı süresince istediği her şeyi elde etme imkanını yakalamış olur.

Zenginlik büyüsünün hızlı ve kuvvetli bir şekilde olmasını talep edenler, medyumdan ihtiyaç duyulan desteği almalıdır.  Kendi başlarına evde deneyimleri yoksa yapmamalıdırlar.

Zengin olmak, mesleki anlamda yükselmek, başka kimselere muhtaç olmamak ve rüyalarınızdaki gibi bir yaşam sürmek, zenginlik büyüsü yaptıran kişi ya da kişilerin elindedir. Zenginlik büyüsü, tam olarak arzu ettiğiniz geliri elde etmeniz anlamında faydalı olacak büyüdür.

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Zenginlik Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? Zengin Olmak İçin Büyü Sıkça Sorulan Sorular

Genel anlamda ile zenginlik büyüsü, zenginliğin ifadesi anlamında olan beyaz mendil ve su kullanılarak yapılır. Kişiden kişiye ve vaziyetten vaziyete farklılık gösteren süreçlerde, medyum size doğru yolu gösterecek ve mümkün olduğunca destek sağlayacaktır.

Güvenilir, işinin ehli kaliteli hizmet sağlayan bir hocaya zenginlik büyüsü yaptıracak olursanız sadece yalnızca zenginlik büyüsü değil, diğer büyülerde netice sağlar. Zenginlik büyüsü yapımında, medyumlardan yardım aldığınız zaman size arzu ettiğiniz her sonuç hakkında net bilgiler verirler.

Zenginlik büyüsünün ana maksadı, kişiyi, arzu ettiği zenginliğe ulaştırmaktır. Bu sebeple de siz elde ettiğiniz gelir sayesinde maddi anlamda yükselirsiniz.

Her büyü türünün kişinin başına açtığı sorunlar vardır. Bu sebeple de her büyü her hoca tarafından yapılamaz. Sayfamızda hangi hocaların zenginlik büyüsü konusunda iyi olduğunu daha kolay anlayabilirsiniz.

Zenginlik büyüsünün etkileri hızlı çıkmaz. Büyü etkilerini görmek için belirlenen süreyi mutlaka beklemelisiniz.

Bu Makale Hakkında

Gerçek Hoca
Bu makale Gerçek Hoca tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü
Yazdır
Bu sayfaya 252 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

4 Evet
3 Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir