Voodoo Büyüsü Nedir, Voodoo Büyüleri Nasıl Yapılır?

Voodoo büyüsü nedir, voodoo büyüleri nasıl yapılır? Voodoo bebeği ne anlama gelir? Gerçek bilgilere ve detaylı büyü etkinliklerine değinmek için sitemizdeki yazıları inceleyebilirsiniz.

 

Voodoo büyüsü, uzun süredir uygulaması devam eden ve hatta bu uygulamanın çok eski tarihlere dayandığı bilinen bir büyü türüdür. Genellikle insanlara zarar vermek, ara açmak ya da tamamen bağları koparmak amacı ile yapılan bu büyünün genel amacı kötü etkiler yaratmaktır. Bu büyü vasıtası ile her zaman olumsuz etkiler ortaya çıkmaktadır.

Voodoo Büyüsü

 

Voodoo büyüsü aracılığı ile sevmediğiniz insanların hayatında kalıcı bir etki yaratabilirsiniz. Bu büyünün yapılması sonucunda büyünün yapıldı kişilerin hayatında bir daha değişmeyecek üzere farklılıklar oluşacaktır. Bu farklılıklar hem bedensel hem ruhsal olarak insanları kalıcı olarak etkileyecek ve büyük olumsuzluklara maruz bırakacaktır. Bu büyünün hayata geçmesi için bir oyuncak bebeğe ihtiyacımız oluyor. Daha sonra bazı tılsımlı sözler ile bebeğe iğneler batırılmaktadır. Bu iğneler nereye bakıyorsa kişinin orada zarara uğrayacağı ortada olur.

 

Aynı zamanda da Süryani büyüsü hakkında detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.

Voodoo Büyüsünün Uygulanması

 

Voodoo büyüsünün yapılması ,bazı kurallara ve kriterlere bağlıdır. Bu kural ve kriterleri de tabii ki de işinde uzman olan medyum kişiler bilir. Bir profesyonel medyum hocasına gittiğiniz zaman yapılan her işlemi başarı ile ortaya koyacağı gibi voodoo büyüsünü de bir şekilde hayata geçirilecektir. Ancak şu unutulmamalıdır ki büyü yapılmadan önce muhakkak oyuncak bir bebeğe ve büyünün yapılacak kişisinin saç teline ya da tırnağına ihtiyaç vardır.

 

Büyünün yapılması bazı tılsımlı sözlere ve uygulama biçimlerine bağlıdır. Uzman medyum hocanız bütün bunları profesyonellikle hayata geçirecekti ve sonrasında en nihayetinde amacınız ortaya çıkacaktır.

Voodoo Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

 

Eğer ki voodoo büyüsü uzman medyum hocalar tarafından hayata geçirildiyse, işte o zaman büyünün etkisi ve belirtileri hızlı bir şekilde ortaya çıkacaktır. Büyünün etkileri ve de belirtileri arasında yer alan en önemli özellikler de, yapılan, yani bu büyüye maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkan yoğun sinirlilik, mutsuzluk, umutsuzluk ve de öfke halidir. Hatta öyle ki, bu büyünün etkileri bir zaman sonra kişiyi intihara bile sürüklemektedir.

 

Aynı zamanda bu büyünün etkisinde kalan taraflar sürekli olarak uykusuzluk çekerler. Uyuyabilseler bile rüyalarında çok kötü şeyler görürler ve bu kabuslar onları mahveder. Yani kısacası bu kişilerin aynı zamanda uyku düzenleri de berbat bir hale girer. Bu belirtiler sizde de aniden geliştiyse ve çok yoğun bir belirginlik gösteriyorsa işte o zaman büyüyü bozmanız gerekebilecektir. Voodoo büyüsünü bozdurmak da tıpkı yaptırmak gibi uzman kişiler tarafından hayata geçirilmelidir.

 

Voodoo Büyüsünün Etkisini Yok Etme

 

Voodoo büyüsüne maruz kalmış olanlar ya da başkasına bu büyüyü yapmış ama vazgeçmiş, bozulmasını isteyen kişiler, büyünün etkisini yok etme yollarını araştırmaktadırlar. Büyünün etkisini kaybetmesi ve bozulabilmesi için bir çok yöntem ve uygulama hayata geçirile bilmektedir. Ama tabii ki her şeyde olduğu gibi bu noktada da uzman bir medyum ile çalışmamız önerilmektedir. Bu büyünün bozulması için bazı vefkler ve muskalar etkin olabilmektedir.

 

Aynı zamanda da voodoo büyüsünün bozulmasında etkili olan dualar vardır. işte o dualar:

 

 

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Voodoo Bebeği Ne Anlama Gelir?

 

Voodoo bebeği voodoo büyüsünün yapılabilmesi için gerekli olan ana malzemedir. Bu bebek kolay bir şekilde dikilebildiği gibi günümüzde çok kolay bir şekilde de elde edilebilmektedir. Bu bebeği aldığınız zaman üzerinde büyü uygulamalarında bulunacaksınız. Bazı malzemeler de eşlik ederek büyünün bebek sayesinde etki etmesi beklenecektir.

Voodoo Büyüsü Etkili mi?

 

Voodoo büyüsünün etkisi oldukça yoğun ve kuvvetlidir. Bu nedenle kesinlikle uzman kişiler tarafından hayata geçirilmesi önerilmektedir. Karşı tarafın hem bedensel hem de ruhsal bir şekilde çökmesine, berbat bir hayat yaşamasına ve sevdiği insanlar ile bağını koparmasına sebebiyet veren büyü, mutlaka çok düşünülerek yapılmalıdır çünkü çok etkili bir büyü türüdür.

Voodoo Büyüsünün Türleri

 

Voodoo büyüsünün türleri fazladır. Büyüyü hangi amaçla, neden ve kime yaptığınıza bağlı olarak büyünün hangi türünü hayata geçirmemiz gerektiğini değişiklik gösterecektir. Bu büyünün için çok fazla çeşit bir sebep vardır. Sizi sebebiniz hangisiyse o türde bir büyü yapılacaktır.

Voodoo Büyüsünün Tutma Vakti

 

Voodoo büyüsünün tutma vakti bebeği temin ettiğimiz zamana göre değişiklik gösterecektir. Voodoo büyüsü için gerekli olan voodoo bebeğini hazırladığınız anda büyüyü yapım aşamasına sokarsanız, işte o zaman büyü etki etmeye başlacaktır bile.

 

Unutmamalısınız ki voodoo büyüsünün etkisinin hızlı ve kalıcı olabilmesi için özel hazırlamış olduğunuz bu voodoo bebeğine kimsenin erişememesi ve dokunamaması gerekir.

 

Sakız büyüsü nedir? Tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

 

Voodoo Büyüsü Neden Yapılır?

 

 

Bu büyünün yapılması için çok fazla seçenek ve neden vardır. ama genel hatları ile ele alacak olursak büyü genel olarak karşı tarafa yoğun acılar çektirmek adına yapılır. Yapılan kişinin kısmetini kapar, bahtını karartır, depresyona sokar ve yaşayan bir ölü haline gelmesine de sebebiyet verir. Bu nedenle kesinlikle voodoo büyüsünü yaptırmadan önce çok iyi düşünmemiz gerekir. Bu sayede hem sizin başınız derde girmez hem de karşı tarafa istediğiniz hayatı yaşatmanın zevkini hissedebilirsiniz.

Süryani Büyüsü Nedir, Süryani Büyüleri Nasıl Yapılır?

Süryani büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Süryani büyülerini kimler yapabilir? Süryani büyüsü kalıcı mı? Gibi, büyüye dair olan tüm sorularınızın cevabı ancak bizim sitemizde yer almaktadır.

 

Süryani büyüsünün, manevi anlamda en yoğun, kuvvetli ve de etki alanı geniş olan büyüler arasında birincilikte olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu büyü kökü uzman olan medyum hocalar tarafından yaptırıldığı sürece son derece kalıcı ve kesin sonuçlar veren, garanti büyüler arasında da yer almaktadır. Kökü Süryani’lere dayanan bazı başarılı medyumlar vardır. Bu medyumlar ile çalıştığınız sürece başarılı sonuçlar ile karşılaşmanız da mümkün olacaktır.

Süryani Büyüsü

 

Süryani büyüsünün yapılmasında birçok etken sebep yer almaktadır. Ancak özellikle de evli, nişanlı ya da sevgililerin üzerinde etki etmesi amacının Süryani büyüsünün en çok kullanılmasındaki amaç olduğunu söylememiz mümkündür. Süryani büyüsünün yapılması için muhakkak ki Süryani ırkından gelen medyum hocalar ile çalışılması şarttır. Bu hocalarla çalıştığınız sürece büyünüzün etkisinin kuvveti de artacaktır.

Süryani Büyüsünde Önemli Noktalar Nelerdir?

 

Süryani büyüsünün yapılmasında muhakkak ki dikkat edilmesi gereken unsurlar ve önemli noktalar vardır. çünkü Süryani büyüsünün önemli teknikleri ve yapım aşamaları, uygulama alanları vardır. bu noktalara hakim olan ve işinde uzman bir medyum hoca size her noktayı gerekliliği gibi yansıtacaktır.

 

Sarımsak büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Süryani Büyüsü Neden Yapılır?

 

Süryani büyüsünün yaptırılmasındaki amaç, sevenlerin ve aşıkların bir araya getirilmesi olabilmektedir. Özellikle de kavuşmaları imkansız olan iki kişi üzerinde garanti etki eden ve kalıcılık gösteren de bir büyü türüdür. Aşk konularında etkisini gösteren bu büyü aynı zamanda da evli çiftler üzerinde de istenilen etkiyi kolay bir şekilde yaratabilmektedir.

Süryani Büyüsü Kimlere Yaptırılır?

 

Süryani büyüsü çok kuvvetli bir büyüdür. Bu nedenle de kesinlikle uzman bir medyum hocayla çalışmanızı önemle vurgularız. Bu büyüyü medyum hocanızın aracılığı ile istediğiniz herkese yaptırabilirsiniz. Özellikle kavuşturma, bağlama ve de düğümleme gibi konularda, dilediğiniz kişiyi bu duygular içerisine sokabilmeniz Süryani büyüsü ile mümkündür.

 

 

Süryani Büyüsünü Kimler Yaptırabilir?

 

Süryani büyüsünü kesinlikle evde tek başınızda denememelisiniz. Bu işte uzman olan medyumlar tarafından yapılmadığı sürece başa büyük belalar açacak bir büyüdür bu büyü. Bu nedenle de muhakkak ki büyünün aracısı olan şeytani varlıkları da düşünerek, kendi başınıza bu büyü ile muhatap olmamalısınız.

 

Zaten bu işte uzman olan ve özellikle de Süryani ırkından gelen medyumlar ile bu büyüyü kalıcı ve kesin bir şekilde hayata geçirmeniz mümkün olacaktır. Bu nedenle, kesinlikle bu kişiler ile muhatap olmalı, kendinizi gerçek bir medyumda güvende hissetmelisiniz.

Süryani Büyüsünün Uygulaması

 

Süryani büyüsü şeytani varlıkların enerjisi ve de gücü ile hayata geçer. Bu nedenle doğru adımlar atılmalıdır. Özellikle de büyünün yapılacağı kişinin zihnine ve kalbine bazı tılsımlı sözler ve kodlamalar uygulanacaktır. Bu noktada da medyumlar size en iyi şekilde yardımcı olacak kişilerdir.

 

Bazı kodlama ve tılsımlarla yapılacak olan bu büyünün hayata geçmesi de 2 hafta içerisinde mümkün olacaktır.

Süryani Büyüsünün Belirtileri

 

Süryani büyüsünün yapımından sonra yaptırdığınız kişi de değişik bedensel ve ruhsal özellikler izleyeceksiniz. Amacınıza uygun şekilde değişiklik gösteren kişi de farklı özellikler belirecektir. Örneğin kendinize aşık etmek için bu büyüyü yaptırdıysanız kişinin size derin duygular beslemeye başladığını fark edersiniz. Ya da birinden nefret ettirecekseniz o kişinin nefretle dolu olmaya başladığını fark edersiniz.

 

Süryani büyüsünün belirtilileri doğru ritüellerin de hayata geçmesi sonucunda iki hafta, 15 gün içerisinde kesin olarak kendisini gösterecektir. Büyünün etkileri kişiye yansıtmaya başlayacaktır.

Süryani Büyüsü Herkeste Tutar mı?

 

Bu büyünün herkeste tuttuğu görülmektedir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için kesinlikle bu büyü de uzman bir medyum ile çalışmamız şarttır. Ardından büyünün tutma süresi, sizin amacınızı de yapılış tarzınıza göre değişiklik gösterecektir.

 

Bunun dışında yaş, cinsiyet, yaşanılan durum, bulunan manevi hal gibi durumlar büyünün etkisi ve yansımaları açısından değişiklik gösterecektir.

Süryani Büyüsünün Dindeki Yeri

 

Süryani büyüsünün dinde yeri yoktur. Çünkü bu büyü yapılacak olan kişinin akli sağlığını ve tüm dengesini bozacaktır. Kişinin artık aklına ve kalbine siz gireceksinizdir. Bu nedenle dinimizde pek hoş görülmeyen bir uygulamadır. Bu büyünün geçerliliği için hayata geçirilen bir çok sure vardır. Ancak büyünün kesinlikle günah olduğu da bilinmektedir

 

Süryani Büyüsü Kalıcı mı?

 

Süryani büyüsü eğer ki doğru ritüeller ve uygulamalar ile hayata geçirilirse gerçekten çok kırıcı bir büyü türü olarak yer alır. Süryani büyüsünün kalıcı olmasından dolayı istenilenler çok kısa sürede ve garanti bir şekilde hayata geçtiği için bu büyü çok fazla derecede tercih edilmektedir. Yapılan büyü eğer ki bu alanda uzman bir medyum tarafından yapıldı ise, işte o zaman bu büyünün bozulması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, muhakkak garanti sonuçlu bir büyü yaptırmak istiyorsanız uzman bir medyum ile çalışmanız şarttır.

 

Sakız büyüsü nedir, nasıl yapılır? Tıklayarak yazımızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Süryani Büyüsünün Yapılmasında Etkili Olan Dualar

 

Süryani büyüsünün yapımında etkisi yoğun olan dualar da vardır. bu dualar aracılığı ile büyüden istenilenlerin gerçek olma olanağı da artış göstermektedir. Büyünün etki oranı aşağıda vermiş olduğumuz sureler ile daha da artış göstermektedir. İşte o sureler:

 

 

 

 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Zevata efnanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima ‘aynani tecriyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

 

 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

 

Sevilmek İçin En Etkili Sevgi Büyüleri Nelerdir ?

Sevilmek için en etkili sevgi büyüleri nelerdir? Sevgi büyüsü türleri nasıldır? Sevgi büyüsü bozu

Sevilmek için en etkili sevgi büyüleri nelerdir? Sevgi büyüsü türleri nasıldır? Sevgi büyüsü bozulur mu? Sevgi büyüsü hakkında detaylı bilgiler için yazımız size yardımcı olacaktır.

 

Herkes sevilmek için en etkili sevgi büyüsünün nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını merak ediyor olmalı. Çünkü sevmek ve sevilmek herkesin kırmızı çizgisidir. Öncelikle sevgi büyüsü yaptırmak isteyenler bu konuda uzman olan ve genel olarak büyülerin ehli olan bir medyum hoca ile çalışırsa gerçekten her şey çok daha iyi bir şekilde ilerleyecektir.

Sevgi Büyüsü Nasıl Etkiler?

 

Eğer ki sevgi büyüsü son derece doğru ritüeller ve adımlar ile ilerletilirse işte o zaman bu büyü ne amaçla hayata geçirildiyse o amaç yavaş yavaş hayata geçmeye başlar. Kimi kendinize aşık etmek istiyorsanız ve kimden sevgi görmek istiyorsanız bu büyü sayesinde o sevgi ve o eski görmeniz artık an meselesi haline gelir. Unutmayın ki sevgi büyüsün etkisi çok ama çok kuvvetlidir. Bu nedenle kesin ve garanti bir sevgiye uğramak istiyorsanız sevgi büyük size yardımcı olacaktır

Sevgi Büyüsünün Uygulanışı

 

İsteyen herkes yani daha doğrusu sevgiye aç olan herkes dilediği sevgiye ulaşabilmek için ve aşık olduğu kişiye de kendine aşık edebilmek için sevgilisine başvurabilir. Sadece bekarlar için değil evli ve nişanlı olan çiftler için de sevgi büyüsü önerilmektedir. Çünkü sevgi büyüsü sayesinde insanların içerisinde olan sevgi duyguları artış gösterir. Bu sayede insanların ilişkileri düzene girer ve güzelleşir.

 

Sevgi büyüsünün yapılmasında önemli olan noktalar ve adımlar vardır. Medyumunuz bu noktada size yardımcı olacaktır. Sizin için gerekli olan her ne varsa onları size anlatacak ve hayata geçirmek için bir adım da bulunacaktır.

 

Karabiber büyüsü nasıl yapılır? Yazımızdan erişebilirsiniz.

Sevgi Büyüsü Türleri

 

Her büyüde olduğu gibi sevgi büyüsünün çeşitleri de vardır. Örneğin bu büyü ile sevdiğiniz kişi kendinize aşık edebilirsiniz ya da zaten var olan ilişkinizi daha sağlam temeller üzerinde ilerletebilirsiniz. Evli çiftler arasında çok fazla yapılan bu büyü sayesinde çiftlerin arasındaki bağlılık ve aşk artmaktadır. Birinin birine sevgiyle bağlanmasını sağlamak istiyorsanız kesinlikle başvuracağınız ilk büyü çeşidi sevgi büyüsü olmalıdır.

 

Aşk ve sevgi herkesin ulaşmak istediği ama kimsenin kontrolü altında olamadığı bir duygudur. Size aşık olursunuz seversiniz ve bağlanırsanız ancak karşı tarafta aynı duygular söz konusu olmayabilir. İşte bu noktada devreye girecek olan bir sevgi büyüsü bütün her şeyi halledebilir. Önemli olan doğru ve size uygun adımlar atacak bir medyum ile çalışmanızdır

Sevgi Büyüsü İle Muhabbet Arttırmak

 

Sevgi büyüsü ile muhabbetin artırılması gayet tabi mümkündür. Genellikle evli çiftlerin arasında bir zaman sonra muhabbetin ve sevginin aynı zamanda da bağlılığın azaldığı görülmektedir. İşte bu çiftler arasında muhabbetin artması, bağlılığın çoğalması ve de sevginin de bereketlenmesi için kesinlikle sevgi büyüsü şarttır. Sevgi büyüsü dendiğinde aklınıza sadece iki sevgili bir araya getirmek için yapılan bir amaç gelmesin. Sevgi büyüsünü muhabbeti arttırmak için yaptırmak isteyenler de vardır ki bu çok doğru bir seçimdir. Var olan ilişkinizde muhabbeti ve sevgiyi artırmak için kesinlikle sevgi büyüsü sizin için uygun olacaktır.

Sevgi Büyüsü Belli Olur Mu?

 

Ettiğiniz niyetten sonra hayata geçirecek olduğunuz sevgi büyüsü çok kısa bir süre içerisinde kendini belli eden bir büyüdür. Çünkü farkındaysanız çok güzel niyetler vasıtasıyla hayata geçen bir büyüden bahsediyoruz. O nedenle büyünün etkisi ne çok hızlı bir şekilde göreceğiniz de kesindir. İlişkinizde büyük bir bağlılık ve Bereketlenme fark edeceksinizdir. Aynı zamanda istediğiniz kişinin sizi en az sizin kadar sevdiğini fark etmeniz de bu büyü sayesinde olacaktır.

Sevgi Büyüsünü Kimler Yaptırabilir?

 

Sevgi büyüsünü isteyen herkes yaptırabilir. Evli, bekar, nişanlı ya da herhangi bir ilişki içerisinde olan herkesin erişebileceği ve yaptırabileceği bir büyüdür. Özellikle sevgi büyüsünü yaptıran evli çiftler eşlerine bağlılıklarının arttığını ve eşlerinin de onlara olan bağlılıklarını arttığını fark etmektedirler. Evliliği iyi bir düzene sokmak için sevgi büyüsü kısa bir yol olacaktır.

Sevgi Büyüsünün Bozulması

 

Sevgi büyüsünün bozulması tabii ki yapılması gibi mümkün olan bir durumdur. Ancak kesinlikle bu büyüyü yaptırmış olduğunuz medyum hocanıza gitmeniz gerekir. Başarılı bir medyum aşağıdaki sure aracılığı ile büyünüzü bozmaya destek olacaktır:

 

 • Allemehul beyan.
 • Eş şemsu vel kameru bi husban.
 • Ven necmu veş şeceru yescudan.
 • Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
 • Ella tatğav fil mizan.
 • Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
 • Vel erda vedaaha lil enam.
 • Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
 • Vel habbu zul asfi ver rayhan.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Halekal’insane min salsalin kelfahhari.
 • Ve hale kalcanne min maricin min narin.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Mereclbahreyni yeltekıyani.
 • Beynehuma berzahun la yebğıyani.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Yahrucu minhumellu’lu velmercanu.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Kullu men ‘aleyha famin.
 • Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
 • Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Zevata efnanin.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Fiyhima ‘aynani tecriyani.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
 • Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
 • Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Ve min dunihima cennetan.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Fihima aynani neddahatan.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Fihinne hayratun hısan.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Hurum maksuratun fil hıyam.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan.
 • Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
 • Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

 

Sevgi Büyüsü Hangi Amaçla Yapılır?

 

Sevgi büyüsünü yaptırmak için birçok amacınız olabilir. Ama özellikle de birini kendine aşık etmek için ya da var olan ilişkisine büyük bir bağlılık ile bereketlendirmek için yapılan bir büyüdür. Büyünün etkisinde kalanlar kısa bir süre sonra istenilen amaca ulaşırlar. Mutlu huzurlu ve son derece bereketli bir yuva için sevgi duygusu şart gibi görünmektedir.

 

Harut ve Marut kimdir? Yazımızdan ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sevilme Büyüsünü Kimler Yaptırabilir?

 

Sevilme büyüsünün yapılmasında şart olan bazı noktalar vardır. Örneğin bu büyü mutlaka bu işte uzman olan ve son derecede profesyonel olan ruhsatlı medyumlar yapmalıdır. Eğer böyle bir medyuma sitemiz aracılığıyla ulaşırsanız büyü istediğiniz şekilde yaptırabilirsiniz. Büyü eğer ki uzman bir medyum hoca tarafından yapılırsa kuvvetli bir şekilde kişide yansıma bulmaya başlayacaktır. Büyünün yapımı ardından istediğiniz kişiyle istediğiniz bir ilişki düzeyinde olduğunuzu fark edeceksinizdir

Sevilme Büyüsü Yapıldığında Ne Olur?

 

Öncelikle sevilme büyüsü uzman ve son derece profesyonel olan bir medyum hoca tarafından hayata geçirilir. Sonra kısa bir müddet ardından büyünün etkisi ortaya çıkmaya başlar. Hangi amaç ile bu büyü yapıldıysa o amaç artık yavaş yavaş kendisini gösterir. Örneğin platonik olarak aşık olduğunuz kişinin de size aşık olmasını mı istediniz? İşte o zaman o kişinin size yavaş yavaş aşk duygusu beslemeye başladığını açık bir şekilde görmeye başlarsınız. Bu sayede hayallerinizi yaşar, hangi amaç ile bu büyüyü yaptırdıysanız o amacı görmeye başlarsınız. Niyetinize göre istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilecek olan uzman bir medyum ile yapamayacağımız bir şey yoktur Allah’ın da izniyle.

lur mu? Sevgi büyüsü hakkında detaylı bilgiler için yazımız size yardımcı olacaktır.

Saç ve Giysi Kullanılarak Yapılan Bağlama Büyüleri

Saç ve giysi kullanılarak yapılan bağlama büyüleri nasıl yapılır, ne işe yarar, ne kadar sürede etkisini gösterir? Saç ve giysi kullanılarak yapılan bağlama büyülerini kimler yapabilir? Yazımızda tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

 

Saç ya da giysi kullanılarak yapılan bağlama büyülerinde etkinin ve kuvvetin çok büyük olduğu bilinmektedir. Kuvveti oldukça büyük olan bu büyü mutlaka dikkat gerektirmektedir. Bu yüzden kesinlikle herhangi birine değil, işinin ehli olan bir medyum hoca ile bu büyü hayata geçirilmelidir.

Saç ve Giysi Kullanılarak Bağlama Büyüsü Neden Yapılır?

 

Saç ve giysi kullanılarak yapılan büyülerin amacı istenilen kişiyi kısa yoldan aşık etmektir. İnsanlar kimi zaman karşılıksız yani platonik aşk yaşayabilmek edirler. İşte kimse bu durum içerisinde olmak istemez. Çünkü karşılıksız aşk büyük oranda acı veren ve çaresiz hissettiren bir duygudur. Ancak saç ve giysi kullanılarak yapılan bir büyü sayesinde istediğiniz kişi kendinize aşık edebilirsiniz ve karşılıklı olarak bir aşk yaşama şansına sahip olabilirsiniz.

 

En kolay aşk büyüsüne de sitemizden ulaşabilirsiniz.

Saç İle Bağlama Büyüsü Yapma

 

Saç ile bağlama büyüsü yapmak istediğiniz zaman kesinlikle büyünün yapılacağı insandan bir saç teli almanız şarttır. Bu saç teli ve medyum hocanızın size önereceği bazı malzemeleri ek olarak bağlama duaları da büyüye etki eder. Eğer başarılı bir medyum ile çalışırsanız büyüyü kuvvetlendirmek için her şeyi yapacaktır

Saç İle Yapılan Bağlama Büyüsünde Edilen Dua

 

İşte saç ile yapılan bağlama büyüsünde edilen o dua:

 

 • Ya Melik, sen arzın ve arşın hükmünü elinde tutarsın. Şüphesiz ki hüküm günün sahibi de sensin, gönlümden geçeni kabul et ve gönüllerimizi birbirine meylettir.
 • Ya Selam, sen esenlik veren ve kullarına sonsuz merhametle yaklaşansın, gönlümden geçeni kabul et ve gönüllerimizi birbirine meylettir.
 • Ya Vedud, gönüllere sevgi tohumu yerleştiren, insanları kadın ve erkek diye yaratıp sonra da birbirleriyle huzur bulmaları için gönüllerine muhabbet duygusu serpen sensin, gönlümden geçeni kabul et ve gönüllerimizi birbirine meylettir.
 • Ya Mucib, sen duaları layıkıyla işitensin. Şüphesiz ki sen kullarına herkesten daha yakınsın, gönlümden geçeni kabul et ve gönüllerimizi birbirine meylettir.
 • Ya Batın, sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Açıkça dilimizle ikrar ettiklerimizi de kalbimizde sakladıklarımızı da bilirsin, gönlümden geçeni kabul et ve gönüllerimizi birbirine meylettir.”
 • Ya Rabbim, hakkımda hayırlı olanı elbette benden iyi bilirsin. Sonsuz merhametinle bana da mutluluk bahşet ve beni de sevinen kullarından eyle. Onu bana, beni ona giriftar eyle, ya Rabbim .” (Amin)
 • “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Saç İle Yapılan Bağlama Büyüsü Etkili Midir?

 

Saç ile bağlama büyüsü yaptırıp da özellikle de iyi bir medyum ile çalışıp da etki görmeyen kişi yoktur. Saç ile yapılan bağlama büyüsü gerçekten çok etkili ve çok yoğun bir büyüdür. Bu nedenle dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İyi bir medyum büyü yaptığı zaman büyünün etkisi de kısa süre içerisinde kendisini gösterecektir ve kalıcı olacaktır.

Giysi İle Bağlama Büyüsü Yapma

 

Giysiler ile bağlama büyüsü yapmaksa ile yapmak gibi etkilidir. Özellikle karşı tarafın kişisel eşyalarını kullanarak yapılan büyülerin daha etkili olduğu bilinmektedir. Büyünün yapıldığı kişi bu büyü nedeniyle karşı tarafa körkütük bir şekilde aşık olacaktır.

Giysi İle Yapılan Bağlama Büyüsünde Söylenen Sözler

 

Bu büyü için aşağıdaki kelamları etmelisiniz:

 

 • İlahi kalbimdeki niyetin aşkı ile sana gelmiş bulunmaktayım, senin dertlerime şifa ve merhametinle kalbime derman olacağını diliyorum. Nitekim sen kainatı yoktan yaratan sonsuz kudretin sahibi olarak ve insanın kalbine de muhteşem hissiyat bahşeden sonsuz ilmin sahibi olarak bana da merhametinle muamele edeceksin ve beni de bahtiyar kullarının kervanına katacaksın inşallah. Allah’ım yukarıda okuduğum besmele-i şerifin hürmeti için ve az önce okuduğum mübarek ayet-i kerimenin hakkı için bana, yapmış olduğun duanın kabulünü göstererek beni mutlu kullarının arasına kat ve duanın kabulünü bana göstererek beni bahtiyar kıl Allah’ım.

 

à Bu sözlerin ardından Allah’a şu şekilde dua edilebilir:

 

 • Bismillahirrahmanirrahim,
 • Ya Rahman;
 • Kul hüvallahü ehad, Allahüs samed, Lem yelid ve lem yuled, Ve lem yekün lehu küfüven ehad.
 • Ya Vedud;
 • Vedduha, Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.
 • Ya Mucib;
 • Elem neşrah leke sadrek, Ve vada’na ‘anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa’na leke zikreke, Feinne me’al’usri yüsren, İnne me’al’usri yüsren, Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab.

Saç ve Giysi Kullanılarak Yapılan Bağlama Büyüsü Kimlere Yaptırılmalı?

 

Eğer ki bu büyüyü yaptırmaya karar verdiyseniz kesinlikle sadece uzman medyum hocalar ile çalışmanızı öneririz. Uzman ve büyüler hakkında derin donanımlara ve tecrübelere sahip olan bir medyum ile çalıştığını sürece herhangi bir sorunla karşılaşmanız çok düşük bir ihtimaldir.

Saç ve Giysi Kullanılarak Yapılan Bağlama Büyüsü Bozulabilir Mi?

 

Saç ve giysiden yapılan bağlama büyülerinin bozulma durumu tabii ki de söz konusu olabilir. Ancak bu büyü herkesin yapamadığı gibi bozamadı da bilinmektedir. Bu nedenle nasıl büyü yaptırmak için uzman bir medyum ile çalışacaksınız bozdurmak için de muhakkak uzman birisi ile çalışmanız şarttır. Büyülerin tutma işlemi kadar uzun süren bir işlem değildir bozma işleme. Daha kısa sürebilir. Bu çalışacağız medyumun uzmanlık alanlarına göre değişiklik gösteren bir durumdur.

 

Kocayı kendine köle etme duası nedir? Tıklayarak inceleyebilirsiniz.

Saç ve Giysi İle Yapılan Bağlama Büyüsünde Dilek Dileme

 

Saç ve giysi ile yapılan bağlama büyüklerinde büyü başında ve de büyü sonunda bazı dilekleri dile getirmeniz gerekir. Etkisi güçlü olan bir dilek duasının bir kısmı şu şekildedir:

 

 • Bismillâhir rahmânir rahîm.
 • El hamdu lillâhi rabbil âlemîn.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmir rahıym.
 • Elif, lâm, mim. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm mîm. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Yâ eyyuhân nâsuttekû rabbekumullezî halakakum.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Yâ eyyuhâllezîne âmenû evfû bil ukûd.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elhamdu lillâhillezî halakas semâvâti vel arda.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif, lâm, mim, sâd.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Yes’elûneke anil enfâl.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Berâetun minallâhi ve resûlihî.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm râ kitâbun uhkimet âyâtuhu.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbil mubîn.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm mim râ tilke âyâtul kitâb.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbi ve kur’ânin mubîn.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Etâ emrullâhi fe lâ testa’cilûh.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen.

 

 • Aleyke ya rabbi. Ve es’elüke bi hakkı bi hurmeti Bismillahir rahmanir rahıym.
 • El hamdulillâhillezî enzele alâ abdihil kitâbe.

Resimle Büyü Nasıl Yapılır? Resme Bakarak Celp ve Aşk Büyüsü

Resimle büyü nasıl yapılır? Resme bakarak celp ve aşk büyüsü nasıl olur? Resim büyüsünde fotoğraf gerekli midir? Tüm sorularınızın cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz.

 

Resimle yapılan büyünün doğru ritüel ve adımlar ile daima tuttuğunu bildirmek isteriz. Büyünün etki alanları en çok aşık etme ve bağlama alanı içerisindedir. Bu tür amaçlar ile yapıldığı zaman daha kuvvetle etki gösterdiği de bilinmektedir.

Resimle Aşık Edilebilir Mi?

 

Resimle aşık etme durumu elbette mümkündür. Bir resim aracılığıyla yapılan aşık etme ve bağlama büyülerinin normal büyü türlerine göre çok daha etkili olduğu ve kuvvetli görüldüğü söylenebilmektedir. Resim ile birisini kendinize aşık etmeniz oldukça mümkündür. Büyünün tutması için medyum hocanın hazırladığı her adıma itibar etmelisiniz. Büyünün etki etme ve tutma süresi kısa bir zaman alacaktır. Daha doğrusu sizin bu büyüyü neden yaptığınıza bağlı olarak da bu sürede değişiklikler olabilir.

Neden Resimle Büyü Yapılır?

 

Resimle yapılan büyünün amacı kısa bir süre içerisinde istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmenizdir. Yani bir insan sizin için her ne kadar imkansız olursa olsun, resim ile yapılan büyü vasıtası ile o kişinin size aşık olması çok kısa bir zaman alacaktır ve garanti olacaktır.

 

Cifir ilmi nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Resim Büyüsünde Fotoğraf Gerekir Mi?

 

Evet, resim büyüsünde fotoğrafın olması şarttır. Çünkü bu duyu görsel yöntemler ile hayata geçer. Kendinize aşık etmek ya da bağlanmak istediğiniz kişinin fotoğrafı elinizde olduğu sürece çok daha etkili ve kuvvetli bir büyü uygulaması altında olacağınız kesindir. Bu büyünün fotoğraflı olması yani fotoğraf vasıtası ile yapılması büyünün çok daha hızlı ve kuvvetli şekilde etki etmesine vesile olur.

Resim Büyüsünün Uygulanması

 

Uzman bir medyuma başvurduğunuz zaman bu medyum size büyünün nasıl yapılması gerektiği hakkında doğru olan bilgileri verecektir. Adımlar taslak halinde şu şekildedir:

 

 • Öncelikle size aşık olmasını istediğiniz kişinin fotoğrafını alın ve sessiz olması şartı ile bir odaya geçin.
 • Odaya gittikten sonra doğu yönüne yüzünüzü çevirerek ayakta durun ve gözlerinizi kapatın.
 • Daha sonra gözler kapalı bir şekilde yedi kez “Ey Hüddam Zargon Efendi, fotoğraf büyüsü ile kendime aşık etmek istediğim kişinin kalbi bana mühürlensin istiyorum hüküm sendedir artık” Tılsımlı bu sözleri tekrar edin.
 • Bu tılsımlı sözleri tekrar ettikten sonra içinizden niyetinizi ve amacınızı samimi son derece istekli bir şekilde geçirin.
 • Niyetinizi ve isteklerinizi içinizden geçirdikten sonra gözleriniz üzerine oturarak tılsım aşaması yapmaya başlayın.

Resim Büyüsünde Tılsım Aşaması

 

Yapım aşamasında dizlerinizin üstüne çöktükten sonra bu tılsımlı sözleri okuyun:

 

 

 • Ey Zargon Efendi,kafasını ve kalbini tamamen karşı taraftan ve başka insanlardan koparıp kendime bağlamak istediğim bu kişinin kafasını bana teslim et, düşüncelerini bana yönlendir ve kalbindeki bütün hassas duyguları da benimle hemhal et, sen bu işin piri ve üstadı olarak bana en güzel şekilde yardım edeceksin ve benim bahtımı açarak kendime bağlamak istediğim bu kişinin yüreğini de düşüncelerini de tamamı ile bana açacaksın. Hüküm sende olduğu için artık sana karşı koyacak herhangi bir kişi ya da varlık da bulunmamaktadır, işini hakkıyla yap ve görevini ifa et.

 

 • Yukarıda verilen tılsımlı sözcüğü okuduktan sonra kişinin görüldüğü kısım içe gelecek şekilde katlanmalıdır. Daha sonra üzerine okunan resmi evde kimsenin göremeyeceği ve ulaşamayacağı yere koymanız gerekir. Bunun sonucunda büyünün etkisi yapılan kişiye ulaşarak fotoğrafı ömür boyu saklamanız durumunda sonsuza kadar  sevdiğiniz insanla hayatınıza devam edebilirsiniz.

Resimle Büyü Yapmak Zararlı Mı?

 

Her büyüde bulunduğu gibi, resimle büyü yapmanın zararları da elbette vardır.

Eğer ki bu zararları kendiniz adınıza minimuma indirmek gibi bir isteğiniz varsa yani bu büyü sonucunda siz herhangi bir zarara uğramak istemiyorsanız kesinlikle uzman bir medyuma bu büyüyü yaptırmanızı öneririz. Karşı tarafta zarardan ziyade sizin istekleriniz doğrultusunda yaşamaya başlayacaktır. Yani o kişiyi kendinize aşık etmeye çalışıyorsanız kısa bir süre sonra o kişinin aklına ve kalbine girdiğinizi onu bu şekilde etkilediğinizi fark eders

 

Büyünün yapıldığı kişi hangi amaçla o büyü yapıldıysa o amaca bürünmeye başlar ve size sırılsıklam aşık olur. Büyüyü yapmış olduğunuz kişi artık sizden başkasını düşünemez bir hale gelir.

Resim Büyüsünde Canbar İşlemi

 

Resim büyüsünde canbar işleminin doğru adımların izlenmesi gerçekten çok büyük önem arz eder. Bu noktada yazılarımızda ulaştığımız bilgiler dahilinde resim büyüsünde canbar işlemi uygulamasından yararlanabilirsiniz. Canbar işlemi ile büyünün etkisinin daha da fazla bir şekilde artış göstermekte olduğunu fark edeceksinizdir. Bu nedenle de canbar işleminin artılarını son derece net bir şekilde göreceksiniz. Bu noktada çalışmakta olduğunuz medyum hocanız size yardım edebilir.

 

Resim Büyüsünde Resme Dua Okunur Mu?

 

Her büyünün kendine has yapım aşamaları vardır. Bu resim büyüsünde de bazı özellikler ve doğru olan adımlar vardır. Çalışmakta olduğunuz medyum hocanız size bu adımları doğru bir şekilde gösterecektir zaten. Resim büyüsünde de resme bakılarak bazı dualar okunur.   Resim büyüsünde okunması gereken dualar “Ya Vedud” ve  “Ya Habib” esmalarıdır. Bu esmaların 99 kere okunmasının ardından büyünün etkisi ertesi gün görülmeye başlar ve istediğiniz kişiyi elde edebilme imkânını yakalamış olursunuz.

Herkes Resim Büyüsünü Yaptırabilir mi?

 

Evet, dileyen herkes uzman bir profesyonel medyum aracılığı ile resim büyüsü yaptırabilir. büyü yapılacak olduğu kişinin fotoğrafına sahip olunduktan sonra herhangi ekstra bir malzemeye ihtiyaç duyulmadan son derece kolay ve sıkıntısız bir şekilde hayata geçecek olan bu büyü istediğiniz kişinin size aşık olmasına sebebiyet verecektir. Ancak burada önemli olan tek konu kesinlikle ama kesinlikle profesyonel ve işinin ehli olan bir medyum ile çalışmanızdır.

 

Şirinlik duası nedir? Şirin gözükme duası nasıl yapılır? Yazımız aracılığıyla erişebilirsiniz.

 

Resim Büyüsünün Etkisini Yok Etme

 

Resim büyüsünün etkisinin yok edilmesinde kesinlikle tek başımıza başarabileceğimiz bir durum yoktur. Bir büyünün bozulması çok ciddi bir durumdur. Bu nedenle kişilerin herhangi bir şekilde kendi başlarına halledemeyeceği bir durum haline bürünüyor. Tam bu noktada uzman bir medyum çalışırsanız büyünün etkisi tamamen yok olur. Tabii ki bazı sureler büyünün etkisinin bozulmasında çok etkilidir. İşte o sureler:

 

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Zevata efnanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima ‘aynani tecriyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. Hel cezaul ıhsani illel ihsan

Papaz Büyüsü İle Aşık Etme Tılsımı, Muskası, Vefki ve Malzemeleri

Papaz büyüsü ile aşık etme tılsımı, muskası, vefki ve malzemeleri nelerdir? Papaz büyüsü belirtileri nelerdir? Papaz büyüsünü kimler yapabilir? Büyü ile ilgili gerçek ve detaylı bilgilere sayfamız aracılığı ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

 

Papaz büyüsü aşık etme büyüleri arasında en etkili ve de en kalıcı belirtilere yol açan, son derece kuvveti yoğun olan bir büyüdür. Aşık etmek için papaz büyüsü yaptıracak olan kişiler, eğer ki işinin ehli bir medyum hoca ile çalışırlarsa, işte o zaman mutlu ve hayal edilen son mutlak olabilmektedir.

 

Papaz büyüsü kaç günde tutar? Tıklayarak ayrıntılı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Papaz Büyüsü Nedir?

 

Papaz büyüsü aşk konularından mustarip olan ve büyük oranda aşk acısı çekerek sadece sevdiğine kavuşmak isteyen insanların hızlı bir şekilde bu hayallerine ulaşabilmeleri için en kestirme yoldur. Tüm zamanların en etkili büyüleri arasında yer alan papaz büyüsü nedir? Tabii ki de papaz büyüsü amacı birbirine kavuşmak isteyen kişileri direkt olarak birbirine kavuşturabilecek kadar kuvvetli olan bir büyü türüdür.

 

Sadece kavuşturmak ve sevenleri birleştirmek amacıyla değil daha birçok amaç ile hayata geçirilebilecek bir büyü hakkında konuşuyoruz. Etki alanı oldukça geniş olan papaz büyüsü kişileri direkt olarak etkisi altına alan kuvvet yaratan bir büyüdür. Kişiler her ne amaç ile bu büyüye başvuruyorsa olmasın en kısa sürede gerçekleşmesi de büyük bir ihtimaldir.

Papaz Büyüsü Çeşitleri Nelerdir?

 

Papaz büyüsü türleri çok fazladır. Geniş alana hizmet veren bir büyüden bahsettiğimiz için birkaç tane madde ile papaz büyüsünün çeşitlerini sayamayız. Papaz büyüsü çok çeşitli bir büyü türüdür. Aşağıdaki sebeplerden dolayı papaz büyüsü yaptırabilirsiniz:

 

 • Birini kendinize aşık etmek için,
 • Birini kendinize bağlamak için,
 • Giden birini kendinize geri döndürmek için,
 • Çiftleri birbirinden ayırmak için,
 • Kısmet açmak ya da kısmet kapatmak için,
 • Cinsel duyguları bitirmek ya da depreştirmek için.

 

Bunlar gibi daha birçok sebepten dolayı papaz büyüsüne başvurabilirsiniz. Burada mühim olan tek nokta, papaz büyüsünü işinin ehli, son derece usta bir medyuma yaptırmanız olacaktır.

 

 

Aşık Etmek İçin Papaz Büyüsü

 

Papaz büyüsüyle aşık etmek, en garanti yoldur. Aşk konu olduğu zaman tarafların çok heyecanlı ve sabırsız oldukları kesindir. Bu nedenle herkes en kısa yoldan aşk hayatında istediği yere gelmek ve dilediği duyguları yaşamak ister. Tek taraflı aşk kimsenin katlanamayacağı, acı ve son derece de çaresiz olan bir duygudur. Ancak artık bu tarz acı verici duygulara sürüklenmenize gerek kalmaz. Papaz büyüsü aşk konusunda dilediğiniz ile dilediğiniz duyguları dilediğiniz zaman yaşamanıza bir fırsat verecektir.

 

Papaz büyüsü aşık etme konusunda kişilere direkt olarak doğru yoldan yardımcı olabilmektedir. Bu büyü doğru adım ve uygulamalar ile ilerletildiği sürece nasıl isterseniz o şekilde bir aşkın tam da içinde buluyorsunuz kendinizi.

 

Sevdiğiniz ve hayalini kurduğunuz kişinin size en az sizin kadar aşık olabilmesi için papaz büyüsü etkisi sizin tek ihtiyacınızdır.  Bu sayede hayallerinize bir adım daha yaklaşmanız çok olasıdır.

Aşık Eden Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

 

Papaz büyüsü nasıl yapılır sorusu her zaman çok merak edilmektedir. Bu büyüyü yapmak yüksek bir bilgi birikimi ve ciddiyet gerektirmektedir. Bu nedenle her zaman işin uzmanı olan medyum kişiler büyüyü hayata geçirmelidirler.

 

Papaz büyüsü yapılışı durumlara ve de olaylara göre şekillenir. Özellikle de papaz büyüsü uzaktan yapılır mı diye merak ediyorsanız sorunun cevabı için sitemizde yer alan yazılara göz atmalısınız.

Aşık Eden Papaz Büyüsü Malzemeleri Nelerdir?

 

Papaz büyüsü malzemeleri tabii ki büyüyü neden yaptıracağınıza ve de ne amaç ile yaptıracak olduğunuza bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Genel anlamda papaz büyüsü yapmak için temel malzemeler vardır. işte o malzemeler:

 

 • Saç
 • Tırnak
 • Kıl
 • Deri
 • Kan

 

Bu malzemeler genel anlamda papaz büyüsünün temel malzemeleri olarak bilinmektedir. Bu malzemeler ile erişebileceğiniz sonuçlar sizin için daima yeterli olabilecektir. Bazı tılsımlı sözler ve diğer adımlarla da büyünüzün kalıcılığını pekiştirebilmeniz mümkündür. Bu noktada da size medyum hocanız yardımcı olacak olan her şeyi bildirecektir.

 

 

Papaz Büyüsüyle Aşık Etme Tılsımı

 

Papaz büyüsü tılsımı büyünün en önem arz eden noktaları arasında yer alır. Çünkü bu tılsımlar ile büyünün kalıcılığı ve etki hızı artış gösterir. Tılsımları doğru bir şekilde bilmek ve de doğru bir şekilde okuyabilmek çok önemlidir. Bu nedenle muhakkak bu noktada donanımlı ve bilgi sahibi olan medyum hocalar ile iletişim halinde olmanız şarttır.

 

Tılsım okuma işlemlerini bu konuda uzman olan medyum hocanıza bıraktıktan sonra, özel uygulamalar ve sizin durumunuza özel olan adımlar ile tılsım okunacaktır. Ardından büyünün çok hızlı bir şekilde ve tam istenilen noktaya ulaştığını görmeniz de mümkün olacaktır.

 

Aşık eden papaz büyüsü zaten kendi başına büyük oranda etki etmektedir. Bir de tılsımlı sözler okununca, işte o zaman büyünün en hızlı ve de en kalıcı şekilde etkilerinin ortaya çıktığını görmeniz sizin için tatmin edici bir halde olacaktır.

 

Papaz Büyüsü İle Aşk Muskası

 

Papaz büyüsü muskası, bir kişiyi kendinize deli gibi aşık etmeniz için gerçekten de en etkili yöntem olacaktır sizin için. Muska, medyumunuz tarafından büyü ve de tılsımlı sözler aracılığı ile size özel hazırlanacaktır. Bu noktada papaz büyüsü aşık etme alanında size daha hızlı bir tesirde bulunacaktır.

 

Aşk muskası, karşılıksız ve de imkansız olarak gözüken bir aşkın size artık imkanlı olabilmesi için tercih edilen özel bir uygulamadır. Papaz büyüsü aşamaları içerisinde yer alan bu özel muska uygulaması, medyumunuzun da yönlendirmelerine bağlı olarak size öznel bir şekilde hazırlanacaktır.

Papaz Büyüsü ve Aşk Vefki

 

Papaz büyüsü vefki de muska, büyü, dua okuması ve tılsımlardan farklı olarak hayata geçirilen bir uygulama türüdür. Papaz büyüsü yaptırmak isteyenler ya da büyü dışında farklı bir aşık etme yöntemi ile haşır neşir olmak isteyenler kesinlikle vefk uygulamasına bir şans vermelidirler. Vefkler de medyumlar tarafından kişinin durumuna ve özelliklerine bağlı olarak özel bir şekilde hazırlanmaktadır çok etkili ve çok güçlü bir yol olduğu söylenmektedir.

 

Herkes vefk konusunda uzman değildir. Bu nedenle kesinlikle bu işi konuda uzman olan bir medyum hocasına bırakmanız şarttır. Kişinin size çok aşık hatta hayal ettiğimizden daha da çok aşık olabilmesi için kesinlikle vefk uygulamasına bir kapı aralamanız şart gibi görünmektedir.

 

Resimlerle büyü nasıl yapılır? Yazımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.,

Papaz Büyüsü Belirtileri Nelerdir?

 

Papaz büyüsü belirtisi, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Daha doğrusu yapıldığı amaca bağlı olarak kişilerde farklı belirtiler verebilir. Peki papaz büyüsü etkileri nelerdir? Kişi papaz büyüsü etkisi altında ise aşağıda sıraladığımız papaz büyüsü belirtileri arasında birkaçını kendisinde hissedebilir:

 

 • Uyku problemleri,
 • İştahsızlık,
 • Hızlı bir şekilde kilo kaybı,
 • Sosyal ve özel ilişkilerde bozukluk,
 • Aileden ve akrabalardan uzaklaşma,
 • Kabuslar görme,
 • Herhangi bir şey odaklanamama.

 

Bu gibi belirtiler papaz büyüsüne maruz kaldığınızın sadece birkaç belirtisidir. Daha bir çok belirti vardır ve sitemizdeki yazılardan bu belirtilerin tümüne ulaşmanız mümkündür.

Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur?

 

Papaz büyüsü bozulması tabii ki de çok kolay bir işlem değildir. Çünkü papaz büyüsü gerçekten kuvvetli ve etkisi yoğun büyüler  arasında yer alır. Bu kadar kuvvetli ve yoğun bir büyünün yapılmasa da bozulması kolay değildir.

 

Papaz büyüsü bozmak her medyumun yapabileceği bir iş değildir. Ancak sitemiz sayesinde sizler ile tanışma fırsatı bulan medyumlar papaz büyüsü bozumu konusunda etkili yöntemler ile donanım sahibi olmuşlardır. Papaz büyüsünü bozmak için bazı sureler vardır. Tabii ki bu sureleri sadece tek başınıza okuyarak papaz büyüsü bozamazsınız. Ancak bu süreleri bilirseniz medyumunuz ile çalıştığınız zaman papaz büyüsünü bozmanız mümkün olacaktır. İşte o sureler:

 

 • Felak suresi
 • Nas suresi
 • Fatiha suresi
 • Kafirun suresi
 • İhlas suresi
 • Necm suresi
 • Abese suresi

 

Bu gibi sureler ve medyumunuzun da size önerdiği birkaç adım ve yöntemle üzerinizdeki papaz büyüsünü bozmanız mümkün olacaktır. Papaz büyüsünün yapımı kolay değildir. Çok kuvvetli bir büyü olduğu için her medyum bu büyüyü başarı ile hayata geçiremez. Ancak yukarıda da çok kez söylediğimiz gibi eğer uzman ve işinin ehli bir medyum ile çalışacaksanız işte o zaman papaz büyüsü yaptırmanız da bozdurmanız da gayet kolay olacaktır. Bir çok noktada kişiye yardımcı olan papaz büyüsü son zamanlarda aşık etmek için çok sık bir şekilde kullanılmaktadır. Sizin de Aceleniz varsa ve isteklerimizin bir an önce gerçekleşmesi gibi bir hayal içerisindeyseniz size papaz büyüsü hızlı bir şekilde etki edecek ve yardımcı olacaktır.

Papaz Büyüsü Bozulabilir mi? Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur, Çözülür?

Papaz büyüsü bozulabilir mi? Papaz büyüsü nasıl bozulur? Papaz büyüsü varsa belirtileri nelerdir? Papaz büyüsü hakkında gerekli tüm detaylara sitemiz aracılığı ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Papaz büyüsü bozmak, genellikle üzerinde papaz büyüsü olduğunu sanan ve bu durumdan şüphelenen kişilerin medyum hocalara danışmak istediğim konular arasında yer alır. Ancak papaz büyüsü konusunda deneyimli ve son derece uzman kişiler tarafından bu büyü türü bozulabilir. Kişinin tek başına asla yapamayacağı bilinmelidir. Yani ancak uzman bir medyum sizin üzerinizde var olan papaz büyüsünü bozabilir.

 

Papaz büyüsü en kuvvetli ve en etkili kara büyüler arasında yer almaktadır. Bu nedenle papaz büyüsünün kişi üzerindeki etkileri çok yoğun görülmektedir. Bu belirtilerden ve etkilerden kurtulmanız için gerekli olan tek şey uzman bir medyum ile çalışmanız olacaktır.

Papaz Büyüsü Nedir?

 

Papaz büyüsü kara büyüler kategorisinde yer edinen oldukça yoğun kuvvetleri olan bir büyü türüdür. Bu nedenle kesinlikle uzman kişiler tarafından yaptırılması önerilir. Çünkü kara büyüler yapım aşamasında oldukça deneyim gerektiren büyü türleri arasında yer almaktadır. Kara büyülerin en kuvvetlisi olan papaz büyüsünün bir çok sebeple yapıldığı bilinmektedir. Evli çiftleri ayırmak, kişilerin arasını açmak, cinsel bağlılık ya da kopukluk sağlamak, soğutmak, birleştirmek, ayırmak, bağlamak gibi daha birçok noktada papaz büyüsü yaptırılmaktadır.

 

Papaz büyüsü yapmak asla kolay değildir. Birçok noktada size direkt olarak yardım ediyor diye bu büyüye masumane bir göz ile bakmayınız. Büyü, uzman kişiler tarafından yapılmadığı takdirde, kişilerin başına büyük belalar açabilmektedir.

 

Muhabbet büyüsü yazımıza da tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

Papaz Büyüsü Nasıl Yapılır?

 

Papaz büyüsü yapımı oldukça emek gerektirir ve de meşakkatlidir. Papaz büyüsü oldukça kuvvetli bir büyü türü olduğu için kesinlikle uzman medyumlar tarafından hayata geçirilmelidir. Yani bu büyüyü yaptırma kararı aldıysanız kesinlikle profesyonel bir medyumdan yardım almanızı öneririz.

 

Papaz büyüsünün hangi amaç ile yapıldığına dair olarak yapılma serüvenleri vardır. Yani burada önemli olan şey papaz büyüsünü hangi amaçla yaptıracak olduğunuzdur. Amacınıza de yaptırma nedeninize bağlı olarak büyünün yapılma malzemeleri ve adımları değişiklik gösterecektir. Uzman bir medyum aracılığı ile doğru adımlar ile yaptırdığınız papaz büyüsünün etkileri en az üç gün en fazla üç hafta içerisinde kendini gösterecektir.

 

Bu büyünün ne kadar geçerli olan bir büyü türü olduğunu bilen kişiler, peki, papaz büyüsü uzaktan yapılır mı diye soru yöneltmektedirler bize. Elbette ki doğru bir medyum yönlendirmesi ile bu büyü yakından olduğu gibi uzaktan da yapılmaktadır ve gayet kesin sonuçlar verebilmektedir.

Papaz Büyüsünün Etkileri Nelerdir?

 

Papaz büyüsü etkileri, bu büyüyü neden yaptırdığınıza bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Mesela birini kendinize aşık etmek için bu büyüyü yaptırdıysanız işte o zaman bu etkileri görmeye başlarsınız. Üç gün ile üç hafta arasında kişinin size derin duygular hissettiğini görmeye başlarsınız zaten Bu da görmek istediğiniz etkidir. Ya da herhangi bir çiftin arasını açmak için bu büyüye başvurduysanız işte o zaman yine aynı süreler içerisinde kişilerin arasının bir daha düzelmeyecek derecede bozulduğunu ve açıldığını görmeye başlarsınız.

 

Papaz büyüsü nasıl etkiler sorusuna da böylelikle yanıt vermiş olduk. Papaz büyüsü etkileşim kendilerini yavaş yavaş gösteren etkiler arasındadır. Fark edilmediği sürece ömür boyu kişiyi bu etkiler ile yaşar ve üzerinde bir büyü olup olmadığını anlamaz bile. Bu nedenle üzerinde papaz büyüsü etkisi olduğunu düşünen kişiler papaz büyüsü medyum hocaları ile tanışmalı ve kendilerine bakım yaptırmalılardır.

 

Papaz Büyüsü Nasıl Anlaşılmaktadır?

 

Papaz büyüsünü anlamak kimi zaman oldukça zor olabilir. Çünkü yukarıda da söylediğimiz gibi bu büyü etkileri kendilerini çok sinsi bir şekilde de gösterebilirler. Yani üzerinizdeki çek bir ağırlık bile bu büyüye maruz kaldığınızın bir belirtisi olabilir. Yani bazı zamanlarda siz bile papaz büyüsüne maruz kaldığınızı fark etmeyebilirsiniz.

 

Papaz büyüsü kara büyü sınıflandırmasına ait olan bir büyü olduğu için çok kuvvetli belirtiler de gösterebilir. Ancak kolay kolay anlaşılması ve tanık olması zordur bu nedenle kesinlikle profesyonel bir medyumun size bakım yapması gerekmektedir. Yaptı bakın sonrasında herhangi bir büyüye ya da direkt olarak papaz büyüsüne maruz kalıp kalmadığınız anlaşılmaktadır. Papaz büyüsü bozdurma kolay bir uygulama olmadığı için yine profesyonel medyumunuz tarafından bu uygulama size yapılabilir.

Bir Kişide Papaz Büyüsü Varsa Belirtileri Nelerdir?

 

Papaz büyüsü belirtileri bazı noktalarda kendini belli eden belirtilerdir. Papaz büyüsüne maruz kalıp kalmadığınızı anlamanız yukarıda da söylediğimiz gibi pek kolay olmayacaktır. Ancak şüpheleriniz varsa ve bazı belirtilerinizde varsa kendi kendinize belki tanı koyabilirsiniz. Ama en doğru tanıyıp koyabilecek olan kişi kesinlikle papaz büyüsü ve genel olarak büyüler hakkında profesyonel olan medyum hocalardır.

 

Papaz büyüsü belirtileri aşağıdaki belirtiler gibi olabilir:

 

 • Papaz büyüsüne maruz kalmış olan kişilerde sürekli bir yorgunluk ve uyku hali olabilir.
 • Bu büyünün etkisi altında kişiler eşinden sevgilisinden ya da evinden aynı zamanda da ailesinden uzaklaşmalar yaşar.
 • Kişinin işleri rast gitmez ve herhangi bir konuda yüzü gülmez.
 • Ani durum değişiklikleri yaşar ve duyguları sürekli olarak değişiklik gösterir.
 • Kişi normalde olduğundan çok farklı ve çok değişik bir ruh haline bürünür.
 • Cinsel duygular hissedemeye başlar.
 • Partneri varsa o kişiden uzaklaşmalar yaşar ve ona dokunmak dahi istemez.

 

Papaz büyüsü belirtisi adı altında yukarıdaki belirtileri yaşıyorsanız papaz büyüsünden kurtulma yöntemleri için uzman bir medyuma başvurmanızı öneririz.

Papaz Büyüsü Bozulabilir Mi?

 

Papaz büyüsünden kurtulmak isteyenler Papaz büyüsü konusunda uzman olan mezunlara başvurabilir ve papaz büyüsü kaldırmak için işlemlere başlayabilirler.

 

Papaz büyüsünü bozdurmak tek başınıza yapabileceğiniz ya da sahtekâr hocalar ile kalkışabileceğiniz kadar şansa bırakabilecek bir konu değildir. Muhakkak ki bu alanda uzman olan Medyum hocalar tarafından yapılması gereken bir uygulama türüdür. Öncelikle üzerinizde papaz büyüsü olup olmadığı araştırılacak sonrasında varsa isteğinize bağlı olarak bu büyü üzerinizden kaldırılacak yani bozulacaktır.

Papaz Büyüsünü Kimler Bozabilir?

 

Papaz büyüsünü kim bozar, tabii ki de medyum hocalar bozar. Daha önce de sık sık dile getirdiğimiz gibi papaz büyüsü kara büyüler arasında yer alan etkisi en etkili ve en kuvvetli olan büyüler arasındadır. Bu nedenle yapılması zor ve meşakkatli olduğu gibi bozulması da son derece riskli ve zordur. Hatta çoğu zaman bu büyünün bozulamadığına şahit olabilirsiniz. Ancak sitemizden elde edebileceğiniz medyum numaralarını ulaşırsanız bu medyum hocaların size bozma konusunda yardımcı olacağına şahit olabilirsiniz

 

Papaz büyüsü çözmek için gerekli olan ritüeller ve uygulamalar vardır. Bunun için ve durumlardan yardım alabilirsiniz. Papaz büyüsü tılsım, vefk ve muska gibi uygulamalarla bozulabilmektedir. Ama sizin durumunuzda ve şikayetlerinize bağlı olarak bu uygulama yöntemleri tamamen değişiklik gösterecektir.

 

Papaz büyüsü çözme alanında etkili bir medyum ile çalışırsanız o size doğru yolu gösterecek ve doğru adımlar ile bu büyünün etkisini sizin üzerinizden tamamen alacaktır.

Papaz Büyüsü Nasıl Bozulur?

 

Papaz büyüsü kaldırma işlemi yukarıda da çoğu kez dile getirdiğimiz için medyumla ve hocalar tarafından yapılmalıdır. Çünkü papaz büyüsünü bozmak çokta kolay bir uygulama değildir. Hal böyle olunca bu işi kesinlikle uzman bir medyuma bırakmanızı öneririz.

 

Papaz büyüsü etkisi altındaysanız muhakkak ki büyük bir kilitlenme içerisindesinizdır. Bu kilitlenme her medyum tarafından açılabilecek ve çözülebilecek bir durum değildir. Bu nedenle sitemiz aracılığıyla ulaşacak olduğunuz profesyonel medyumlar ile çalışmanızı öneririz. O kilitleri ancak bu medyumlar bozabilmektedir.

 

Kara sevda büyüsü nedir, nasıl yapılır? Bilgilerine de erişebilirsiniz.

Papaz Büyüsü Evde Bozulabilir mi?

 

Papaz büyüsü evde bozmak gibi soruları da çok sık almaktayız. Papaz büyüsü bozma yöntemleri vardır. Bu yöntemler kesinlikle evde hayatta geçirebileceğiniz yöntemler değildir. Ancak profesyonel ve bu noktada bilgili olan medyumların erişebildiği konulardır. Bu nedenle evde tek başınıza bu büyüyü bozmaya çalışmamanızı öneririz.

 

Dualar sureler muskalar ve birçok ters duaların okunması ile yapılan aynı şekilde bu anlamda bozulmasında da bu yöntemler kullanılan bir büyüden bahsediyoruz. Oldukça karışık ve meşakkatli işler var bu noktada. O nedenle kesinlikle bu durumda bir medyum hocaya başvurmanız gerekir.

Papaz Büyüsü Bozma Duaları Nelerdir?

 

Papaz büyüsü bozma duaları vardır. Bu dualar büyünün bozulmasında da yapılmasında da kullanılan dualardır. Bu nedenle kesinlikle uzman medyumların hangi amaç ile yapmak istediklerine bırakılarak garanti altında okunmalıdır. Yani sizin amacınızı ve isteklerinize bağlı olarak dualar okunacaktır. Papaz büyüsü bozmak için dualar şunlardır:

 

 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Fatiha Suresi
 • Ayet’el Kürsi
 • Emsa’ül Hüsna
 • Abese Suresi

 

Bu dualar ile papaz büyüsünü bozmak mümkündür. Ancak medyum hocalarımızın doğru adımları ile dualar okunmalıdır.

Köpek Gibi Aşık Etme Büyüsü Nasıl Yapılır?

Köpek gibi aşık etme büyüsü nasıl yapılır? Ne kadar sürede etki eder? Köpek gibi aşık etme büyüsünü kimler yapabilir? Büyü ile ilgili detaylı tüm bilgileri sayfamızdan kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Köpek gibi aşık etme büyüsü, çok eski zamanlardan günümüze dayanan bir büyüdür. Bu büyü aşık etmek için kullanılan kalıcı ve son derece etkili olan bir aşk büyüsüdür. Peki neden köpek hayvanî ile bağdaştırılmıştır? Çünkü köpekler bu dünyadaki en sadık ve en bağlı olan hayvanlardır. Hal böyle olunca insanlar da tıpkı bir köpek gibi sevgilisini kendisine bağlanmasını ve sadık kalmasını isteyebilmektedirler. Hatta bu nedenle de köpek gibi sevmek köpek gibi sevilmek gibi ifadeler kullanılmaktadır. İşte sizde eğer köpek gibi sevilmek istiyorsanız bu büyü sizin için uygun olacaktır.

Köpek Büyüsü Ne Anlama Gelir?

 

Köpek büyüsü sonsuza kadar etkisi süren son derece kuvvetli bir aşk büyüsüdür. Bu büyü eğer ki doğru ritüeller ile hayata geçirilirse istenilen her şeyi tek tek gerçek olur. Köpek büyüsü insanları birbirine bağlayan ve de birbirine büyük derecede sadakat ile sıkı sıkıya kenetlenmelerini destekleyen bir büyüdür.

 

Elbette köpek büyüsünün yapılmasında köpekten yararlanılır. Bazı malzemeler tedarik etmeniz gerekecektir. Durumunuza amacınıza ve  kişiliğinize bağlı olarak bu malzemelerde değişiklik söz konusu olabilir. Bu konuda size medyum hocanız yardımcı olacaktır.

Kadınlara ve Erkeklere Köpek Büyüsünün Yapılışı

 

Kadınlar ve erkeklere yapılan köpek büyüsünün belli amaçları vardır ve bu amaç doğrultusunda da yapılış sistemi değişiklik gösterecektir. Ama genel olarak bakıldığında köpek büyüsünün etki süresi kısadır. İki-üç hafta gibi bir süre içerisinde kendini göstermeye başlayacak olan bir büyüdür.

 

Köpek büyüsünün etkisi altında olan erkek büyü ona kim yaptıysa ona deli divane aşık olmaya başlar. Ondan başkasına herhangi bir şekilde konsantre olamaz ve sadece onunla beraber olmak ister. Büyünün etkisinde olan kadınlar ise ona yapan kişiye yani o erkeği sırılsıklam aşık olur ondan başkasıyla beraber dahil olmak istemez.

 

Kocayı kendinden Soğutma duası nasıl yapılır? Merak ettiğiniz bir konu ise tıklayıp inceleyebilirsiniz.

Köpek Kılından Yapılan Büyü

 

Köpek büyüsün yapılışında en önemli de temel olan malzeme tabii ki de  köpek kıllıdır. Bunun belli kuralları vardır. Örneğin evli çiftler bu büyü uygulamasında bulunacaksa köpeğin rengine dikkat etmeleri gerekir. Siyah renkli olan dişi bir köpeğin sol arka bacağından kılın alınması evli çiftlerin büyüsünün gerçek olmasına neden olur. Ancak sevgililer bu büyü uygulamasında bulunacaksa her renkten köpeğin kılı alınabilir. Ancak burada önemli olan şey köpeğin kesinlikle dişi olmasıdır. Bunun gibi daha bir çok kural olabilir. Size bu konuda aydınlatıcı metni medyumunuz bildirecektir.

Köpek Büyüsünde Telkin Kavramı

 

Hiç büyünde Temel malzeme olan köpek kıllarının alınmasından sonra kılların üzerine birbirlerine kimler bağlanacaksa onların isimleri tek tek okunur. Ardından kılar temiz bir beze koyulur. Daha sonra bu kıllar bez ile güzel bir şekilde sarılır bağlanır ve kimsenin ulaşamayacağı bir yere Mühürleme aşamasına geçirilir.

Köpek Büyüsünde Mühürleme İşlemi

 

Köpek büyüsünde mühürleme aşamasına geçtiğin zaman baz işlemlerin çok dikkat ile yapılması önem arz etmektedir. Mühürleme işlemi bir nevi yapılan büyünün sonucudur. Üzerine dua okunan köpek kıllarının mezara gömülmesi ile mühürleme işlemi de tamamlanmış olur. Ancak tüm bunların çok büyük dikkat gerektirdiğini ve kesinlikle uzman medyumlar tarafından yapılması önemli olduğunu bilmeniz gerekir.

Köpek Büyüsünün Etkisi Ne Kadar Sürer?

 

Köpek büyüsün etki süresi diğer büyülere kıyasla çok daha farklı bir şekilde ilerlemektedir. Eğer ki medyum hoca yönlendirmeleriyle ve desteği ile bu büyü hayata geçirilecekse işte o zaman büyünün çok kalıcı olduğu ve ömür boyu etkisini gitmediği görülmektedir.

 

Eğer ki köpek büyüsü uzman kişiler tarafından hayata geçirilirse işte o zaman çok kalıcı olur ve etki süresi de oldukça hızlı gelişir. Bu da kişilerin çok memnun kalmasına sebep olur.

Köpek Büyüsünün Yapılma Sebepleri

 

Köpek büyüsü  genellikle bir kişiyi kendine deli gibi aşık etmek isteyen kişiler tarafından yapılmaktadır. Köpek büyüsünün yapılma amaçları çok fazla olabilir. Ama genellikle evli çiftlerin ya da nişanlıların bu büyüye rağbet gösterdiğini görüyoruz. Köpek büyüsünün etkileri oldukça güçlü ve son derece de kalıcı olduğu için herkes bu büyüye merak salmaktadır. Eğer doğru bir medyumla çalışırsanız bir ürünü size herhangi bir zararı olmaz aksine çok büyük yararlar olur.

Aşık Etme Büyüsüne Neden Köpek Büyüsü Adı Verilir?

 

Aşık etme birisine köpek büyüsü ismi verilmesindeki en büyük sebep bu büyü sonrasında kişilerin köpek gibi karşı tarafa aşık olmalarıdır. Yani aslında bu sebeple sizi cezbetmeye etmelidir. Eski zamanlardan beri bu ismi ile kullanılan büyü çok rağbet görmektedir. Çünkü bu büyü en etkili aşık etme büyüleri arasındaki sırasında her zaman birinciliği oynar. Anlayacağınız bir kişi kendinize deli gibi köpek gibi aşık etmek istiyorsanız bu büyük sizin için aradığınız büyük olacaktır.

Köpek Büyüsü Anlaşılabilir mi?

 

Köpek büyüsü yapıldıktan sonra bazı belirtiler ortaya çıkar. Mesela eşinize bu büyü uygulamasını yapacaksanız, yaptıktan sonra fark edeceksiniz ki işini sizden başkası ile beraber olmaya tahammül edemeyen bir insan haline gelecek. evinden çıkmayacak ve sadece eşiyle zaman geçirmek isteyecek tabii ki bu sizin en büyük hayalimiz olduğu için çok memnun kalacaksınız.

 

Kadına yapılan köpek büyüsü de erkeğe yapılan köpek büyüsü de etkilerini yavaş yavaş gösterdiği zaman kişinin amaçları ortaya çıkmaya başlar.

Köpek Tırnağından Yapılan Büyü

 

Köpek büyüsü sadece köpeğin kılı ile yapılan bir büyü türü değildir. Öyle ki, köpek tırnağından da yapılan bir köpek büyüsü türü vardır. Büyüler malzemelerine göre değişkenlik gösterir. Siz medyumunuzdan destek alırsanız medyumunuz size en uygun büyüyü size yapacaktır. Köpek tırnağının alınmasından sonra belli malzemeler daha isteyebilir. Bu nedenle kesinlikle medyumunuza danışmanız gerekir.

Köpek Büyüsünün Bozulması

 

 

Köpek büyüsünün bozulması için köpek büyüsünü bozmak isteyenle aşağıdaki surelere başvurabilirler. Ancak kesinlikle medyumunuzun size desteği bu noktada çok önemlidir. Büyünün bozulması sizin tek başınıza yapabilecek olduğunuz bir uygulama değildir. O nedenle medyumunuza danışarak, aşağıdaki sureler yardımı ile büyüyü bozabilirsiniz:

 

 

İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiuellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın, Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.

Ayet El Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

 

Kocayı Kendine Bağlama Büyüsü

Kocayı kendine bağlama büyüsü nasıl yapılır, ne kadar sürede etki eder? Kocayı kendine bağlama büyüsünü kimler yapabilir? Büyü ile ilgili gerçek ve ayrıntılı bilgilere web sitemizde ulaşabilirsiniz.

 

Bağlama büyüsü kocanız ile aranızı güzelleştirecek ve bereketlendirecek olan bir büyü türüdür. Bu büyü vasıtası ile dilediğiniz bir hayata ulaşmanız mümkün olacaktır. Medyum hocamızın kocanıza özel olarak hazırlayacağı muska ve vefkler aracılığı ile hayata geçecek bu uygulamalar sayesinde dilediğiniz gibi mutlu bir şekilde eşinizle beraber yaşamanız mümkündür.

Kocayı Bağlama Büyüsünün Anlamı

 

Bağlama büyüsünün yapılmasının ardından bazı ritüellerin de hayata geçmesi esastır. Genel olarak bağlama büyüsünü yapan kadınlar eşlerin kendilerine bağlı ve aşık bir hal almasını istemektedirler. Bir erkeğin bu hali alması hiç de zor değildir.

 

Kocayı bağlama büyüsünün yapılmasında etken olacak önemli noktalar vardır. Mesela profesyonel bir medyumla çalışıyorsanız bu büyü kesinlikle kuvvetli ve etkisi yoğun bir şekilde hayata geçecektir. Bağlama büyüsünü yapan kişi kesinlikle uzman bir medyum olduğu sürece büyünün gerçek olacağı sizin için müjdelenmektedir.

Kocayı Bağlama Büyüsünün Yapılışı

 

Kocaya bağlama büyüsü yaparken çok dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar vardır. Eğer bu unsurlara dikkat ederseniz ve yardımcı olan medyumun uzun sözlerine itibar ederseniz kocanızın ölene kadar sizden başka kimseye bağlı kalmadığını ve size deli divane bir şekilde aşık olduğunu görebilirsiniz. Bu büyü bu Sonuçlara yol açabilecek kadar kuvvet doludur.

 

Aynı zamanda büyü haricinde size etki edecek olan vefk ve muska uygulamaları da vardır. Bu uygulamaları size medyumunuz özel olarak hazırlamak zorundadır. Çünkü tüm bunlar öznel uygulamalardır

 

Erkeği kendine bağlamak için aşk büyüsü seçeneğine de göz atabilirsiniz.

Evde Kocayı Bağlama Büyüsü Yapılabilir Mi?

 

Evde bağlama büyüsü yapmak mümkündür. Ancak evde bağlama büyüsünün nasıl yapılacağı hakkında size detaylı bilgileri ve gerekli olan desteği mevzumuz verecektir. Detaylar aşağıdaki maddelerde verilmektedir:

 

 • İlk olarak sessiz bir odaya geçiniz.
 • Odaya geçtikten sonra odanın ortasına yuvarlak bir masa koyunuz.
 • Masayı koyduktan sonra masanızın üzerine kırmızı ve siyah renkte bir örtü seriniz.
 • Daha sonra beyaz bir kâğıdı üçgen şeklinde keserek masanın ortasına koyunuz.
 • Bu işlemin ardından üçgenin bir ucuna kocanızın adını, diğerine kendi adınızı en sonuncuya ise “Tarapagas” yazınız.
 • Sonra bir mum sağ ele alınarak yakılır ve üçgenin ortasına yerleştirilir.
 • Bu işlemden sonra mum sağ ele alınarak masanın etrafından soldan sağa doğru gezdirilir. Gezdirilirken “Gavvallo”
 • Masanın üzerine cam koyulur. Cama sol elinizi koyarken, sağ elinizde de mum olmalıdır.
 • Sağ el ile tutulan mum, sol elle tuttuğunuz camın üzerine koyulmalıdır.
 • Daha sonra “Adlawah saus. Piro Tagul, Ahvadol. Wader nore cofadot, ude ” tılsımlı sözcüğün söylenmesi gerekir.

 

Bütün işlemlerin yapılmasından sonra bir su alarak üçgen kâğıdın üzerine dökün. Suyu            dökerken kocanız hakkında iyi niyette bulununuz. Ardından dileklerinizin hızlı bir şekilde hayata geçmesi sizin için an meselesi olacaktır.

Erkekler Nasıl Bağlanır?

 

Her kadın erkeğini kendine bağlamak ister. Öyle ki bu her kadının hayaliken anca kimsenin yaşamadığı bir hal durumuna bürünmüş durumdadır. Erkeklerin kadınlara göre ilişkilerine bakış açıları oldukça geniş ve düz olabilmektedir. Aynı zamanda erkeklerin kadınlara göre sadık olamadıkları da çok belirgin bir durumdur. Ancak tüm bunları çözebilecek ve bir erkek bir kadını deli gibi sadık aynı zamanda aşık yapabilecek bir çok diye uygulaması vardır. Normal şartlarda bir erkeği kendinize istediğiniz kadar bağlayamazsınız. Erkekler hürdür ve her zaman özgür olmayı tercih ederler. Birine bağlanmak onlar için külfet ve hala imkansız olan bir durumdur. Ancak bağlama büyüleri size bu noktada yardımcı olabilecek olan uygulamalardandır.

Kocaya Bağlama Büyüsü Nasıl Uygulanır?

 

Bağlama büyüsü etkisini göstermeye  başlasın ve bir an önce istediğiniz amacı uygulasın istiyorsanız uygun ve uzman bir medyum ile çalışmaya başlamanız şarttır. Kocasının evine bağlamak isteyenler profesyonel bir medyuma başvurarak bağlama büyüsü yaptırmalı döner. Duruma ve olaylara aynı zamanda kişiye göre değişiklik gösteren bağlama büyüsü adımları vardır. Bu adımları size uygun ve sizin durumunuza uygun bir şekilde düzenlenecek olan kişi ise sizin medyumunuz olacaktır.

Kocayı Kendine Bağlama Büyüsünün Sonuçları

 

Kocanızı kendinize bağlamak istiyorsanız kocayı kendine bağlama büyüsü sizin için gerçekten çok uygun bir seçenek olacaktır. Bu büyü yaptırdıktan sonra eşiniz de gözle görülür bir şekilde değişik duygular ve özellikler keşfetmeye başlarsınız. Örneğin eşiniz artık evden çıkmak istemez ve sizin dizinizin dibinde ayrıldığın mutsuz olmaya başlar. Aynı zamanda sizden başkasını düşünemez ve devamlı olarak sizin ve farklı farklı hayaller kurar. Bunun sonucunda sadece size ve evine bağlı olarak hayatını sürdürmeye devam eder ve siz büyü bozana kadar bu böyle devam eder. 14 gün içerisinde yani büyüyü yaptırdıktan sonra 14 gün içerisinde bu etkileri görmeye başlayacaksınız.

 

Kocayı Bağlama Büyüsünün Tutma Zamanı

 

Kocayı bağlama büyüsünün tutma zamanı kişinin durumuna amaçlarına ve kişiliğine göre değişiklik gösterebilecek olan bir durumdur. Çok yüksek kalitede ve deneyimde yapılan 1.01 ürün tutma zamanı kesinlikle hızlı olacaktır. Ancak deneyimsiz ve de son derece bilgisiz olan bir medyum tarafından ya da kendi başınıza yaptığınız bir büyü hem geçersiz olacaktır hem de size büyük tehlikeler açabilme ihtimali yaratacaktır.

 

Genel anlamda başarılı bir medyuma bu büyü yaptırırsanız sonuç olarak kesinlik göreceksinizdir ve 14 gün içerisinde kesinlikle büyünün sonuçlarını göreceksinizdir.

Kocaya Yapılan Bağlama Büyüsünü Bozma

 

Kocaya yapılan bağlama büyüsünün bozulması evde yapabileceğiniz ya da tek başınıza gerçekleştirebileceğiniz bir uygulama kesinlikle değildir. Çünkü bu büyü çok kuvvetlidir. Büyük kuvvetliyse elbette ki büyünün bozulması da kuvvetli olacaktır. Medyumunuzun da yönlendirmeleri ile okuyabileceğiniz birkaç sure vardır işte onlar:

 

 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs
 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

 

Biberle aşık etme büyüsü nasıl yapılır? Tıklayarak izleyebilirsiniz.

Kocayı Yapılan Bağlama Büyüsünün Fark Edilmesi

 

Kocanıza bağlama büyüsü yaptığınız zaman kocayı bağlama büyüsünün yapılmasının anlaşılmasında birkaç belirti görebilirsiniz işte o belirtilerden birazı:

 

 • Yapılan bağlama büyüsünün ardından sürekli olarak kocanızda kabus görme durumu yaşanacaktır ve bu onun size ihtiyacını doğuracaktır.
 • Erkekte devamlı olarak yorgunluk ve bitkinlik, dışarıya çıka ma gibi durumlar söz konusu olmaya başlayacaktır.
 • Nefes alıp verme de zorluklar yaşanacak, herhangi bir aktivite kalkışamayacaktır.

Yukarıda verilen durumların ve bazen daha fazlasını ya da daha azını yaşanması durumunda herhangi bir bağlama büyüsü etkisinde olunduğu görülmektedir.

 

 

Bakara Suresi İle Kocayı Bağlama Büyüsünü Bozma

 

Bazı dualarım okunması büyülerin bozulmasında etkilidir. Bu duaların başında gelen bakara Suresi sayesinde bağlama büyüsünü bozmanız mümkün olacaktır. Ama kesinlikle büyüyü tek başınıza yapamadığınız gibi bozma işleminde tek başınıza yapmalısınız. Muhakkak bir medyum hoca desteğiyle büyü bozma işlemini hayata geçirebilirsiniz. İşte bakara suresinin okunuşu:

 

 

 • Ev kellezı merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha kale enna yuhyı hazihillahü ba’de mevtiha fe ematehüllahü miete amin sümme beaseh* kale kem lebist kale lebistü yevmen yevm kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh venzur ila hımarike ve li nec’aleke ayetel lin nasi venzur ilel ızami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma fe lemma tebeyyene lehu kale a’lemü ennellahe ala külli şey’in kadır,
 • Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta kale e ve lem tü’min kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec’al ala külli cebelim minhünne cüz’en sümmed’uhünne ye’tıneke sa’ya va’lem ennellahe azızün hakım

 

 

Her zaman söylediğimiz gibi, profesyonel bir medyum desteği alarak hem kolaylıkla dilediğiniz amaca uygun olan büyü uygulamasını hayata geçirebilirsiniz hem de istediğiniz büyü uygulamasını bozabilirsiniz. Burada önemli olan tek şey kesinlikle işinin ehli olan bir medya ile çalışmanız olacaktır. Gerisi Allahın da izni ile hallolacak olan detaylar olacaktır. Profesyonel bir medyum ve Allahın izniyle çözemeyeceğiniz bir derdinizin olmadığını bilmenizi vurgulamak isteriz.

 

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsü

Kocayı kendine aşık etme büyüsü nasıl yapılır, ne kadar sürede işe yarar? Kocayı kendine aşık etme büyüsünü kimler yapabilir? Kocayı kendine aşık etmek için tesirli büyü hakkında detaylı bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

Kocayı kendine aşık etme büyüsü genellikle evli kadınlar tarafından büyük bir çaresizlik altında yapılan ve doğru bir medyum ile yapılırsa da istenilen sonuçları yaratan bir büyü türüdür. Aile içi problemler, bağlanma sorunları, sadakatsizlikler ve benzeri sebeplerden ötürü eşiniz sizden ve evinizden uzaklaşmış olabilir. Size uygun yolu ve doğru becerileri gösterecek olan bir medyum hoca ile çalışırsanız eşinizin hem evinizi hem de size sıkı sıkıya bağlandığını görmeniz mümkün olacaktır.

 

Kocayı Kendine Aşık Etme Büyüsünün Anlamı

 

Kocayı kendine aşık etme büyüsü doğaüstü varlıklarında yardımı ile doğru bir medyum hocayla hayata geçecek olan bir büyüdür. Bu büyü sayesinde yıkılan evliliğiniz toparlanabilir ve eşiniz eskisinden çok daha kuvvetli bir biçimde size büyük bir aşk besleye bilir.

 

Bu büyü kuvvetli bir şekilde tesir etsin istiyorsanız eğer kesinlikle bu alanda uzman olan bir medyum ile çalışmanız şarttır.

Cinlerle Kocayı Aşık Etme Büyüsü Yapılabilir mi?

 

Cinlerle hocayı aşık etme büyüsünün yapılması mümkündür. Bu cinler bu büyüye özel olarak ortama gelecektir. Ancak kesinlikle cinler ile doğru ve direkt olarak iletişim kurmak gerekir. bu noktada dikkat etmeniz gereken pek çok husus vardır. tüm bu konularda sizi aydınlatacak olan medyum hocanız ile iletişimizini kesmemenizi öneririz.

 

Kocayı aşık etme büyüsünün etkisinin ortaya çıkması ile birlikte bu cinler sizin işinizi bitirdiği için tamamı ile geri gidecektir. Ama bu nokta da çok önemlidir. Cinlerin geldiği gibi gitmesinde de dikkat edilmesi gereken çok konu vardır.

 

Köpek gibi aşık etme büyüsü nasıl yapılır? Yazımızdan bilgi edinebilirsiniz.

Sarımsak ile Kocayı Aşık Etme

 

Sarımsak büyüsünün etkisinin çok yoğun ve de kuvvetli olduğunu herkes bilir. Kocanızı kendinize aşık etmek için de bu büyüden yararlanabilirsiniz. Sarımsak ile kocayı aşık etme büyüsü de çok tesirli ve de yoğun etkiye sahip olan bir büyü türüdür. Size kocanızı kendinize aşık etmeniz konusunda yeteri kadar yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.

 

 

 

Kaşık İle Kocayı Aşık Etme

 

Aşık etme büyüleri o kadar geniş alana hizmet etmektedirler ki, birçok malzeme ile de hayata geçirilebiliyorlar bu sebepten dolayı. Örneğin kaşık büyüsü ile de kocanızı kendinize aşık etmeniz mümkündür. Kaşık büyüsünün evde nasıl yapılacağı aşağıda anlatılmıştır:

 

 • İlk olarak beyaz bir bezi alıp içerisine toz ve kesme şeker koyunuz. Şekerlerin beze koyulmasının ardından bohça şeklinde bezi katlamalısınız. Daha sonra tahta kaşığı alarak 21 kere “Ya kaşık” diye tekrarlamanız gerekir. Bu kelimeyi söylerken aynı zamanda tahta kaşığı bezin üzerine vurarak içerisinde yer alan kesme şekeri ezip toz şeker ile karışmasını sağlamalısınız. Kesme şeker iyice ezilip toz şekerin içerisine karıştıktan sonra büyünün yapım aşaması tamamlanmış olur.  Bundan sonra hazırlanan şeker karışımını kocanızın suyuna veya içeceğine döküp içirmelisiniz.

 

Düğüm Büyüsü İle Kocayı Aşık Etme

 

Gördüğünüz gibi, konu kocayı aşık etme olunca birçok büyü türü devreye giriyor. Düğüm büyüsünü yaptırarak da kocanızı kendinize kör kütük bir şekilde aşık etmeniz mümkündür.

 

Düğüm büyüsünün nasıl yapılması gerektiği adım adım aşağıda yer almaktadır:

 

 • İlk olarak büyünün yapılması için kırmızı ve siyah renkte ip alınması gerekir.
 • İplerin alınmasından sonra Pazar günü karanlık ve sessiz bir odaya geçilmelidir.
 • Yere oturduktan sonra kıbleye yönünüz ters olacak şekilde dönünüz.
 • Bundan sonra gözlerinizi kapatarak 77 defa “Ya Hüddam Garaminar” diye söylemeniz gerekir.
 • Bu kelimeyi sözlerken içinizden de aynı zamanda kocanızın size bağlanması için niyette bulunmanız gerekir.
 • Niyetinizi ettikten sonra gözlerinizi açarak kırmızı ipi elinize alın ve “Hüddam Garaminar hatırına beni yarı yolda bırakma ve emeğimi ziyan etme”
 • Bunu dedikten sonra kırmızı ipi bırakarak siyah ipi alın ve “Sen, müracaat ettiğim görevli varlığın bir vesilesi ve aracısı olarak bana hizmet etmelisin ve hizmetini en güzel şekilde ifa etmelisin” tılsımlı sözcüğünün söylenmesi gerekir.
 • İplerin üzerine tılsımlı sözcükleri okuyup niyetin edilmesinden sonra iplere üç kere düğüm atmanız gerekir.
 • Düğümün atılmasından sonra “Siyah ve kırmızı ip bana hizmet edecek ve benim niyetimi yine ifa edecek. Hüddam Garâminâr da düğüm atacak artık güzellikler gelecek mutlu olup yaratık” sözcüğü okunduktan sonra 1 hafta boyunca düğüm atılmış iplerin evde kimsenin ulaşamayacağı yerde saklanması gerekir.
 • 1 hafta iplerin saklanmasının sonucunda kocanız birden evine ve size yeniden bağlanarak evliliğinizdeki problemleri ortadan kaldırmış olursunuz.

 

 

 

Kocayı Aşık Etme Büyüsü Kendini Nasıl Gösterir?

 

Kocayı aşık etme büyüsü yaptırdıktan yaklaşık bir hafta sonra etkisini görmeye başlayacaksınız düğümün. Bu büyü gerçekten çok etki eden ve hızlı etki eden bir büyü olduğu için çok kısa süre içerisinde eşinizin size sırılsıklam bir şekilde aşık olduğunu fark edeceksiniz. Kocanız sizden başka bir evinden başka hiçbir şey düşünemeyecek hiçbir yere gitmeyecek ve dizinizin dibinden ayrılmayacaktır.

Evde Kocayı Aşık Etme Büyüsü Yapma

 

Evde kocayı aşık etme büyüsünün yapılması tek başınıza kalkışmamanız gereken bir uygulamadır. Elbette evde kendi rahatlığınız ile yapabilirsiniz. Ancak mutlaka bir medyum hoca ile iletişimde olmalısınız. Onun size talimatları ve de desteği ile bu büyüyü hayata geçirebilirsiniz. Eğer medyum hocanız ile bu büyüyü yaparsanız ve onun talimatlarına kesinlikle kulak verirseniz, işte o zaman 1 hafta içerisinde kocanızın size kör kütük aşık olduğunu görürsünüz.

Etkili Aşk Büyüsü İle Kocayı Aşık Etme

 

Etkili aşk büyüsünün yapılması sonucunda kocanızın size eskisinden çok daha derin bağlarla bağlandığını fark edeceksiniz ve onun sizden başkasıyla beraber olamadığını emin olacaksınız. Çünkü etkili aşk büyüsü kocanızı size körkütük bir şekilde bağlayacaktır. Kocanız artık sizden başkasını düşünemeyecek ve herhangi bir kadına yan gözle bile bakmayacak bir hale gelecektir. Sadece kadına değil, kocanız sizden başkasına bakamayacak ve sizden başkasıyla hiçbir şekilde hayattan keyif alamayacaktır. Sadece evinde olmak isteyecektir. Eğer ki doğru adımlar ileri profesyonel bir medyum ile çalışırsanız onun size destekleri ile kocanızı kendinizi aynı bu şekilde aşık etmeniz çok mümkün bir durumdur.

 

Kocayı kendinden soğutma duası nedir ve nasıl okunur? Aynı zamanda bu konuda size yardımcı olabilecek olan yazılarımıza erişebilirsiniz.

 

Tutsak Büyüsünün Tanımı

 

Tutsak büyüsü, eşinizi kapınıza köpek edecek ve sizden başkasını düşünemeyecek bir hale getirecek olan büyünün ismidir. Tutsak büyüsünün etkisi çok ama çok güçlüdür. Bu nedenle kesinlikle birkaç defa düşünülerek yapılmalıdır. Çünkü bu büyü aracılığı ile kendinize aşık ettiğiniz kişi bir daha ömür boyunca yani ölene kadar sizden kopamayacak bir hal içerisinde yer alır. Tutsak büyüsü genellikle muska ve vefk uygulamalar ile hayata geçer. Bu muska ve vefklere medyum hocanız belirli dualar okur. İşte o dualar:

 

 

Rum Suresi: Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun.

Fetih Suresi: İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma.

Meyrem Suresi: Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda, En deav lirrahmani veleda, Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda, İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda, Le kad ahsahüm ve addehüm adda,Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda, İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda, Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda, Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza.

Dua Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Vedduha, Velleyli iza seca, Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala, Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula, Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda, Elem yecidke yetiymen feava, Ve vecedeke dallen feheda, Ve vecedeke ‘ailen feağna, Feemmel yetiyme fela tekhar, Ve emmessaile fela tenher, Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

 

Bir Gecede Kocayı Aşık Etme

 

Bir gecede yapılan kocayı aşık etme büyüsünün hemen ardından ertesi gün eşinizin davranışlarında ve duygularında gözle görülür değişimler fark etmeye başlarsınız bile. Bu büyü, kocanızı kendinizde deli divane bir şekilde aşık etmeniz için başvurabileceğiniz en etkili büyüdür. Eğer ki kocanızın ertesi gün gözünün sizden başkasını görmesini istemiyorsanız, uzman bir medyum ile bu büyüyü hayata geçirebilir ve hayallerinizi de gerçek kılabilirsiniz.

Kocamı büyü ile evine bağlayabilir miyim?

 

Evet, kocanızı evine ve de kendinize bağlamanız için tek bir büyü bile size yardımcı olabilir. Bu noktada yapmanız gereken, uygun ve de profesyonel şartlar altında çalışan son derece uzman bir medyum bulmanızdır. Sitemiz aracılığıyla bu medyuma ulaşabilir ve en sonunda da kocanızı kendinizi aşık bir şekilde bulabilirsiniz.

Kocayı Kendin Bağlamak İçin Aşk Büyüsü

Kocayı kendine bağlamak için aşk büyüsü nasıl yapılır, ne kadar sürede işe yarar? Kocayı kendine bağlamak için aşk büyüsünü kimler yapabilir? Yazınızdan tüm bunları detaylıca inceleyebilirsiniz.

 

Kocayı kendine bağlamak için aşk büyüsün yapılması günümüzde oldukça pratik bir işlemdir. Ancak bu işlemin pratik ve son derece zararsız olması iyi bir medyum çalışmanıza bağlı bir durumdur. Eğer ki işinin ehli olan son derece profesyonel bir medyum ile çalışırsanız son derece memnun kalırsınız. Aşk büyüsü yaptırmak isteyen kadınlar profesyonel medyum hocasına danışmalı ve istediği her şeyin olduğunu yavaş yavaş gözlemlemelidir

Aşk Büyüsünün Tanımı

 

Aşk büyüsünün yapılmasını genellikle platonik aşıklar ya da evli çiftler ister. Aşk bu kadar kuvvetli ve etkisi yoğun bir duygu iken, aşk üzerine yapılacak olan bir büyünün de aksi şekilde olacağı düşünülmemelidir bile. Bu kadar yoğun ve bu kadar kuvvetli bir duygunun üzerine yapılan büyü de tabii ki en az onun kadar yoğun ve kuvvetli olacaktır.

 

Karınıza, kocanıza ya da sevgilinize veyahut nişanlınıza yapabilecek olduğunuz aşk büyüsünün etki süresi çok kısadır. Yaptırdıktan hemen sonra 72 saat içerisinde etkilerini yavaş yavaş ortaya çıktığını gözlemlemeniz mümkün olacaktır.

Papaz Büyüsü ile Kocayı Aşık Etme

 

Papaz büyüsü Karı koca birbirine bağlayan ya da tam aksine birbirinden ayırabilen bir büyüdür. Bu kadar etkili ve kuvvetli bir büyü olduğu için muhakkak ki dikkatli bir şekilde yapılması şarttır. Genel olarak bakıldığı zaman papaz büyüsünü kocalarına yaptırmak isteyen kadınlar, kocalarını kendilerine bağlamak ve de yoğun miktarda aşık etmek için bu büyüye başvurmaktadırlar.

 

Profesyonel çalışmalar sunan ve son derece donanımlı olan bir medyum hoca ile çalıştığınız zaman size istediğiniz amaç doğrultusunda işe yarayacak ve hayata geçecek bir büyü uygulamasında bulunacaktır.

 

Kocayı kendine bağlama büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan detaylara erişebilirsiniz.

Kocayı Aşık Etmek İçin Yapılan Aşk Büyüsünde Okunacak Dua

 

Kocayı aşık etmek için yapılan aşık etme büyüsünde bazı önemli noktalar vardır. Bu noktalarda bazı dualara değildir. Örneğin ihlas Suresi bu noktada önemli bir suredir. Cuma günü 1002 kere okunması durumunda kocanızı size olan davranışlarına dikkat ettiğiniz de tam olarak istediklerinizi görebilirsiniz. İşte ihlas suresinin okunuşu:

 

 • Bismillahirrahmânirrahîm.
 • Kul hüvellâhü ehad,
 • Allâhüssamed,
 • Lem yelid ve lem yûled,
 • Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

 

Yukarıda verilen İhlas suresinin okunmasının hemen ardından aşağıda verilen duanın da surenin üstüne okunması gerekir. Bu dua şu şekildedir:

 

 • Tevekkel yâ abdurrahmân ve yâ abdulvâhid ve yâ abdus samed bi celbi ve tehyîci fülân ibni fülânete bi mehabeti fülânete binti fülânete bi hakki mâ ta’tekıdûnehü min hâzihis sûreten.

Aşk Büyüsü İle Kocayı Bağlama

 

Aşk büyüsünün doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin hemen ardından size aşk bir sürü nasıl yapılacağı konusunu da bildirmek isteriz:

 

 • İlk olarak bir kırmızı biber satın alınmalıdır.
 • Biberin temin edilmesinden sonra içerisinde yer alan çekirdeklerden 41 adet çıkarılması gerekir.
 • Çekirdeklerin 41 adet alınmasının ardından çekirdeklere ayrı ayrı 41 kere Yasin suresi okunmalıdır.
 • Yasin suresinin okunmasından sonra 41 adet çekirdek geri biberin içerisine koyulur.
 • Daha sonra biberlerin yanması için ateşe atılır. Biberlerin ateşe atılması esnasında “Bismillahirrahmanirrahim, Hamdü senai ve kibriyai zati ve hulku küllühüm, abdi ve imai vel enbiyaü ver rusülü evliyai ve asfiyai ve muhammdün rasulüllahi sallallahü aleyhi vessellem. Nebiyyi ve rusüli inni kad zevvectül eşyae liyedüllu ala vahdaniyyeti eşhedü ve melaiketi sevati ve hameletü arşi inni kad zevvectü emeti hakkal bediy’ı fıtrati ve menbeu kudreti ademü aleyhisselam, aleyhi salati ve tesbihi ve tenzihihi ve tehlili ve hüve ayetel kürsi bişehadeti en la ilahe illallahü ya ademü ya havvaü üdhula cenneti ve küla semerati vela takraba şecerati, esselamü aleyküma ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cemi’ı azai ve cemi’ı cevarihi fülan ibni fülan ala hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülan binti fülan bil mehabbetil kaviyyet veş şediydeti min gayri mühletin bila ihtiyrin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beyne muhammed ve aişe radıyallahü anhüm ve radü anh. Ve bihakkı cebraile ve mikaile ve israfile ve azraile salavatullahi aleyhim ecmain. Ve bihakkıl enbiyai vel mürselin. Ve sallallahü ala hayri halkıhi muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmainet tayyibinet tahirin. Ve selamün alel mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin” duası okunmalıdır. Duanın okunması esnasında muhakkak kocanız hakkında iyi niyetin edilmesi gerekir.
 • Bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından büyü başarılı bir şekilde etkisini gösterir ve kocanız size deliler gibi aşık olarak kör kütük bağlanır. Gözü sizden başka kimseyi görmez.

Aşk Büyüsü İle Kuddüsün Bağlantısı

 

Aşk büyüsü yapılmadan evvel medyum hocanız muhakkak ki Kuddüs kitabından ilmi bilgiler yolu ile yardım alacaktır. Çünkü Kuddüs kaynağında, aşk büyüsüne dair en gerekli olan ve de en detaylı bilgiler yer edinmektedir. Büyü amacınıza doğru yol ile ulaşmanız için bu kaynaktan yararlanmanız şarttır.

Kocaya Yapılan Aşk Büyüsünün Tarifi

 

Aşk büyüsünün yapılmasında kesinlikle izlenmesi gereken bazı önemli yollar vardır. Özellikle de eğer kocaya yapılacak olan aşk büyüsünün tarifi istiyorsanız aşağıdaki şekilde adımlar atmalısınız:

 

 • İlk olarak aşk büyüsünün yapılacağı yerin sessiz ve karanlık olması gerekir.
 • İstenilen ortama uyum sağlandıktan sonra sağ elinize kuru siyah üzüm ve sol elinize nohut almalısınız. Üzümün muhakkak kuru olması gerekir.
 • İstenilen malzemelerin alınmasından sonra yönünüzü güneşin doğduğu yere doğru çevirerek gözlerinizi kapatın.
 • Gözlerinizi kapattıktan sonra 21 kere “Ya Hüddam Garâminâr Efendi, varlığının bilinci ile yanına geldim, bana yardım etme görevini üstlenmelisin” tılsımlı sözcüğü söylemeniz gerekir. Tılsımlı sözcüğü söylerken bu esnada kocanız hakkında iyi niyetlerde de bulunmalısınız.
 • Bütün aşamaların tamamlanmasının ardından siyah kuru üzümü ağzınıza atıp yemelisiniz. Nohudu ise evde kimsenin göremeyeceği bir yere saklamalısınız.

Kocaya Yapılan Aşk Büyüsünde Ne Söylenir?

 

Kocaya yapılan aşk büyüsünde büyünün etki etme gücü artması adına bazı tılsımlı sözcükler söylenilebilir. İşte o sözcükler:

 

 • Ey Hüddam Garaminar Efendi, bu tılsımın hakikate dönmesi için senin varlığına iltica ediyorum, bana yardımcı olacağına canı gönülden inanıyorum, aşk büyüsünün en tesirli haliyle sana sesleniyorum ve beni ihmal etmeden en güzel şekilde yardımcı olacağını biliyorum. Sana müracaat eden insanlar hiçbir şekilde yarı yolda kalmaz ve sen görevli varlıklar içerisinde nüfuzu ve gücü elinde tutan en üstün varlık olarak bütün engelleri aşıp aşkın amacına ulaşmasına ve engelleri kaldırmasına vesile olursun, hüküm sendedir artık, yap görevini.

Kocaya Yapılan Aşk Büyüsünde Diğer Tılsımlı Sözcük

 

Kocaya yapılan aşk büyüsünde okunmuş üzümün yenmesinden sonra nohudun üzerine basta sınır çocuklar okuması gerekmektedir işte o sözcükler:

 

 

 

 • Görevli varlıklar içerisinde bazı varlıkların diğer bütün varlıklardan güçlü olduğu elbette ki bilinen bir gerçek; sen de diğer görevli varlıklar içerisinde gücü ve kudreti temsil eden Hüddam Garaminar Efendi olarak elbette ki ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişir ve onların yapmış olduğu büyüyü amacına ulaştırabilmek için seferber olursun. İşte senin adına siyah üzüm tanesini yedim ve işte yine senin adına nohut tanesini iki dizimin arasına alıp toprağa gömmek üzere bekliyorum. Şimdi görevini tamamlayacağını biliyorum ve bundan sonraki aşamalarda da benim yanımda olacağından eminim.

 

Erkeği kendine bağlamak için aşk büyüsüne yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Kocaya Yapılan Aşk Büyüsünde Malzemeler Nerede Muhafaza Edilir?

 

Koca yapılan aşk büyüsü için okuduğunuz ve uygulamalarda bulunduğunuz malzemelerin kesinlikle kimseye ulaşamayacak bir yerde muhafaza edilmesi önerilir. Hatta nohudu görmeniz iyi olacaktır. Ancak nohudu görmeden önce şu sözleri nohudu gömerken okumanız gerekir:

 

 • Artık hüküm sende olduğu için sana karşı gelebilecek hiçbir potansiyel bulunmamaktadır, işte bütün potansiyellerin fevkinde olan varlığın devrededir.

Kocaya Yapılan Aşk Büyüsü Zararlı Mı?

 

Kocaya yapılan aşk büyüsünün zararları elbette ki vardır. Örneğin bu büyü hayata geçmeden önce kesinlikle doğaüstü varlıklardan yani üç harflilerden yardım almanız şarttır. Ancak bunu tek başınıza yaparsanız kesinlikle üç harflilerin başınıza herhangi bir tehlike açma olasılığı çok yüksektir. Fakat profesyonel bir medyum ile bu büyü hayata geçirmek gibi bir isteğiniz varsa bu sizin için en iyisi olacaktır. Çünkü son derece tecrübeli adımlar ile size herhangi bir musallatın veya tehlikenin bulaşmaması için elinden geleni yapacaktır medyum hocanız.

 

Aynı zamanda da Hüdsam Garaminar varlığını size hissettirecek kötü etkilerinden korunmak için de kesinlikle medyum hoca ile bu büyüyü hayatı geçirmeniz önerilmektedir. Aksinin sizin için iyi olmayacağını bildirmek isteriz.

Gülle Yapılan Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Gülle yapılan aşk büyüsü nedir, nasıl yapılır, etki süresi ne kadardır? Gülle yapılan aşk büyülerini kimler yapabilir? Gülle yapılan aşk büyüsü hakkında detay dolu bilgilere sayfamız aracılığı ile göz atabilirsiniz.

 

Gülle yapılan aşk büyüsünün sonucunda herkes sevdiğine ve de hayallerine kavuşma ihtimali ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum da bu büyüyü cazip kılan bir durumdur. Gülle yapılan aşk büyüsü son derece kuvvetli ve etkilidir. Bu nedenle kesinlikle bir medyum hoca ile çalışmanız şarttır.

Gül Büyüsünün Tanımı

 

Gül büyüsü çok eski uygarlıklardan bu yana süregelen ve etkisi hala dün gibi günümüzde de konuşulan, önemi azalmayan bir büyü türüdür. Ana malzemesi gül olan bu büyü sayesinde sevenlerin kavuştuğu ve en imkansız denecek kadar zor olan aşkların bile birleşime uğradığı görülmektedir.

 

En sağlam evliliklerin ve en aşk dolu olan ilişkilerin temelinde yatan gül büyüsünün yapılmasından hemen kısa bir süre sonra etkisi ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da hayal edilen ilişkiler ve mutlu sonlar kaçınılmaz bir hal almaktadır.

Gül Yaprağından Yapılan Aşk Büyüsü

 

Gül yaprağından yapılan aşk büyüsünün uygulanması kesinlikle çok dikkat gerektiren bir konudur. Adımlar şu şekildedir:

 

 • İlk olarak kırmızı renkte bir gülün temin edilmesi gerekir.
 • Gülün alınmasından sonra gülün üzerinden 7 adet yaprağın alınması gerekir. Bu yaprakları alırken çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü, yaprakların kesinlikle yırtılmaması veya kopmaması gerekir.
 • Daha sonra alınan 7 adet gül yaprağı bir kaseye koyulur.
 • Kaseye koyulan yaprakların ardından bir su bardağı kaynatılmış süt hazırlanmalıdır.
 • Sütün kaynatılmasından sonra 2 adet kesme şeker alınmalıdır. Bunun dışında 2 çay kaşığı toz şeker de alınabilir.
 • Bütün işlemlerin tamamlanmasından sonra 7 adet gül yaprağını üst üste gelecek şekilde koyup iki parmağınızın arasına yerleştirin.
 • Yaprakların yerleştirilmesinden sonra kaynatılmış bir su bardağı sütü ağzınıza dökerek okunması gereken tılsımlı sözcükleri ve duaları söylemelisiniz.

 

Gerçek aşk büyüsü tarifi nedir? Tıklayarak okuyabilirsiniz.

Gül Büyüsünün Sonuçları

 

Gül büyüsü yaptıran çiftler ve kişilerde çok mutlu edecek olan sonuçlar 14 gün içerisinde kesin bir şekilde kendisini gösterecektir.

 

 • Gül yaprağı büyüsü yapılan evli eşlerin arasında kavgasız, sorunsuz ve de problemsiz bir ilişki ortaya çıkmaya başlar.
 • Eşler birbirine bağlı bir şekilde mutlu beraberliklerinde yol alıp giderler.
 • Büyüyü kime yaptırdıysanız o kişi size aşık ve bağlı bir hal almaya başlar.
 • Büyüyü yapan kişinin amacı kesin bir şekilde hayata geçer.

 

Daha birçok güzel sonuç için gül yaprağı büyüsü sizin için etkili olacaktır. Amacınız her ne ise özellikle de aşk amacı ile büyüyü hayata geçirmek gibi bir niyetiniz varsa, işte o zaman büyü sizin için tam da istediğiniz sonuçları hayata geçirecektir. Sizin istediğiniz hayata erişmeniz de çok kısa bir zaman içinde mümkün olacaktır. Hayallerinizdeki aşkı ve hayallerinizdeki mutluluğu yaşamanız için gerekli olan tek şeyin bir gül büyüsü olduğunu biliyor musunuz?

Kırmızı Gülden Aşk Büyüsü Yapma

 

Kırmızı gülden aşk büyüsünün yapılması sonucunda dilediğiniz aşka kavuşmanız çok hzılı bir şekilde olacaktır. Kırmızı aşkın ve de bağlılığın rengidir. Bu nedenle de aşk büyüsünde kırmızı gül kullanılmaktadır.  Kırmızı gül büyüsünü medyumunuzun da yardımı ve desteği ile şu adımlar ile hayata geçirebilirsiniz:

 

 • Kırmızı gülden aşk büyüsünün yapılması için ilk olarak bir tane kırmızı gül alınmalıdır.
 • Kırmızı gülün alınmasından sonra gülün üzerine size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını söyleyerek iyi niyette  bulunmanız gerekir.
 • Niyetin edilmesinden sonra gülün üzerine “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” duasının okunması gerekir.
 • Duanın okunmasının ardından okunmuş gülü size âşık olmasını istediğiniz kişiye vermeniz gerekir. Bu gülün verilmesini sadece büyüyü yapanın gerçekleştirmesi gerekir. Eğer, bir başkası sizin adınıza okunmuş kırmızı gülü âşık olmasını istediğiniz insana verirse, bu kişi size aşık olmak yerine kırmızı gülü verene aşık olur. Bu yüzden okunmuş kırmızı gülü, büyüyü yapan kişinin vermesi gerekir.

 

Kırmızı gülle yapılan aşk büyüsünün etkisi, adımlar doğru bir şekilde atıldığı sürece çok kısa zamanda kendisini gösterecektir.

Gülle Yapılan Aşk Büyüsü İle Düşünceler Etkilenir mi?

 

Gülle yapılan aşk büyüsü ile düşünceler de değişmektedir. Zaten bu büyü karşı tarafın duygularını, zihnini ve de kalbini direkt olarak etkiler. Bu sayede dilediğiniz kişinin dilediği düşünceler içerisinde olmasına bu büyü ile yol açabilirsiniz. Büyünün etkisi çok kuvvetlidir. Yaptığınız kişinin direkt olarak size aşık olmasını sağlarsınız. Öyle ki aşkınızdan divane hale gelen bir insan haline dönüşür o kişi.

Gülle Yapılan Aşk Büyüsü Etkili Mi?

 

Gülle yapılan aşk büyüsünün etkisi çok ama çok kuvvetlidir. Çok kısa bir süre altında etki gösteren bu büyü aynı zamanda da kalıcı sonuçları doğurur. Gülle yapılan bir aşk büyüsü sonucunda evliyseniz evliliğiniz güzelleşir ve de eşiniz ile sorunsuz bir beraberlik içerisinde olmaya başlarsınız.

Gül İle İstediğini Aşık Etme

 

Gül ile istediğiniz kişiyi kendinize aşık etmek için okuyabileceğiniz bir dua vardır. işte medyum hocanızın desteği ile okuyabileceğiniz o dua:

 

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Hamdii senâî vel kibriyâî zâtı vel hulku küllühüm, abdı ve imâî vel enbiyâü ver rusülü evliyâi ve asfiyâi ve muhammediin rasûlüllahi sallâllahü aleyhi ve sellem. Nebiyyî ve rusülî innî kad zevvectül eşyâe liyedüllû ala vahdâniyyetî eşhedü ve melâiketî sevâtî ve hameletü arşı innî kad zevvectü emetî hakkal bediyh fıtratı ve menbeu kudreti âdemü aleyhisselâm, aleyhi salâtî ve tesbîhî ve tenzîhihî ve tehlîlî ve hüve âyetel kürsî bişehâdeti en la ilahe illâllahü yâ âdemii yâ havvâii üdhulâ cenneti ve kula semeratî velâ takrabâ şeceratî, esselâmü aleykümâ ve rahmeti ve bereketi. Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhi ve cem’ı a’zâi ve cem’ı cevârihı alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti bil mehabbetil kaviyyeti veş şediydeti min gayri mühletin bilâ ihtiyarin bil aceli ves sür’ati. Allahümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne âdeme ve havvâe ve kemâ ellefte beyne mûsâ ve safûrâ ve kemâ ellefte beyne ibrâhîme ve sârâ ve hâcer, ve kemâ ellefte beyne, yûsuf ve züleyhâ ve kemâ ellefte beyne muhammed ve âişe radıyallahü anhüm ve radû anh. Ve bihakkı cebrâîle ve mikâîle ve isrâfîle ve azrâîle salâvâtullahi aleyhim ecmaîn. Ve bihakkıl enbiyâi vel mürselîn. Ve sallâllahü alâ hayri halkıhî muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaînet tayyibînet tâhirîn. Ve selâmün alel mürselîn vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

 

 

Hamura büyüsü nedir, Hamura büyüleri nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Gülle Yapılan Aşk Büyüsü Kimlere Yaptırılabilir?

 

Gülle yapılan aşk büyüsünü istediğiniz kişiye yapabilirsiniz. İsterseniz sevgilinize, isterseniz eşinize, isterseniz nişanlınıza… Büyüyü istediğiniz kişiye yaptırmanızın ardından hayata geçecek olan etkilerden de çok memnun kalacak olduğunuz kesindir.

 

Gül ile yapılan büyüler özellikle de evli çiftlerin üzerinde nokta atışı uygulamalardır. Evliliğinizin daha bağlı ve daha da güzel bir şekle girmesini istiyorsanız, işte o zaman bu büyü size iyi gelebilecek olan büyüdür.

Gül Büyüsünün Dindeki Yeri

 

Gül büyüsünün yapılması dinimizde uygun bir işlem değildir. Genel olarak değerlendirildiği zaman, büyülerin hiçbiri dinimizde uygun olan büyüler değildir. Bu yüzden gül büyüsünün bir günah olduğunu bilerek yaptırmanız gerekmektedir. Sevenleri birleştirme amacı ile hayata geçirilen bu büyü elbette ki bizim dinimizde günahtır. Ancak eğer ki bu mesuliyeti göze alıyorsanız, uygun ve uzman bir medyum ile çalışma sağlayabilirsiniz.

Bu büyü aynı zamanda birbirini seven kişileri ve evli çiftleri ayırmak için de yapılabilen bir büyü uygulamasıdır. Niyetiniz kötü olduğu zaman ve bu kötü niyet ile büyü yaptırdığınız zaman işte o halde daha kötü bir günahın içinde olabilecek olduğunuzu bilmeniz gerekir.  bu yüzden büyüleri yaptıracaksanız da iyi niyet ile yaptırmalısınız.

Gül Büyüsünün Tutma Süresi

 

Gül büyüsünün tutma süresi yapılma aşamasındaki eylemlere göre değişiklik gösterecektir. Ama eğer tüm adımlara ve de aşamalara uygun bir şekilde büyüyü devam ettirirseniz işte o zaman büyü 7 gün içinde etki etmeye başlayacaktır. Eşinizi kendinize bağlamak için ya da sevgilinizi, nişanlınızı bir arkadaşınızı kendinize bağlamak için bu büyüyü yaptırmak istiyorsanız uygun ve uzman olan bir medyum ile çalışmanız gerekir. Ardından da büyü 7 gün içinde hayata geçecektir.

Evde Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Evde bağlama büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Evde bağlama büyüsü ne amaçla yapılır? Evde bağlama büyüsünü kim yapabilir? Büyü hakkında detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

Evde bağlama büyüsünün yapılması mümkün ve aslında rahat da bir yöntem olarak bilinmektedir. Ancak etki kuvveti yoğun ve yapım aşaması da dikkat gerektiren bir büyü olduğu için kesinlikle bir medyum desteği ile hayata geçirilmelidir. Yani evde bağlama büyüsünü yapmak isteyenler uzman bir medyum hocaya danışırlarsa sonuç istedikleri gibi olur.

Bağlama Büyüsünün Yapılışı

 

Bağlama büyüsü yapılacağı zaman istenilen tüm malzemeler eksiksiz bir şekilde elde edilmelidir ve medyum hocamızın önerilerini kesinlikle can kulağıyla dinlemeniz şarttır. Bağlama büyüsünün yapılmasında çok dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar amacı ve duruma göre değişiklik gösteren unsurlardır. Tam bu noktada medyum hocanız size gerekli olan bilgiyi sağlayacaktır.

 

Ayrıca yazımızdan bakır levha büyüsü nedir, nasıl yapılır bilgilerine de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bağlama Büyüsünde Hurma Kullanılması

 

Bağlama büyüsü yapılırken en çok kullanılan malzemeler arasında yer alan malzeme kesinlikle hurmadır. Hurma kullanılarak yapılan büyünün adımları şu şekildedir:

 

 • 7 adet hurmanın alınmasından sonra sessiz bir odaya geçiniz ve hurmaları sağ elinize alarak kıbleye doğru dönünüz.
 • Kıbleye yönünüzü verdikten sonra hurmanın üzerine “Ey bağlama büyüsünün görevli varlığı, seni çağırıyorum, davetime icabet et; bana, yapacağım büyüde güç ver ve destek ol, beni yarı yolda bırakma ve şefkatinin kollarına al, sana istediğin hurmaları sunuyorum ki sen de bana istediğim kişinin aşkını veresin.” tılsımlı sözcüğünü okumalısınız.
 • Daha sonra dizinizin üzerine çökerek 7 adet olan hurmayı iki dizinizin arasına koymalısınız.
 • Bunun ardından “Görevli bir varlığı görevlendirmek bazı riskler taşısa da sen herhangi bir tehlike ve risk ile gelmek yerine şefkatinle ve merhametinle bana gelecek, kalbimdeki niyeti gerçekleştirecek ve kendime bağlamak istediğim kişinin delicesine aşık olmasını sağlayarak bana güzellik dolu bir yol açacaksın. Hüküm sendedir.” duasını okunmanız gerekir.
 • Duanın okunmasından sonra hurmalardan bir tanesini yiyerek çekirdeğini almalısınız.
 • Bu işlemin ardından çekirdeği sağ elinize, diğer kalan hurmaları da sol elinize alarak gömme işlemini yapmanız gerekir.

 

Hurma ile yapılan bağlama büyüsünün etkisi kısa bir sürede kendini gösterecektir.

Bağlama Büyüsünde Toprak Kullanılması

 

Bağlama büyüsü yapılırken toprak malzemesinden de çok fazla faydalanılmaktadır. Örneğin bağlama büyüsü hurma malzemesi ile yapıyor olsanız bile sonuç olarak toprak malzemesini kullanmanız gerekiyor. Çünkü hurmanın altı adet çekirdeğini toprağa gömüyorsunuz ve bu şekilde büyüyor gerçekleşiyor. Bazı ritüeller ve tılsımlı sözler ile de bu büyük destekleye biliyorsunuz. Bu noktada size yardımcı olacak olan kişi kesinlikle uzman medyum hocanız olacaktır.

Bağlama Büyüsü Zararlı mı?

 

Büyüler kontrolsüz bir şekilde yapıldığı zaman ve özellikle de medyum hocadan destek alınmadan hayata geçirildiği zaman kesinlikle zarar oluşturabilecek olan manevi uygulamalardır. Unutmayın ki bir büyü yapmak için bir çok üç harfliden yardım istenmektedir. Ve bu normal sıradan bir kişinin yapabileceği ve başarabileceği bir şey değildir. Bu konuda ilim sahibi olan son derece güçlü ve uzman medyumlar varken tek başınıza kesinlikle bu işleri görmemelisiniz.

 

Bir çok olumsuz durum ile karşı karşıya kalabileceğiniz konular ile mağdur olmak istemiyorsanız bu işi medyumunuza bırakmanız gerekmektedir. Bağlama büyüsünün zararlarından korkmalı ve kesinlikle sadece medyum hocalar ile bu büyüyü hayata geçirmelisiniz.

Bağlama Büyüsünün Etkileri

 

Bağlama büyüsü çok kuvvetli ve son derece de etkili bir büyü olduğu için çok kısa sürede kendisini gösterir. Tabi tüm bunların aynen bu şekilde devam edebilmesi için gerekli olan şey profesyonel bir medyumdan destek almanızdır. Profesyonel ve bu işin ehli olan bir medyum ile çalıştığımız sürece kesinlikle bağlama büyüsü kısa bir süre içerisinde etkisini gösterecektir. Büyünün etkisinde kalan tarafın çok kısa bir süre içerisinde hangi amaç ile büyü yapıldıysa o amaca hizmet ettiğini görmeniz mümkün olacaktır. Büyü yapan kişiyi çok sevecek ve herkesten çok sadece ona bağlı kalacaktır kişi.

Erkekleri Kendine Bağlama Büyüsü

 

Erkekleri kendine bağlama büyüsünün yapılmasında çok dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Bu unsurları çalıştığınız medyum size detaylı bir şekilde anlatacaktır. Ancak eğer ki bu işte profesyonel olmayan bir medyum ile çalışırsanız başınıza gerçekten geri dönülmesi olmayan tehlikeler açılabilir. Bu nedenle kesinlikle uzman medyumun uzun tavsiyeleri ve adımlarına dikkat ederek büyü uygulamasını hayata geçirmelisiniz. İstediğiniz erkeği ve sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlamanız için yapmanız gereken çok fazla bir şey yoktur. Medyumunuz size her şeyi anlatacak ve sizin için her şeyi yapacaktır. Bunun sonucunda istediğinizi yaşarken bulacaksınız kendinizi.

Bağlama Büyüsünün Bozulması

 

Bağlama büyüsünün bozulmasında kesinlikle medyuma başvurmanız şarttır. Tek başınıza asla yapamazsınız ve yapmamalısınız da. Bağlama büyüsünün evde bozulması mümkündür ancak bu medyum desteği ve onun önerdiği adımlar ile hayata geçmelidir. İşte o adımlar:

 

 • Evde bağlama büyüsünün muskasını bulduğunuz zaman ilk olarak bu muskayı dikkatli bir şekilde naylondan çıkarmanız gerekir.
 • Naylondan çıkardığınız muska, plastik bir kabın içerisine yerleştirilmelidir.
 • Daha sonra sirkeyi kabın içerisine dökünüz.
 • Sirkenin kaba dökülmesinin ardından bir gün süre ile sirkeli kabı evin içerisinde bir yere koyarak bekletmek gerekir.
 • Bir günün geçmesinin ardından güneşli bir yere sirkenin içerisine bekletilmiş olan muskanın koyulup kurutulması gerekir.
 • Daha sonra muskanın kurumasının ardından muskayı yakmanız gerekecektir. Muskayı yakmadan önce muhakkak abdest almak gerekir. Bununla birlikte Besmele de çekilmelidir.
 • Muska yakıldıktan sonra külleri ile birlikte sirkeli su toprağa gömülmelidir.

Sevdiğini Kendine bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

 

Kişinin sevdiği kişi kendine bağlamak için yapması gereken düğünün doğru adımları önem arz eder. İşte o doğru adımlar:

 

 • Sevdiğini kendine bağlama büyüsünün yapılmasından önce beyaz bir fincanın alınması gerekir.
 • Fincanın alınmasının ardından fincanın kulpunu yok etmeniz gerekir.
 • Fincanın kulpunu kırdıktan sonra beyaz bir kağıda size bağlanmasını istediğiniz kişinin adını, soyadını, doğum bilgilerini, anne ve babasının adını doğru ve eksiksiz bir şekilde yazmanız gerekir.
 • Kağıda istenilen bilgilerin yazılmasından sonra siyah kalemle kağıda yazılan bilgilerin çember içerisine alınması gerekir.
 • Bu işlemin ardından kâğıdın küçük parçalara ayrılacak şekilde yırtılmasını gerçekleştirmelisiniz.
 • Kâğıdı her yırtma esnasında kendi adınızı söylemelisiniz.
 • Daha sonra yırtılan kâğıt parçalarını kulpsuz beyaz fincanın içerisine koyunuz.
 • Bundan sonra fincanın içerisine kolonya dökerek kâğıtları yakmaya başlayınız.
 • Kâğıtların yanmasının ardından kül olan kâğıtların üzerine toz şeker ekleyiniz.
 • Fincanın üzerini kapatacak şekilde bez veya peçete ile örtünüz.
 • Daha sonra fincanı istediğiniz denize, göle veya nehre götürerek suya bırakınız.
 • Suya fincanı bırakma esnasında kendi adınızı ve sevdiğinizin adını söyleyerek bağlama büyüsünün yapım aşamalarını tamamlamış olursunuz.

 

Kahve falı nedir, nasıl bakılır? Tıklayarak yazıya ulaşabilirsiniz.

 

 

Bağlama Büyüsünün Türleri

 

Bağlama büyüsünün çeşitleri çok fazladır. Öyle ki sevdiğiniz kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz, eşinizi kendinize bağlayabilirsiniz, arkadaşınızı kendinize bağlayabilirsiniz, ailenizle ve akrabalarınızı kendinize bağlayabilirsiniz… Sadece kendinize değil çevrenizdeki insanlara da bu büyü yaptırabilirsiniz. Mesela kızınız veya oğlunuz evliliğinde mutsuzdur ve o evliliği birbirine bağlayabilirsiniz. Daha birçok çeşidi olan bu büyük size bir konuda değil bir çok konuda yardım edeceği için çok işinize yarayacaktır. İş hayatınızda, özel hayatınızda, aile hayatınızda derken birçok konuda size yardım ettiğini gördüğümüz bu büyü sayesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadan insanları birbirinize bağlayabilirsiniz ya da kendinize bağlayabilirsiniz.

Bağlama Büyüsü Evde Nasıl Yapılır?

 

Bağlama büyüsü evde yapmanız mümkündür. Ancak bağlama büyüsü gün evde yapılma aşamaları çok dikkat gerektiren aşamalardır. Kesinlikle medyum hocanızdan destek alarak bu uygulamaları ve aşamaları hayata geçirmelisiniz. İşte destek alarak yapmanız gereken o aşamalar:

 

 • İlk olarak evde sessiz bir odaya geçmeniz gerekir.
 • Daha sonra bir hayvandan temiz bir süt alınmalıdır.
 • Bu adımdan sonra beyaz bir kâğıda “Ya Mülaki” kelimesi yazılmalıdır.
 • Kağıda kelimenin yazılmasından sonra size bağlanmasını istediğiniz kişinin iki adet fotoğrafını temin etmeniz gerekir.
 • Fotoğrafın alınmasından sonra resimlerden birini sağ elinize, diğerini ise sol elinize almanız gerekir.
 • Resimlerin iki elinizde olması durumunda resimlerin üzerine 41 kere sırasıyla “Ya Mülak” ve sevdiğiniz kişinin adını söylemelisiniz.
 • Büyünün gece yarısından sonra yapılması gerekir.
 • Daha sonra “Ya Mülaki”  yazılan kâğıdı alarak altına “Ya mülaki senin birleştirme gücüne istinaden bana yardımcı olmanı diliyorum. İstediğim kişinin bana gönülden bağlanıp sevmesini tüm ulvi varlıklardan istiyorum.”  sözünü yazıp 4 kere okumalısınız.
 • Bu adımın da uygulanmasının ardından beyaz bir boş kâğıda okunmuş iki resmi de yapıştırınız.
 • Kâğıda yapıştırılan resimleri 14 gün boyunca yatak odasının duvarına asılı bir şekilde bekletiniz.
 • En son olarak alınan sütün üzerine 14 kere sevdiğiniz kişinin adını üfledikten sonra sütü içiniz.

 

Erkeği Kendine Bağlamak İçin Aşk Büyüsü

Erkeği kendine bağlamak için aşk büyüsü nasıl yapılır, ne kadar sürede etki eder? Erkeği kendine bağlamak için aşk büyüsünü kimler yapabilir? Büyü bilgilerine ve tüm detaylara sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

Erkeği kendine bağlama büyüsünün yapılması ile dilediğiniz kişinin ve belki de zaten var olan partnerinizin size kısa süre içinde bağlanması mümkün olacaktır. Bağlılığı arttırmak ya da ortada bile olmayan bağlılığı ortaya çıkarmak için başvurulan bu yöntemde kişilerin istekleri gerçek olmaktadır.

Bağlama Büyüsü

 

Bağlama büyüsünün yapılmasındaki amaç ilişki içerisinde yer alan bir bireyin, ilişkinin diğer kişisine bağlılığını yoğunlaştırmak ya da daha hiç başlamamış olan bir beraberlikteki çiftleri yoğun kuvvetler ile birbirine bağlamaktır.

 

Evlilik bir sürekliliktir ve bu süreklilikte karşınıza çıkabilecek olan ciddi ya da ufak sorunları ayrılıklar, finaller ve sevgi eksiklikleri ile tamamlamak istemezsiniz. Bu noktada eşinizin sizden kopmaması, evinden de ayrılmaması ve sizi güçlü bağlar ile sevmesi için yapabilecek olduğunuz bir büyü ile karşınızdayız. Bağlama büyüsünün etkisinde olan erkekler eşlerinden ve evlerinden asla ayrı kalamazlar, evlerine ve eşlerine yoğun bağlar ile bağlanırlar.

 

Biberle aşık etme büyüsü nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz tüm bilgilere.

 

Eşlere Yapılan Bağlama Büyüsü

 

Eşlere yapılan bağlama büyüsü sayesinde çok beraberlik kuvvetlenmiş ve bitme noktasında bile kendine gelmiştir. Özellikle de evliliklerde eşlerin birbirine karşı bağlanma problemleri yaşadıkları gözler önündedir. Tam bu noktada bir bağlama büyüsünün çözemeyeceği bir durum yoktur. Eşine bağlama büyüsü yapan bir bireyin, eşinin tam da istediği gibi olduğunu görebilmesi muhakkaktır.

 

Tabii ki bu etkili ve son derece kuvvetli olan büyüyü tek başınızda, desteksiz ve yardımsız bir şekilde yapmanızı asla önermiyorum. İşinin ehli, başarılı ve profesyonel olan bir medyum size yardımcı olmalı, size yol göstermelidir.

Sevgiliye Yapılan Bağlama Büyüsü

 

Sevgiliye yapılan bağlama büyüsü, giden veya kişiden kopmakta olan kişiler için direkt olarak etkili olan bir büyü türüdür. Sevgiliniz, eşiniz ya da nişanlınız ayrılık kararı aldıysa, ancak siz bu ayrılık kararını kesinlikle istemiyorsanız, işte o noktada size yardımcı ve etkili olarak olan bir büyüdür bağlama büyüsü.

 

Bağlama büyüsünün yapımının ardından sevgilinizin size daha kuvvetli bağlar ile bağlandığını görecek, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Medyum hocanızın hazırlayacak olduğu tüm adımlara sadık kaldığınız sürece her ne isterseniz onu yaşayacak olmanız kesindir.

Uzaktan Erkeğe Yapılan Bağlama Büyüsü

 

Birbirleri ile aynı şehirlerde olamayan, aksine uzak bir beraberlik yaşayan kişilerde de bir zaman sonra bağlanma sorunları çıkmaktadır. Bu bağlanma sorunlarına etki edecek olan pek fazla alternatif yoktur. Ancak bağlama büyüleri, uzaktaki sevgiliyi tıpkı yakınızda, yanı başınızdaymış gibi size bağlayabilecek olan uygulamalar arasında yer alır.

 

Uzaktan bağlama büyüsünün etkisi kuvvetli değildir ve uzaktan yapıldı diye etki etmez sanmayın. Aksine iyi bir medyum ile yaptırdığınız sürece 7 gün içinde istediğiniz sonuçları görmeye başladığınızı fark edeceksiniz.

Erkeğe Yapılan Bağlama Büyüsünün Yansımaları

 

Erkeğe yapılan bir bağlama büyüsünün sonucunda yavaş yavaş istediğiniz sonuçları görmeye başlarsınız. Ne amaçla yaptırdıysanız eğer, büyü o amaca hizmet vermeye başlar. En nihayetinde de 7 gün sonunda artık sevdiğiniz kişi sizden başkası ile olamaz, sadece sizin yanınızda olmak ister. Yanınızdan bir an bile ayrılamaz bir hal içerisinde olmaya başlar.

Erkeğe Yapılan Bağlama Büyüsü Etkili mi?

 

Bağlama büyüsü son derece etkili ve gerçekten büyük oranda kuvvet tesir eden bir büyü türüdür. Bu nedenle yapıldıktan hemen sonra hayata geçme aşamaları başlar. Tabii tüm bunlar için yani tüm güzel sonuçlar için yapmanız gereken şey büyüyü çok başarılı bir medyuma yaptırmanızdır.

 

Bağlama büyüsünü başarılı, son derece profesyonel olan bir medyuma yaptırdığınız sürece gerçek olmama ihtimali sıfırdır. Allah’ın da izni ile yapılan adımlar hayata geçtiği takdirde büyünün doğru sonuçlar vermesi ve sizin istediğiniz şekilde seyretmesi mümkün olacaktır.

Adet Kanı ile Erkeğe Bağlama Büyüsü Yapma

 

Erkeği kendine bağlama büyüsünün yapımında tercih edilen bir yöntem de bu büyüyü adet kanı ile yaptırmanız olacaktır. Adet kanı ile bağlama büyüsünün yapılması için öncelikle medyum hocanızdan doğru adımları öğrenmeniz gerekir. sizin kendi adet kanınız ile yapılacak olan bu büyünün çeşitli ritüelleri ve de uygulama yöntemleri olacaktır. Tüm bunları doğru bir şekilde hayata geçirdiğiniz takdirde gerçek olacak olan büyüler arasına girer büyünüz.

 

Adet kanı ile yapılan büyü de 1 hafta içerisinde etki etmeye başlar. Bu büyü kuvvet ve de büyük bir bağlılık ile eşinizin size bağlı kaldığının bir göstergesi olacaktır. Güzel ve hoş, aynı hayallerinizdeki gibi bir ilişki yaşamak için kesinlikle uygulama yapabilecek olduğunuz bir büyü ile karşı karşıyasınız, bu durumu iyi değerlendirmenizi öneririz sizlere.

 

Erkeğe Yapılan Bağlama Büyüsü Güçlü Mü?

 

Erkeğe karşı yapılacak olan bir bağlama büyüsünün son derece güçlü ve etkili olduğunu söylememizde yarar var. Bu büyü için adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 

 • İlk olarak kocanızın veya sevgilinizin 2 adet resmini almalısınız.
 • Resmi aldıktan sonra üzerine 41 defa “Ya Mülaki” demelisiniz.
 • Bunun ardından medyum hocasının kocanıza veya erkek arkadaşınıza özel olarak hazırladığı tılsımlı sözcükleri okumanız lazımdır.
 • Daha sonra boş beyaz bir kâğıda bu okunmuş resimleri yapıştırmalısınız.
 • Resimleri yapıştırdıktan sonra yatak odanızın duvarına kâğıdı asmalınız. Resmi asarken tılsımlı sözcüklerin yeniden okunmasını yapınız.
 • Son olarak bir kâğıda “Ya Mülaki” yazınız.
 • Yazılan kâğıdı bir bardak sütün içerisine koyunuz.
 • Ardından sütü yudumlar halinde içiniz. Her yudumu aldığınız zaman 7 kere “Ya Mülaki” demeyi unutmayınız.
 • Sütün hepsinin bitirilip bütün işlemlerin tamamlanmasının ardından büyünün etkisi ortaya çıkmaya başlayacaktır.

 

Kocayı kendine aşık etme büyüsü ile ilgili detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ya Musavvir Duası İle Erkeğe Bağlama Büyüsü Yapma

 

Ya Musavvir duası ile erkeği bağlamak mümkün ve kuvvetli olan bir yöntemdir. Aşağıda, bu yöntem ve dua ile erkeği kendinize bağlamanız için uygulamanız gereken adımlar vardır:

 

 

 • İlk olarak sessiz bir odaya geçmeniz gerekir.
 • Odaya geçtikten sonra kırmızı mendilin üzerine 7 defa Fatiha (Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn) ve 3 defa İhlas (Bismillahirrahmânirrahîm, Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad) surelerini okuyunuz.
 • Surelerin okunmasının ardından kendinize bağlamak istediğiniz kocanızın veya erkek arkadaşınızın  simasını yüzünüzde canlandırarak “Ya Musavvir, insanoğlu için dünyada bulunan bütün nimetleri seferber ederek onun mutluluğuna katkı sunmak ve onun bahtiyarlığını arttırmak için faziletleri dünya misafirhanesinde toplayan ve bize sonsuz ihsanlarını sunan elbette ki sensin. Ya Musavvir, tasvir ettiğin dünyanın ve yine tasvir ettiğin içindeki canlıların sevecenliği ve şirinliği hatırına, erkeği kendine bağlamak için yapmış olduğum duayı kabule karin eyle, amin” ya Musavvir esmasını 7 kere okuyunuz.
 • Daha sonra Ya Musavvir esmasının 7 kere okunmasının ardından 21 kere “ Kalpleri yaratan ve insanların içine derc edip onların hayatları boyunca duygusal bir şekilde yaşamalarına vesile olan elbette ki senin kudretin, senin ilmin ve senin hikmetindir Allah’ım. Bana da kendi kalbime bağlayıp mühürlemek istediğim kişinin kalbinde yeşeren sevgi tohumunu armağan et, beni de o sevgi tohumunun güzelliği ile baş başa bırak, amin” ve “Yücelten ve yükselten sensin Allah’ım, aziz eden ve celil eyleyen sensin Allah’ım, onurlandıran ve şereflendiren sensin Allah’ım, bütün mahlukatı dilediğin gibi yaratıp istediğin gibi şekillendiren ve yönlendiren yine sensin Allah’ım. Katında huzur bulunmakta ve varlığın bize saf bir huzuru ve katışıksız bir mutluluğu bahşetmekte, katındaki güzellikleri ve varlığının bilincinde olan müminleri sarıp sarmalayan faziletleri bana da bağışla, beni de erkeği kendine bağlamak için duanın faziletine taşı Allah’ım, amin”  dualarını okumanız gerekir.

 

Ya Musavvir Duasının Son Aşaması İle Erkeği Bağlama

 

Ya Musavvir duasının son aşamasına gelinmesinin ardından üzerine Fatiha (Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn), İhlas (Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad) ve Ya Musavvir dualarının okunduğu kırmızı mendili sürekli olarak yanınızda taşınmanız gerekir. Daha sonra gün içerisinde kocanızı veya erkek arkadaşınızı aklınıza getirerek mendili çıkarıp üzerine 3 kere Fatiha suresini yeniden okumalısınız.

 

Kırmızı mendilin üzerine Fatiha suresinin 3 kere okunmasının ardından mendili tekrar kıyafetinizde saklamanız gerekir. tüm bu işlemlerin tamamlanması için muhakkak ki uzman bir medyum yardımı almanız şarttır. En nihayetinde dilediğiniz her ne ise gerçek olması çok kısa bir zaman alacaktır.

 

41 Düğüm Büyüsü Nedir, 41 Düğüm Büyüleri Nasıl Yapılır?

41 düğüm büyüsü nedir, 41 düğüm büyüleri nasıl yapılır? 41 düğüm büyüsü aşık eder mi? 41 düğüm büyüsü etkili mi? Yazımız içerisinde detaylı bilgilere erişim sağlayabilirsiniz.

 

41 düğüm büyüsü kara büyülerin en kuvvetlileri arasında yer alan bir büyü türüdür. Büyünün  yapılmasından sonra eskilerini çok kısa bir süre içerisinde göstereceğini görebilirsiniz.41 düğüm büyüsünün yapılması ve bozulması pek kolay değildir. Bu nedenle mutlaka büyüyü yaptırmak ya da bozdurmak için iyi bir medyum hoca ile çalışmanız önerilmektedir.

41 Düğüm Büyüsü

 

41 düğüm büyüsü genellikle insanlara zarar vermek ve onların hayatlarında kalıcı hasarlar bırakmak için yapılan bir büyü olarak adlandırılır. 14 gün içerisinde etki gösterecek kadar kuvvetli ve etkisi hızlı olan bir büyü ile karşı karşıyasınız. Tabii ki büyü bu kadar kuvvetli etki gösterirken ve bu kadar kısa sürede hayata geçerken onu herkesin yapabileceğini düşünmemeniz gerekir. 41 düğüm büyüsü ancak bu işte profesyonel olan hocalar tarafından yapılmalıdır.

 

Şirinlik duası nedir? Yazınızdan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

41 Düğüm Büyüsünün Uygulanması

 

41 düğüm büyüsün uygulaması oldukça meşakkat gerektiren ve kesinlikle profesyonel insanlar tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Nedenle kesinlikle evde denenmesi gerekir. Bu büyü neden yapıldığına dikkat edilir. Medyumunuz büyü yapma amacımıza göre size malzeme listesi verecektir. Bu listeye adım adım ve sorunsuz bir şekilde ulaştığımız takdirde büyünün hayata geçme hızı oldukça tatmin edici olacaktır.

 

41 düğüm büyüsünün yapılabilmesi için ilk olarak büyünün yapılacağı kişinin resmini ve özel eşyalarından herhangi birinin ip parçasını elde etmeniz gerekir. Amaç her ne olursa olsun genel olarak malzemelerin listesi bu şekildedir ancak değişkenlik gösterebilecektir.

 

Neden Düğüm Büyüsü Adı Verilir?

 

41 düğüm büyüsünün anlamı, sizin bu büyüyü neden yaptırdığınıza göre değişiklik gösterecektir. Kuvvetli ve son derece etkili bir büyü olduğunu unutmamamız gerekir. Bir kişiye nefret ve soğuma duygusu sağlamak için birebir olan bir büyü türü ile karşı karşıyasınız. Kişiler bu büyü sonrasında akıl ve ruh sağlığını kaybedecek kadar etki altına girebilirler. Bu nedenle mutlaka iyi düşünülerek yapılması gereken bir büyü olduğunu unutmamalısınız.

41 Düğüm Büyüsü Bozulabilir Mi?

 

41 düğüm büyüsünün bozulması oldukça zor bir işlemdir. Büyünün bozulması için mutlaka profesyonel bir medyum ile çalışılması şarttır. Aynı zamanda hiç zaman kaybı edilmemesi gerekir. Büyüyü kim yaptıysa yine onun bozmasında yarar vardır. Bazı sureler dualar bu büyünün bozulmasında etkili olacaktır. Medyum hocanız size bu sure ve duaları doğru isimleri ile ve okunuşları ile bildirecektir. Örneğin 41 düğüm büyüsünün bozulmasında okunması gereken dualar şunlardır:

 

 • Ayet el Kürsi: Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.

41 Düğüm İle Bağlama Büyüsünün Yapılışı

 

41 düğüm ile bağlama büyüsünün yapılmasında uygulanması gereken bazı adımlar vardır ki bu adımlara çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu yapılış adımlarına dikkat edildiği sürece büyü 14 gün içersinde direkt olarak etki etmeye başlayacaktır. Bağlama ve ayırma alanlarında çok etkili olan bir büyü hakkında konuşuyoruz. Bu nedenle 41 düğüm ile yapılan büyüye itibar etmenizi öneririz.

41 Düğüm Nasıl Atılır

 

Çalışmakta olduğunuz medyum hocanız bu büyü hakkında gerekli olan malzemeleri size detaylı olarak bildirecektir. Malzemeler eksiksiz bir şekilde elde ettikten sonra medyum hoca aşık olmasını istediğiniz kişinin kişisel bilgileri ile size bir vefk hazırlar. Bu vefkten sonra karşı tarafın iç çamaşırının üzerine 41 kere dikiş atılacak şekilde ip yardımı ile o çamaşır dikilir. Bu dikiş işleminden sonra medyum hocanız özel tılsımlı sözcükler ile 41 defa size bazı şeyler söyler. Ve bunlardan sonra büyü etki göstermeye başlayacaktır bile.

41 Düğüm Büyüsü Sonucunda Ne Olur?

 

41 düğüm büyüsü doğru adımlar ile hayata geçirildikten sonra büyünün etkisinde kalan taraf hangi amaç ile ona büyü yaptıysanız o amaca hizmet etmeye başlar. Örneğin kendinize aşık etmek için büyüye başvurduysanız size aşık olmaya başladığını kısa bir zaman içerisinde görmeye başlarsınız.

 

Aynı zamanda bu büyü etkisinde kalan kişilerde büyük oranda uykusuzluk sorunlar yaşanır. Uyusalar da dalamazlar dalsalar da kabus görerek uyanırlar. Bu döngü ye girdikten sonra bir daha asla deliksiz bir uyku uyuyamadıklarını fark ederler.

41 Düğüm Büyüsünün Erkeklere Yapılması

 

41 düğüm büyüsünün erkeğe yapılması şu aşamalar ile gerçek olur:

 

 • İlk olarak dört adet beyaz mum almalısınız.
 • Beyaz mumun alınmasının ardından mumlar dört gün içerisinde tek tek yakılmalıdır.
 • Bunların her biri bir günde yakılmasının ardından yanan mumların ortasında yer alan ip mumdan çıkarılır ve ipin üzerine 41 tane düğüm atılır
 • Bunların ikisine bağlama, diğer ikisine ise aşık etme niyeti ile büyü yapımı gerçekleştirilir.
 • Mamaların üzerine aşık olmasını istediğiniz erkeğin ve kendi adınızı yazarak tılsımlı sözler ve dualar okumalısınız.
 • Tüm bu işlemler medyum hoca tarafından dört günde bitirilir ve on bir gün sonra istediğiniz kişi size aşık olmuş olur.

 

Aşk vefki nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

41 Düğüm Büyüsü Aşık Eder mi?

 

41 düğüm büyüsü bir insanı bir insana şık edebilecek en kuvvetli ve en etkili büyüler arasında yer alır. Çünkü bu büyünün yapımında muhakkak Havas ilminden faydalanılır. 41 düğüm büyüsü 11 gün içinde kesin hayata geçen, çok kuvvetli ve kalıcı bir büyüdür bu nedenle. 41 düğüm büyüsünün tutma süresi bu kadar kısa olunca, aşıklar bu büyüye başvuruyorlar. Çünkü konu aşk olunca kimse yerinde duramıyor ve sabırsızlıkla aşkını elde etmek istiyorlar.

 

Unutulmamalıdır ki 41 düğüm büyüsün muhakkak çok iyi bir medyum hoca tarafından yapılması şarttır. medyum hocanın uygulayacağı bütün doğru adımlar sonrasında istediğiniz kişinin size aşık olduğunu görmeniz çok yakındır

41 Düğüm Büyüsü Etkili Mi?

 

41 düğüm büyüsünün etkisi çok kısa sürede kendisini gösterir. Büyünün  yapılmasının ardından etkiler bir bir kendisini gösterecektir. Bu sayede dilediğiniz hayata erişme hızınız da oldukça tatmin edici bir hal alacaktır. 41 düğüm büyüsü ile istediğiniz bir hayat arkadaşına sahip olabileceğiniz gibi, dilediğiniz kişileri de en tez vakitte birbirinden ayırabilirsiniz. Anlayacağınız hem ayırmaya de koparmaya hem de bağlamaya ve kavuşturmaya vesile olan bir büyü hakkında konuşuyoruz. Mutluluğunuzu hiçbir koşulda bozulmaması ve isteklerimizin devamı olarak yerine gelmesi için hayalinizdeki hayat arkadaşına ulaşmanız artık çok kolay. 41 düğüm büyüsü size bu noktada yardımcı olacaktır.

Gerçek Aşk Büyüsü Tarifleri, Çabuk Tutan Aşk Büyüleri

Gerçek aşk büyüleri tarifleri nedir, nasıl yapılır? Çabuk tutan aşk büyülerinin zararları var mıdır? Aşk büyüsü ile alakalı merak edilen herşey yazımızda bulunuyor.

Gerçek aşk büyüsünün yapılmasında dikkat edilmesi gereken basamakların doğru bir şekilde yapılmasından sonra en kısa zamanda hayalini kurduğunuz kişinin size aşık olmasını sağlayabilirsiniz.

Gerçek Aşk Büyüsü

Gerçek aşk büyüsünün yapılışında ihtiyaç duyulan malzemelerin de tam olarak temin edilmesi önemlidir. Gerekli malzemeler ve işlemlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi neticesinde büyünün gücü kendini belli eder.

Kuru ekmek büyüsü nedir, nasıl yapılır? İnceleyebilirsiniz.

Gerçek Aşk Büyüsünün Kuvveti

Gerçek aşk büyüsünün kuvveti çok kuvvetlidir. Bu büyü farklı aşk büyüleri içinde en fazla etkisini gösteren büyülerin içinde yer alır.  Büyünün tamamlanması için gerekli olan ritüellerin en doğru şekilde yapılmasından  sonra  gerçek  aşk büyüsünün etkisinde olanların  yürekleri daima sevgi dolu olur.  Bu kişiler yalnızca büyüyü yapan kişiye sevgilerini ömürlerinin sonuna kadar kalplerinde taşır.

Gerçek aşk büyüsünün tesirinin oldukça etkili olmasından ötürü eşleri hayat boyu hiç kimse  kolay  kolay  ayıramaz. Büyünün uygulanmasında gerekli malzemeler ve usuller değiştiği için büyü adeta eşleri birbirine aşık eder birbirlerinden kopamaz hale gelirler.

Gerçek Aşk Büyüsü Nelerle Yapılır?

Gerçek aşk büyüsünün etkilerini güçlü bir şekilde ortaya çıkartabilmesi için gerekli malzemelerin tam ve noksansız olması gerekir. Bu büyüyü uygulamaya geçerken kesinlikle tercih edilmesi önemli olmazsa olmaz malzemelerinden birisi hem siyah üzüm hem de nohuttur.

……….

Siyah üzüm ve nohut hazırlanır hem sessiz hem de karanlık bir oda da ve aşk büyüsü uygulaması yapılabilir. Fakat öncesinde medyumdan yapım aşamalarını öğrenmek gerekir. Aynı anda büyünün yapımı işleminde hazırlanan malzemelerin üzerine tılsımlı sözcükler okunur. Medyuma etkili sözleri yazdırmakta fayda vardır. Bütün malzemelerin gerektiği şekilde etkileşim oluşturmasından sonra gerçek aşk büyüsü tesirini hızlıca gösterir.

…..

Gerçek Aşk Büyüsünde Önemli Noktalar

Gerçek aşk büyüsünün uygulanmasında önemli bazı hususlar vardır. Bu hususlar arasında en dikkat çekeni evde büyü yapmayı düşünenler karanlık ve sessiz oda tercih etmelidir. Ayrıca malzemeler arasında yer alan siyah üzümün mutlaka kuru olması önem taşır.  Büyüyü yapmaya başlamak için doğu yönüne dönülmelidir. Ayakta olacak ve gözleriniz kapalı olacak şekilde sağ elinize siyah ve diğer elinize  nohudu alarak medyumun belirlediği  özel etkili kelimeler okunmalıdır.

Bütün uygulamaların özenli olarak yapılması ile sırasında gerçek aşk büyüsünü yaptığınız kişiyi düşünerek iyi dualarda ve niyette bulunmanız önem taşır. Büyünün yapılış niyetinin  net olması ve eksiksiz olarak uygulanmasından sonra gerçek aşk büyüsü etkisini hızlı bir şekilde  göstermeye başlar. Böylece  dilediğiniz kişinin  size deliler gibi bağlı olmasını sağlamamış olursunuz.

Gerçek Aşk Büyüsünde Söylenen Sözler

Gerçek aşk büyüsünün yapılmasında dikkatlice söylenmesi önemli olan etkisi güçlü sözcükler vardır. Bu güçlü etkiye sahip sözcüklerin gerçek bir medyum  tarafından yazılması gerekir. Medyumdan, sizin talebinize özel olarak hazırladığı tesirli sözcükleri aldıktan sonra karanlık ve sessiz bir odadan büyüyü yapmaya başlayın. İki dizinizin üzerine oturun. İlk olarak sağ elinize siyah üzümü diğer elinize de nohudu alarak bacaklarınızın arasına yerleştirin. Daha sonra iki ürünün üzerine de aşağıda geçen etkili kelimeleri  okumanız gereklidir. Bu etkisi güçlü sözcük şu şekildedir:

 • Ey Hüddam Garaminar Efendi, bu büyünün gerçek olması için senin varlığına itaat ediyorum, bana destek olacağına kalpten inanıyorum, gerçek aşk büyüsünün en etkili şekliyle seni çağırıyorum ve beni ihmal etmeyeceğini ve en iyi şekilde yardımcı olacağını düşünüyorum. Sana başvuran kişiler eminim ki yarı yolda kalmazlar. Sen vazifeli yaratılanlar arasında hem nüfuzu hem de gücü en üstün varlıksın. Bütün mesafeleri aşıp sevginin maksadına erişmesine ve engelleri ortadan kaldırmasına yardım sağlarsın, hüküm sende, vazifeni yap artık.

Yukarıda geçen kelimelerin net ve doğru olarak söylenip niyetlerinde içten ve samimi bir şekilde edilmesinden sonra gerçek aşk büyüsünün yapım aşamaları başarılı bir şekilde tamamlanmış olur.

Nohut ve Siyah Üzüm İle Aşk Büyüsü Yapma

Hem nohut hem de siyah üzümün üzerine etkili kelimelerin söylenmesinden sonra siyah üzüm yenmelidir. Fakat üzümü sağ elinize alarak yemelisiniz. Diğer elinize nohudu alarak üstüne aşağıda geçen etkisi kuvvetli kelimeleri söyleyerek gerçek aşk büyüsünün gerekli tüm süreçlerini tamamlamış olursunuz. Nohudun üzerine şu kelimeleri okumalısınız:

 • Vazifeli varlıklar arasında bazılarının diğer tüm varlıklardan daha kuvvetli olduğu tabi ki bilinen bir gerçek; sen de diğer vazifeli varlıklar arasında hem gücü hem de kudreti temsil eden Hüddam Garaminar Efendi olarak tabi ki gereksinim sahiplerinin yardımına yetişir ve kişilerin yapmış olduğu büyüyü maksadına eriştirebilmek için destek olursun. İşte senin için siyah üzüm tanesini yedim ve işte yine senin için nohut tanesini iki dizimin arasına aldım ve toprağa gömmek üzere bekliyorum. Şimdi vazifeni tamamlayacağını biliyorum ve daha sonraki süreçlerde de benim yanımda olacağından kesin eminim.

Yukarıda ifade edilen uygulamaların da tam olarak tamamlanmasından sonra gerçek aşk büyüsünün gerçekleşmesi süreci bitmiş olur. Sonrasında büyünün saklanması amacıyla gizli bir yere konulması gerekir.

……

Gerçek Aşk Büyüsünde Kullanılan Malzemeler Nerede Saklanır?

Gerçek aşk büyüsünde nohudun üzerine etkisi kuvvetli sözcükler söylendikten sonra nohudun kimsenin göremeyeceği bir toprağa gömülmesi gerekir. Nohut sol elinize alınarak belirlediğiniz yere gömülmelidir. Nohudu gömerken de okuyacağınız sözcükler aşağıda yer alır:

 • “Artık hüküm sendedir. Sana karşı gelebilecek hiçbir potansiyel yoktur, işte bütün gününün farkında olan varlığın devrededir.”

Yukarıda geçen etkili kelimelerin niyet ile birlikte okunmasından sonra gömme işlemi yapılmalıdır. Böylece gerçek aşk büyüsünün gerekli tüm süreçlerini tamamlanmış olur. Artık büyünün etki etmesi için bekleme aşamasına geçilmelidir. En kısa zamanda büyü etkisini gösterecektir. Böylece arzu ettiğiniz kişinin size kör kütük aşık olduğunu görmüş olacaksınız.

Gerçek Aşk Büyüsü Zararlı Mı?

Gerçek aşk büyüsünün hayata geçirilmesinden sonra bazı kötü sonuçlar meydana çıkar. Bu negatif etkilerin  sonucunda insanların yaşamları olumsuz ilerlemeye başlar.  Gerçek aşk büyüsünde doğa üstü varlıklar kullanılır bu sebeple büyünün hatalı yapılması neticesinde Hüddam Garaminar ismindeki varlık,  kişilerin yaşamlarının çok daha zorlu hale gelmesi için uğraşır.

Lamia büyüsü nedir, nasıl yapılır? Merak ediyorsanız makalemizi okuyabilirsiniz.

Etkili Aşk Büyüsü Türleri

Etkili aşk büyüsünün türleri sayı olarak çoktur. Bu büyüler tam ve doğru olarak yapıldıktan sonra etkisini hızlıca göstermeye başlar. Böylece istenilen kişilerin birbirlerine aşık olması sağlanır. Aşağıda etkili aşk büyülerinin çeşitleri ayrıntılı bir şekilde verilmektedir:

 • Sabunla yapılan etkili aşk büyüsü ile hangi kişiyi isterseniz kendinize bağlayabilirsiniz.
 • Kaşıkla yapılan güçlü aşk büyüsü vasıyasıyla da kuvvetli aşık etme kendine bağlama işlemleri meydana gelir.
 • İple veya mumla kullanılarak uygulanan güçlü aşk büyüsünü gerçekleştirdiğiniz zaman istediğiniz kişinin size deli divane aşık olduğunu göreceksiniz.
 • İster karabiber ister tuz kullanılarak uygulanan büyülerin neticesinde de kuvvetli bir şekilde kendine aşık etme ve bağlanma halleri oluşur.
 • Hüddam ile aşık etme büyüsünün uygulanması işlemi en güçlü aşk büyüsü uygulamaları  arasındadır. Bu büyünün gerçekleştirilmesinden sonra sevdiğiniz kişinin size kör kütük âşık olduğunun farkına varabilirsiniz.
 • Ayrıca tırnak ve saç teli kullanarak da güçlü bir aşk büyüsü yapmak mümkündür.

Yukarıda adı geçen büyü türlerinin istediğiniz birini gerekli ritüellere uyarak ve doğru malzemeler kullanarak kendinize bağlayabilirsiniz. Sonsuza kadar birlikte hayat sürme imkanını böylece elde edebilirsiniz.

Hüddam Büyüsü İle Aşık Etme

Hüddam büyüsü ile güçlü bir şekilde kendine aşık etme ve bağlama halleri oluşur. Fakat ilk adımların tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Adımların bilmesinden sonra büyü uygulamasının etkisi kendini hemen göstermeye başlar. Aşağıda Hüddam büyüsünün nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır:

 • Büyüye başlamadan ilk önce karanlık ve sessiz bir oda seçilmelidir .
 • Odaya belirlendikten sonra gözleriniz kapalı şekilde dizüstü yere çökmelisiniz.
 • Gözleriniz kapalı iken size bağlanmasını talep ettiğiniz kişiyi hayalinizde canlandırarak o kişi hakkında iyi dilekler dilemeniz gerekir.
 • Bu işlem sırasında Hüddam büyüsünü niçin gerçekleştirdiğiniz de söylemenizde fayda vardır.
 • Beyaz bir kağıt alarak kırmızı bir kurşun kalem ile “Ey Hüddam Apraziyal Efendi, senin gücüne ve kudretine itimat ettim. Sana gelmekle pişman olmayacağım. Çünkü senin kudretin niyetimin tahakkuk etmesine vesile olacak. Senin yardımın ile önüme hiçbir sorun çıkmayacak. Senin diğer bütün vazifeli varlıklar arasında serdar-ı Hüddam adı ile tanınan ve onların adeta başkanı olduğun için karşı konulamayacak bir güce sahip olan harika bir vazifeli varlıksın. Senin yardımcı olduğun tüm bağlama büyüleri en etkili bir şekilde maksadına ulaşarak failini mesut etmiştir. Bu nedenle benim de için için yandığım bu durumuma bakarak hiçbir tereddüt etmeden isteğimi yerine getir. Sen kendine karşı konulması mümkün olmayan kudret sahibi Hüddam Apraziyal Efendi’sin. Sana yönelen, senin vasıtanla aşk büyüsünü yerine getirmiş olduğunu bilir zaten” tılsımlı kelimelerimi yazmanız gerekir.
 • Tılsımlı kelimeyi doğru olarak yazmanızdan sonra Hüddam büyüsünün yapım aşamaları sonuçlanmış olur. Bunun neticesinde de hem aşık etme hem de bağlama işlemi kolayca gerçekleşmiş olur.

Yukarıda ifade edilen işlemlerin tam olarak yapılması önemlidir. Çünkü, Hüddamlar ile büyünün yapılması halinde tehlike oluşmaması için Hüddamlarla düzgün bir iletişim kurulmalıdır. Cin ve iblisleri rahatsız edecek hal ve hareketlerin yapılmaması neticesinde Hüddamlar vazifelerini ve istekleri talep edildiği şekilde yerine getirir.  Bunun neticesinde de yapılan büyü etkilerini minimum sürede göstermeye başlar.

Ağız Bağlama Büyüsü Nedir, Ağız Bağlama Büyüleri Nasıl Yapılır?

Ağız bağlama büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne kadar sürede etki eder? Ağız bağlama büyüsü etkileri neler? Ağız bağlama büyüsü ayrıntılarını içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Ağız bağlama büyüsü, amacı kötü olmayan büyü çeşitleri içinde bulunur. Ağız bağlama büyüsü yaparak hayalini kurduğunuz kişiyi kendinize bağlayarak farklı kişilerin ilişkiniz konusunda kötü düşüncelere katılmalarının önüne geçebilirsiniz.

Bağlama Büyüsünün Tanımı

Bağlama büyüsünün yapılması neticesinde size sevgi duymasını arzu ettiğiniz insanı kendinize bağlayarak mutlu bir ömür yaşayabilirsiniz. Bağlama büyüsü yaparak isterseniz evli ya da sözlü olduğunuz kişiyi kendinize aşık ederek gönlünü kazanabilirsiniz.

Nazar büyüsü nedir, nasıl yapılır? Büyü ile alakalı detayları makalemizden okuyabilirsiniz.

Bağlama Büyüsü Kimlere Yaptırılmalı?

Bağlama büyüsünü yaptırmak isteyenler, işinde profesyonel olan gerçek hocalar ile iletişim kurmalıdır . Tecrübeli hocalar işlemi uzman bir şekilde kısa sürede yaparlar.

Bağlama Büyüsü Bozulabilir Mi?

Bağlama büyüsünün bozulması oldukça uğraştırıcı bir işlemdir. Büyünün iptali sırasında kesinlikle gerçek hocalarından destek almak gerekir. Üzerinizde büyü olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra bağlama büyüsünü bozma uygulamasına geçilmelidir. Büyünün etkili olmasında medyumun size özel yapacağı tılsımlar yararlı olacaktır. Hazırlanan kişiye özel tılsımların hem evde hem de giysilerde uzun sürekli saklanması halinde büyü etkisi yok olmaktadır.

Büyünün etkisinin yok olması kişilerin eski haline dönmesi anlamı taşımaktadır. Büyü yaptığınız insan, bu büyünün etkisinden kurtulur. Böylece işlem yapılmadan önceki haline geri döner. Hem ruhsal hem de bedensel yönden çok daha mutlu olarak hayatına devam eder. Büyü etkilerinden kurtulan eşler birbirine ısınmaya başlar aralarımda kavga tartışma ya da boşanma davası varsa son bulur. Büyünün hızlı bir şekilde iptal edilmesi için muhakkak ki işinin ehli olan hocalara gidilmelidir. Ağız bağlama büyüsünün bozulması evde yapılmamalıdır.

Bağlama Büyüsünün Etkileri

Bağlama büyüsünün etkileri başladığında büyü yapılan kişinin hal ve hareketlerinde gözle görülür bir farklılık meydana gelir. Bu değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

 • Bağlama büyüsünün yapıldığı kişiler, devamlı olarak istemsizce büyü yapan kişiyi düşünür ve rüyalarında o kişinin yüzünü görürler.
 • Bağlama büyüsü yapılanlar geceleri rahat uyuyamazlar. Rüyalarında ise sıklıkla kabuslar görürler. Rüyalarında büyüyü yaptıran kişinin yüzünü görmeye görmeye başlarlar.
 • Bunun haricinde büyünün etkisinde olanlar, rüyalarında devamlı gördükleri kişinin devamlı yanında bulunmayı isterler. Yanından ayrıldıklarında sıkıntı duyarlar.

Yukarıda anlatılan hallerin neticesinde ağız ile bağlama büyüsünün etkinde olan kişiler, kendini bedensel ve de ruhsal yönden çökmüş hisseder. Etrafındaki kişilerle iletişimlerini tam olarak keserek yalnızca ilgi duyduğu kişi ile zaman geçirmek isterler.

Bağlama Büyüsü İle Erkeği Aşık Etme

İlgi duyulan erkeğe büyü yapılmadan  önce medyum kişinin adına göre ebced  hesabı yapar. Daha sonra doğum haritası çıkarılarak kişinin karakter analizi belirlenir ve sonrasında büyü yapımına başlanır.

Büyünün uygulanmasından belirli bir zaman geçtikten sonra, etkisi altında kalan erkek size bağlanır ve ölene kadar kopmak istemez. Bunun sonucu ebediyete kadar aşk dolu bir birlikteliğe devam edersiniz. Aşık olup birlikte olmak istediğiniz erkek her an size sadık kalır ve yanınızda uzun saatler harcamak için çaba gösterir.

Evde Bağlama Büyüsünün Yapılması

Evde bağlama büyüsünü yapmak isteyenler, gerçek medyuma başvurarak evde bağlama büyüsü yapımı için gerekli olan tüm ritüeller hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  Medyum, sevdiğiniz erkeğin ismine özel ebced hesabı yaparak kişiye özel bağlama büyüsünü hazırlamalıdır. Hocanın tüm söylediklerine uygun olarak yerine getirilen evde yapılan bağlama büyüsü yaklaşık 7 ile 10 gün içinde etkisini göstermeye başlar. Bu süre sonunda büyünün etkileri yavaş yavaş görülmeye başlar. Oluşan etki ile hayalini kurduğunuz erkek size aşık olur.

Ağız Bağlama büyüsünün etki etmesi neticesinde evli çiftlerin arası düzelir ve birbirlerine bağlı olurlar. Büyünün gücü ile mutlu bir evlilik sürdürebilirler. Büyüden istenilen sonuç elde edilmesi için işinde iyi medyumlara gidilmelidir. Ayrıca büyü yapılacak erkek ya da kadın hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Büyü kişinin hem karakteristik hem de fiziksel özelliklerine göre hazırlanmalıdır. Bağlama büyüsünün etkisi herkeste aynı değildir.  Bu nedenle ilgilendiğiniz birey hakkında bilgileri bilmek iyi bir sonuç almak için oldukça etkilidir.

Erkeğin Dilini Bağlama

Erkeğin  dilini  bağlama büyüsünün etki etmeye başlaması ile birlikte erkek tepkisiz bir duruma gelerek istediklerini ve düşüncelerini söyleyemez olur. Dil bağlama büyüsünün yapılmasındaki amaç da çoğunlukla istenilmeyen ilişkiler konusunda başkalarının ağzını kapatmaktır. Böylece toplum standartlarına uymayan kadın erkek ilişkilerine dışarıdan dil ile müdahale edilmemesi için dil  bağlama büyüsü yapılır.  Böylece dil bağlama büyüsünün etkisinde olanlar, kendi yorumlarını istedikleri gibi yapamaz hale gelirler büyü yapanın düşüncelerini kabul eder durumda olurlar.  Yalnızca olup biteni izlemekle yetinirler.

……

İlişkileri konusunda düşüncelerini söyleyen kişilerin dillerini bağlamak isteyenler, öncelikle  medyuma başvurmalıdır. Medyuma basvurulduktan sonra  dil  bağlama büyüsü  için ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin ve ritüellerin nasıl uygulanacağı öğrenilmelidir. Büyü etkili olmaya başladığında hiç kimse sizin ilişkinize karışamaz düşüncelerini dile getiremez.

Bıçak İle Dil Bağlama Büyüsü Yapma

Bıçak ile dil bağlama büyüsünün yapılmasında bazı yöntemlerin ve ritüellerin tek tek yapılması gerekir. Aşağıda dil bağlama büyüsünün bıçakla yapım aşaması hakkında ayrıntılı bilgiler anlatılmaktadır:

 • Dil bağlama büyüsünün yapılabilmesi için bir adet açılıp kapanabilme özelliği olan bıçak hazırlanmalı
 • Bıçağın açılıp kapanabilir olması çevrenizdeki kişilerin ağızlarını simgelemektedir.
 • Bıçağın daha önce kullanılmamış olması önemlidir.
 • Yeni ve kullanılmamış olan bıçak ile kırmızı et ya da tavuk balık eti kesilir. Fakat domuz eti kullanılmaz.
 • Etin bıçakla kesilmesi sırasında ağzını bağlamak istediğiniz kişinin ismini her kesme işleminde tek tek söylemeniz gerekir. Farklı kişilerin isimlerini de söyleyebilirsiniz.
 • Kesilen etler sonrasında toprağa gömülmelidir ya da köpeğe yedirilmelidir.
 • Bütün işlemlerden sonra bıçak kapatılarak işlem tamamlanır.

Yukarıda verilen koşulların tam olarak yapılmasından sonra bıçakla yapılan dil bağlama büyüsü belirtileri ortaya çıkmaya başlar başkaları sizin ilişkiniz hakkında yorum yapamaz hale gelir.

Kocaya yapılan büyü nasıl bozulur? Yazımız hemen öğrenebilirsiniz.

Dil Bağlama Büyüsünde Mühürleme İşlemi

Dil bağlama büyüsünün  etkili olabilmesi için mühürleme  yapılması gerekir. Dil bağlama büyüsünde mühürleme için gerekli koşulların sağlanmasında yarar vardır. Aşağıda dil bağlama büyüsünün son basamağı olan  mühürleme sırasında yapılması önemi olan işlemler  listelenmektedir:

 • Etler hazırlanan bıçak kesilmeli ve toprağa gömülmelidir ya da köpeğe yedirilir daha sonra bıçak iyice yıkanmalıdır.
 • Bıçak düzgünce yıkanır bıçağın ağzı kapatılırken 141 defa ağzını  bağlamayı düşündüğünüz şahsın adını tekrarlayarak bıçak  kapatılır.
 • Bıçağın kapatılması neticesinde büyü etkisinde olanları dilleri bağlanmaktadır.
 • Kapatılan bıçak evde kimsenin görülmeyeceği bir yerde saklanmalıdır. Eğer bıçağı başkası bulur ve açar dil bağlama büyüsü etkileri ortadan kalkar.  Büyünün etkisinde olan kişiler, eski hallerine dönerler ve sizin hakkınızda fikirlerini özgürce dile getirirler.
 • Dil bağlama büyüsü 14 ay süresince evde kimsenin göremeyeceği bir yerde korunmasında fayda vardır. Etkisinin daha iyi olması için 14 ay beklenilmesi önemlidir,

…..

Yukarıda bahsedilen sürecin doğru olarak yapılması sonucunda dil bağlama yapılan kişilerin  ağızları kapanır konuşamaz duruma gelirler. Böylece hakkımızda kimse dedikodu ya da kötü yorum yapamaz.

Neden Dil Bağlama Büyüsü Yapılır?

Dil bağlama büyüsünün yapılma nedenleri değişiklik gösterebilir. Dil bağlama büyüsünün etkileri 14 ay boyunca güçlü bir şekilde görülür. Bu süre içinde evlenmek isteyenler hızlıca gerekeni yapmalıdır.

Dil bağlama büyüsü ile çevreden söylenilen düşünceler tam olarak kapatılır böylece diğer kişilerin ağzı dili bağlanarak  konuşamaz duruma gelir. Bu büyüyü yapanlar evlenmek istedikleri kişinin dilini bağlayarak, kolayca evlenebilirler.

Dil bağlama büyüsünün etkisi yaklaşık 14 ay sürer. 14 ayın tamamlandığında  büyü etkileri ortadan kalkmaya başlar ve bunun sonucu olarak herkes fikrini özgürce söyleye başlar. Dil bağlama büyüsü yapılmasından belirtilerinin yok olmasına  kadar geçen zamanda büyü yapılan kişi rahatça yorumlarını yapamaz.

……

Dil Bağlama Büyüsünün Bozulması

Dil bağlama büyüsünün bozulması oldukça kolay bir işlemdir. Öncelikli olarak büyünün iptal edilmesine başlanmadan önce büyünün etkisi altında olan kişi, medyuma başvurarak kendisine herhangi bir büyü yapılıp yapılmadığını öğrenmelidir. Büyünün kesin olarak yapıldığı kanaatine varıldıysa  büyünün bozulması için ihtiyaç duyulan duaları medyumdan öğrenerek okur.

Dil bağlama büyüsünün işgalinde söylenmesi gerekli olan dualar Felak ve Nas’tır. Sabah uyanınca ve gece yatarken bu sureler düzenli olarak doğru bir şekilde okunmalıdır. Gerekli koşullara uygun olarak duaların okunduğunda dil bağlama büyüsü etkileri yavaş yavaş yok olur. Bunun neticesinde de dili bağlanmış kişiler eski durumlarına dönerek düşüncelerini net bir şekilde dile getirebilirler.

—————————-

Bağlama Büyüsü Duaları

Bağlama büyüsü vesilesi ile aklınızdan bir türlü çıkmayan kişi ile olan bağınızı tamamen hiç kopmayacak duruma getirebilirsiniz. Sizi bırakan giden ortadan kaybolan terk eden eşinizi, sevgilinizi, ya da aileden herhangi bir kişiyi kendinize geri döndürebilirsiniz. Yani resmen her derdin çözümü olan bir büyü türünden yararlanıyor olacaksınız.

Büyü yapan medyum ile konuşmalarınızı gizli olarak yapmalısınız. Sayfamızda amacınıza ulaşmanızı sağlayacak medyumlardan destek alan kişilerin yorumlarını bulabilirsiniz. Hemen medyuma başvurarak bağlama büyüsü duaları ile arzularınızın gerçekleşmesi duygusunu yaşayabilirsiniz.

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nedir, Duası Nasıl Edilir?

Terkeden sevgiliyi geri getirme büyüsü nedir, nasıl yapılır ne kadar sürede etki eder? Tüm bilgilere buradan bakabilirsiniz.

Terkeden sevgiliyi geri döndürme büyüleri sizi bırakıp giden sevgiliyi tekrar bağlamak ve aşık etmek için tercih edilen büyülerdendir. Bu büyüler sayesinde sizden ayrılan sevgili tekrar size geri döner.

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Nasıl Anlaşılır?

Terk etmiş birine yapılan büyü etki etmeye başlayınca ilk davranışlarda farklılıklar görülür. Sürekli kavga çıkaran sizi merak etmeyen kişi bir anda arayıp sormaya başlar ve tekrar görüşmek için çabalar. Büyünün gücü ile bırakıp gittiği sevgilisine karşı duyguları tekrar depreşir. Hatta bazen onu rüyalarında bile görülür.

Terkeden Sevgili Geri Getirme Büyüsü Kimlere Yaptırılmalı?

Terk eden sevgiliyi geri döndürmek isteyenler için etkili bir büyü yaptırmak istiyorsanız gerçek bir medyum bulmalısınız. Yanlış şekilde ya da gelişigüzel yapılan büyülerin tutmama durumu olabilir. Gerekli adımlar dikkatlice yapılmalıdır.

Soğutma büyüsü nasıl yapılır? Yazımıza da bakabilirsiniz.

Terkeden Sevgiliyi Geri Getirme Büyüsü Bozulabilir Mi?

Terk eden sevgilinin geri dönmesini sağlayan büyüden vazgeçmek isteyenler, işinde tecrübeli medyumlar ile iletişime geçerek büyünün iptalini sağlayabilirler. Evde tek başına büyü yapmaya kalkmamalısınız. Belirli duaları okuyarak geri getirme büyüsünün bozulmasını sağlayabilirsiniz. Bu sureler ayrıntılı olarak aşağıda verilmiştir:

 • Fatiha Suresi: Elhamdulillâhirabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • İhlas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Yukarıda geçen duaların  7 gün  süresince doğru ve eksik olmadan hem  sabah hem de akşam okunmalıdır. Duaların düzenli okunması sonrasında büyünün etkileri azalmaya başlar ve etki altında kalan kişi normale dönmeye başlar. Duanın gücü ile  cinler ve iblisler kişilere musallat olamaz.

Terkeden Sevgiliyi Kesin Geri Getiren Dua

Terk eden sevgiliyi geri döndürmek isteyenlerin edebileceği dua aşağı verilmiştir:

 • “İlahi, okumuş olduğum surelerin hatırı elbette ki vardır, ilahi sana sevdiğini geri getirme duasının bütün kudretiyle yöneliyorum, saç tellerimi sana sunuyor ve bana hayatımın aşkını geri vermen için duada ve niyazda bulunuyorum. İşte dergahından başka gidecek kapı bulunmayan tek kudret sahibinin huzurunda bulunuyorum, işte sana müracaat etmenin huzuru ve mesruriyeti ile kapına yöneliyorum; saç tellerim sana, dualarım sana, Asr Suresi sana, Felak Suresi sana, Nas Suresi sana ve okumuş olduğum diğer surelerin hepsi sanadır Yüce Rabbim. Biliyorum ki yarı yolda bırakmayan kudretin şimdiye kadar milyonlarca kulunun imdadına yetişti, benim de imdadıma yetiş Yüce Rabbim, amin.”

Yukarıda paylaşılan duanın istenilen niyet ile doğru bir şekilde okunması duanın kabul olması yönünden çok önemlidir. Ayrıca dua sırasında aklınızda başka şeyler düşünmemeli ve bedeninizi temiz olmasına da özen göstermelisiniz. Aklınızdaki negatif düşüncelerden arınmanız önemlidir. Duaya başlamadan önce gusül abdest alınması bedensel temizlik yapılmalıdır. Kalben ve bedenen temiz olarak Allah’ın huzurunda dua eden bir kişinin duasının olma olasılığı fazladır.

…….

Terkeden Sevgiliyi Çevirgel Duası İle Geri Getirme

Çevirgel duası ile eski sevgiliyi geri döndürme ve kendine bağlama maksadı ile tercih edilen bir duadır. Duanın gerektiği şekilde tekrar edilmesinin sonucu etkileri  oldukça kuvvetlidir. Çevirgel duası dua şu şekildedir:

 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Çevirgel Duasının Okunma Vakti

Çevirgel duasının okunma zamanı dikkat edilmelidir. Bu nedenden ötürü belirtilen vakitlerde duanın okunması gerekir. Özellikle dini kaynaklarda sabahları edilen duaların kabul edilme olasılığının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle güneş doğarken duanın edilmesinden sonra giden sevgiliyi geri getirme talebinde bulunabilirsiniz. Çevirgel duasının belirtilen zamanlarda iyi bir niyetle okunması halinde Allah size tekrar geri gelmesini istediğiniz eşinizin size dönmesini sağlar.

Terkeden Sevgiliyi Yeniden Aşık Etme Duası

Terk eden sevgiliyi aşık etmek isteyenler için dua şu şekildedir:

 • “Allah’ım! Ben sevgilimle aramızdaki problemlerin çözümsüz kalmasına tahammül edemiyorum. Bu durum, ikimizi de rahatsız ediyor ve tatlı rüyalarımızı zifiri karanlığa çeviriyor. Sen, Nur’sun. Bize de nurundan lütfet. Bizi bu karanlıktan çıkarıp aydınlık ufuklara sevk et. Yuvamızın (veya birlikteliğimizin) sıcaklığının bozulmasına izin verme. Mukaddes isimlerinden biri olan “Nur” hatırına benim duamı kabul et. Amin!”

Yukarıda paylaşılan duanın söylenmesi neticesinde bırakıp ortadan kaybolan sevgiliniz sizinle tekrar iletişim kurarak geri döner ve sizden kopmaz. Bu duanın okunması için öncelikle içten ve samimi bir şekilde niyetin edilmesi gerekir. Allah, samimi olan herkesin dualarını kabul eder.

Terk Eden Sevgiliyi Ayet el Kürsi Duası İle Geri Getirme

Ayetel Kürsi ile dua edilerek terk eden sevgilinin geri dönmesi mümkündür. Aşağıda bu dua yer alır:

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
 • Lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
 • Ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
 • Velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
 • Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Yukarıda bulunan duanın Türkçe manasına dini kitaplardan ulaşmak mümkündür. Ayetel  Kürsi duası oldukça etkili bir duadır bu sebeple  eski sevgilinin geri dönmesi için okunduğunda oldukça etkilidir. Bu sebepten ötürü ilgi duyduğu kişiye kavusmak isteyen kişilerin samimi olarak Allah’a dua etmesi gerekir.

Saç büyüleri nasıl yapılır? İnceleyebilirsiniz.

Terk Eden Sevgiliyi Şahmaran Duası İle Geri Getirme

Terk eden sevgilinin arkasından Şahmaran duasının edilmesinin ardından kişi bırakıp gittiği kişiye geri döner ve ayrıldığına pişman olur.  Aşağıda Şahmaran duası verilmiştir:

 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hayyu’l Kayyum
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aliyyu’l hakim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’s Semiu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rahmanü’r Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Vahidü’l Ehad
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ferdü’l Varid
 • Allah’u la ilahe illa Hüve Raufu’r Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Aziz’ur Rahim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’z Zahiru’l Batın
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Ahadu’s Samed
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Fettahu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Azizu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hannanu’l Mennanu Deyyan
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Kadiru’l Kadir
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’ Rafiu’l Alim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’r Rabbü’l Arş’il Azim
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Meliku’l Kudüs
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Hakku’l Mübin
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Baisü’l Varis
 • Allah’u la ilahe illa Hüve’l Esmau’l Hüsna
 • Hüve’l Hayy’u la ilahe illa Hu Fed’uhü Muhlisine Lehü’d-diyn
 • Sübhane Birahmetike ya Erhame’r -rahimin.
 • Ve’l Hamdu -lillahi Rabbi’l Alemin

Terk Eden Sevgiliyi Bağlamak İçin Okunacak Dua

Terk eden sevgiliyi bağlamak için edilmesi ihtiyaç duyulan etkili dua şu şekildedir:

 • İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.
 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.
 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm.
 • Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

Kocaya Yapılan Büyü Nasıl Bozulur? Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Kocaya yapılan büyü nasıl bozulur ve nasıl anlaşılır? Kimler bu büyüyü bozabilir? Kocaya yapılan büyü ile alakalı detayları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Kocaya büyü yapılması ve büyünün bozulması için farklı ritüellerin uygulanması gerekmektedir. Soğutma büyülerinin iptal işlemi için ilk olarak kişiye özel ebced bakımlarının yapılması gereklidir. Kocaya büyü yapıldığından şüphe duyuyorsanız büyü etkileri altında olup olmadığını dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. Kişide büyü yoksa ve oluşmadığı halde büyü bozulma yapılıyorsa durum daha kötü olabilir.

Kocama Büyü Yapıldığını Nereden Anlarım?

Kocaya büyü yapıldığını anlamak zor değildir. Büyü yapılan kişi etkisi durumun farkında olmasa bile, belli sorunlar ortaya çıkar. Büyü belirtilerinden bazıları:

 • Büyü etkisinde olan kişinin iştahı azalır ve zayıflamaya başlar,
 • Büyü yapılan kişi dışarı çıkmak istemez,
 • Büyü etkisinde olan kişi kendisini devamlı bitkin hisseder,
 • Büyü etkisinde olan kişinin sık olarak başı ağrır,
 • Büyü yapılan kişi yalnız kalmak ister ve eve kapanır.

Kocaya büyü yapmak bütün bu sonuçlara sebep olacağı için, istenilmeyen bir durumdur. Bazen büyüyü yapan kişi bile etki altında kalarak sorunlar yaşayabilir.

Eve yapılan büyü nasıl bozulur? İnceleyebilirsiniz.

Eşleri Ayırma Büyüsü Nasıl Bozulur?

Eşleri ayırma büyüsünün bozulması sanıldığından daha zordur. Genel olarak bu büyü türü eşlerden biri diğerini sevmediğinde ya da aralarında sürekli sorun kavga olduğunda yapılmaktadır. Aldatan koca için büyü yapmak intikam almak isteyen kadınların tercih ettiği bir işlemdir. Fakat bazen büyüyü yapan kişi pişman olarak işlemin bozulmasını isteyebilir. Böyle anlarda büyü bozma için gerekli ritüellerin noksansız olarak yerine getirilmesi gerekir:

 • 30 cm uzunluğunda daha önce hiç kullanılmamış iki parça ip hazırlanır.
 • Sonra kırmızı mürekkepli bir kalem kullanılarak iplerden biri boyanır. Boyalı olan ip sizi simgeler. Renk kişiye manevi manada güç sağlar.
 • Sonra ipler birbirine düğümlenir.
 • “İpleri birbirine bağladım, büyü bozulsun diye ağladım. Büyü bozulacak, eşleri ayırma büyüsü etkileri anında ortadan kalkacak.” Tılsımlı kelimeleri ard arda 5 kez tekrar edilmelidir.
 • Sonrasında tılsımlı kelimeler okunan ipler evde bir saksının içine gömülür. Büyü uygulayan kişiye yakın bir yere gömülmesi önemlidir.
 • Gömülen ipler toprakta erimeye başlayınca,  büyünün etkileri de yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır.

Giden Kocanın Geri Getirilmesi için Büyü Nasıl Yapılır?

Giden kocanın geri getirilmesi için büyü yapmak isteyen kesikler aşağıdaki olan malzemeleri hazırlamalıdır:

 • Bir bardak su,
 • 3 tane pirinç tanesi,
 • Bir su bardağı toprak,
 • Bir adet çakmak.

Giden kocanın geri gelmesi için büyü malzemelerini hazırlayın. Bir bardak suyu kaynatın. Sonra 3 adet pirince hem etkili sözcükleri hem de geri getirme için gerekli duaları okuyun. Pirinçleri yaktığınız esnada: “Pirinçleri yakıyorum, geri getirme büyüsünün etkisi ortaya atıyorum. Büyü etkisi ortaya çıksın, pirinçler tamamen yansın.” Deyin. Etkili cümleleri minimum olarak 3 kez tekrar edin ve sonra:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

Suresini 5 defa tekrar etmeniz gerek. Sonra suda haşlanması üzere  pirinç tanelerini suya atın. 10 dakika kadar kaynatın. Bu pirinç tanelerini istereniz bir saksı ya da bahçede bulunan toprağa gömün. Büyü etkileri kısa sürede kendini belli etmeye başlayacaktır.

Giden Kocanın Geri Getirilmesi için Büyü Etkisini Ne Zaman Gösterir?

Giden kocanın geri getirilmesi için büyünün etkisini gösterme zamanı  yapılan işlem ve yapan kişi gibi birçok etkene göre değişmektedir. Bunlar içinde:

 • Büyünün hangi medyumca yapıldığı,
 • Büyünün yapılma zamanı,
 • Büyü yaparken kullanılan malzemelerin hangileri olduğu,
 • Büyü esnasind hangi etkili sözcüklerin ve duaların söylendiği
 • Büyü etkisinde olan kişinin kim olduğu,
 • Büyü etkisi altına alınmak istenilen kişiye farklı bir büyü yapılıp yapılmadığı,
 • Büyü etkisinde olacak kişinin mesleğinin ne olduğu bilgisi yer almaktadır.

……..

Koca için büyü tarifleri içinde en fazla tercih edilenlerden biri giden kocanın geri getirilmesidir. Bu büyü genel olarak yaklaşık  5 günde etkisini belli etmeye başlar. Büyüyü işinin uzmanı bir büyücü gerçekleştirdi ise, büyünün etki etme süresi daha da hızlı olur.

Giden Kocanın Geri Getirilmesi için Büyü Yapıldığının Belirtileri Nelerdir?

Giden kocanın geri getirilmesi için büyünün etkileri herkes için benzerdir. Kocaya büyü yapıldığında:

 • Koca yeniden kendi evine dönmek ister,
 • Kocanın kafasında devamlı büyü yapan kişi olur,
 • Koca devamlı büyü yapan kişiyi düşünür ve işine adapte olamaz,
 • Koca büyüyü yapan kör kütük aşık olur,
 • Koca büyü yapan kişinin sürekli yanında vakit geçirmek ister.

Eşleri Soğutma Büyüsü Nasıl Bozulur?

Eşleri soğutma büyüsünü bozmak için bazı işlemlerin yapılması gerekir. Amacı başkalarını ayırmak olan kişiler kara büyü ile uğraşabilirler. Bu büyülerin yapımı günahtır. Kocaya yapılan büyüyü bozmak isterseniz belli süreleri okuyarak gerekli ritüelleri yerine getirmeniz gerekir.

Eğer büyü işinin ehli bir büyücü tarafından yapılmışsa her gün sabahları aşağıdaki etkisi kuvvetli duaların okunması gerekir.

Elhamdülillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Duasını niyetinizi dile getirerek 4 defa tekrarlayın. Duayı okurken yatakta olmanız gerekir. “Allah’ım, eşime büyü yapıldı. Bu büyünün etkisini yok etmek için sana dua okuyorum. Dua sayesinde büyünün etkisi ortadan kalkacak, eşim ile eski zamanlarımı geri akacak. Amin.” Diyebilirsiniz.

Eşleri Soğutma Büyüsü Yapıldığını Nasıl Anlarım?

Eşleri soğutma büyüsünün yapıldığını anlamak için etkileri incelemek yeterli olur. Koca büyüsünün etkileri zaten belirgin olarak kendini hissettirir. Çoğunlukla büyü etkisinde olan kişi kendisinde büyü nedeniyle oluşan farklılıkları anlamaz. Ancak çevresindeki kişiler bu farklılığı hissederler. Eşleri soğutma büyüsü yapıldıysa:

 • Büyü etkisinde olan kişi eşi ile aynı yatakta yatmak istemez,
 • Büyü etkisinde olan kişi farklı davranışlar gösterir,
 • Büyü etkisinde olan kişi partnerini görmezden gelir,
 • Eşler arasında sürekli kavga çıkar,
 • Çiftler birbirine itici gelmeye ve beğenmemeye başlarlar,
 • Beraber zaman geçirmekten hoşlanmazlar,
 • Eşler farklı kişilerden hoşlanmaya başlarlar.

Eğer eşinizde bu etkileri görüyorsanız, büyü etkisi altında olabilir demektir.

Kocamı Büyüden Nasıl Koruyabilirim?

Kocayı büyüden korumak için dua okumak alınabilecek en ideal yöntemdir. Bir kere eşinizi büyü işlemlerinden koruduğunuzda, büyüyü iptal etmek için uzun bir süre gayret sarf etmenize gerek kalmaz. İslam dininde büyü ve sihir kavramları geçmektedir. Hem büyü hem de sihirler karşısında Müslümanların korunup kendilerini savunabilecekleri dualardan en güçlü olanları şunlardır:

 • Felak Suresi,
 • Nas Suresi,
 • İhlas Suresi’dir.

Kocamı büyüden nasıl koruyabilirim diye düşünen kişiler, gün boyunca yukarıdaki sureleri bolca okuyabilirler. Bu duaların gücü sayesinde peygamberimize yapılmak istenilen büyüler bile bozulmuştur.

Müslümanların beğendiği bir şey gördükleri anlarda kesinlikle maşallah demeleri gerekir. Bu sözcükler Allah ne güzel yaratmıştır anlamı taşımaktadır. Başkalarının evine adım atarken nazarlara karşı euzu besmele çekerek korunmak gerekir.

Hüddam büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Nazardan Korunmak için Nazar Büyüsü Nasıl Yapılır?

Nazardan korunmak için nazar büyüsü yapmak uygun olacaktır. Farklı büyü türleri gerçekleştirilmeden önce Allah’a sığınmak önemlidir. Büyü yapmaya başlamadan önce “Alemlerin Rabbi olan Allah’a sığınırım. Nazardan korunmak istiyorum, Allah’ım bizi nazardan ve kötü niyetli kişilerin şerrinden koru. Amin.” Demeniz gerekir. Nazardan koruma maksadıyla yapılan bu işlem koca ile iletişimi düzelten büyü olarak da geçer. Böylece nazardan korunmuş ve de kocanız ile aranızı düzeltmiş olursunuz. Büyüyü uygulamak için:

 • Şu ve nazar boncuğu temin edin.

Nazar boncuğu yeni ve farklı bir işlem için kullanılmamış olmalıdır. Yoksa büyü geçersiz okur. Öncelikle suya okunma yapılmalıdır. Bunun için:

“Suyu karşıma aldım. Suyun okunması için karar aldım. Nazardan korunmak istiyorum. Nazardan korunmak için suyu okuyorum. Bu su etki etsin. Bütün nazarların etkilerini ortadan silsin süpürsün.” söyleyin.

Sonrasında nazar boncuğunu suyun içine yerleştirerek iyice temizleyin. Nazar boncuğu kuru bir yeri kalmayacak şekilde ıslatılmalıdır. Sonrasında yatağın ya da yastığın altına konulmalı ve 1 hafta süresince o şekilde uyuması gerekir. 1 hafta aynı işlen tekrar yapılarak büyü tamamlanmaktadır.

Kocaya Yapılan Bağlama Büyüsü Nasıl Bozulur?

Kocaya yapılan bağlama büyüsünü bozmak için belli sürelerin okunması gerekir. Kocayı kara büyülerden korumak ve yapılan büyüyü iptal etmek için en tesirli çözüm Kuran surelerini okumaktır. Kuran’ı Kerim’in her sıkıntıya çözüm sağladığı ve her büyü türünden kişileri koruduğu bilinmektedir. Kuran bu özelliğinden ile adeta bir şifa kaynağıdır. Kocaya büyü yapıldıysa sırası ile:

 • Ankebut Suresi,
 • Bakara Suresi,
 • Cin Suresi,
 • Enam Suresi,
 • Felak Suresi okunmalıdır.

Büyü yapımında yukarıda belirtilen duaların alfabetik olarak okunmasına önem vermeniz gerekir.

Domuz Yağı Büyüsü Nasıl Bozulur?

Domuz yağı büyüsü nasıl bozulur? Domuz yağı büyüsü ne kadar sürede etki eder? Domuz Büyüsü ile alakalı ayrıntıları yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Domuz yağı büyüsü, kötü bir düşünce ile yapılan kara büyü türleri içinde bulunur. Domuz büyüsü sonucu hayatları darmadağın olan sürekli kötü durumlar yaşayan kişiler vardır.

Domuz Yağı Büyüsü Anlaşılır Mı?

Domuz yağı büyüsünün etkileri son derece kuvvetlidir. Aşağıda domuz yağı büyüsünün etkisi altında kişilerde oluşan hal ve hareket değişimleri anlatılmaktadır:

 • Domuz yağı büyüsü etkisinde olan kişilerde uyku problemleri oluşur. Önceleri düzenli uyuyabilen kişi  büyü etkisi sonrası uyumamaya başlar.
 • Büyü yapılan kişide ruhsal yönden ve davranışlarda değişiklikler oluşabilir. Mesela; aniden sinirlenen ve asabi bir kişi haline dönüşebilirler.
 • Ayrıca domuz yağı büyüsü etkisi kişiler bazen takip ediliyor gibi hissederler.
 • Domuz büyüsü etkisinde olan kişiler, gaipten sesler duymaya başlar.
 • Ayrıca büyünün etkisinden ötürü devamlı hasta olmaya meyilli olurlar. Yorgun ve bitkin hissederler.

Yukarıda anlatılan hallerin oluşması durumunda kesinlikle domuz yağı büyüsü olduğu düşünebilir.  Bu büyü yapıldıktan sonra  ortalama 1 buçuk ay içinde etkiler ortaya çıkmaya başlar. Eğer evinizin kapısında ya da eşyalarınızın üzerinde sarı kolay çıkmayan bir yağ lekesi fark ettiğinizde  domuz yağı büyüsü yapılmış olabileceğinden şüphe duyulmalıdır.

Ayrıca farklı bir kişiye yapılan büyü nasıl bozulur? Makalemizi inceleyebilirsiniz.

…..

Domuz Yağı Büyüsünü Bozma Aşamaları

Domuz yağı büyüsünün bozulması mümkündür. Aşağıda domuz yağı büyüsünün iptal işleminin yapılmasında önemli basamaklar sırasıyla bildirilmiştir:

 • Domuz yağı büyüsü etkilerini yok etmek için bir bardak suya Ayet el Kürsi,  İhlas, Felak ve  Nas  sureleri  okunmalıdır. Büyü yapılan kişiye bu sudan 3 yudum içermelidir.
 •  Sedir ağacının 7 dal yaprağı hazırlanır. Bu yapraklar iki taş arasında ezilerek suya eklenir. Sonrasında bu suya Ayet  el Kürsi okunarak büyü yapılan kişiye 3 yudum içirilir.
 • Ayrıca tuz üzerine 7 defa Fatiha, Felak, Nas, İhlas, Ayet el Kürsi ve Kafirun sureleri okunarak suya  karıştırılır. Sonrasında tuzlu su içildiğinde kişi üzerindeki domuz yağı büyüsü etkisi yavaş yavaş kaybolmaya başlar.

Yukarıda anlatılan usul ve yöntemlerin yapılması halinde domuz yağı büyüsü etkisi altında olan kişiler, üzerlerindeki bu etkiyi atarlar ve musallat varlıklar bir daha onlara gelmez.

Ayat-ı Hıfz İle Domuz Yağı Büyüsünü Bozma

Ayat-ı Hıfz ile domuz yağı büyüsünün bozulması oldukça kolay olacaktır. Öncelikle abdest alınarak 7 istiğfar ve  11 salavat getirilmektedir. 40 gün süresince sabah güneş doğduktan sonra akşamları da güneş batmadan hemen önce düzenli olarak Ayat-ı  Hıfz ayetleri okunmalıdır. Ayat-ı Hıfz sureleri ve  ayetlerinin hangileri olduğu  aşağıda belirtilmiştir:

 • Fatiha Suresi
 • Tevbe Suresi
 • Yunus Suresi
 • Isra Suresi
 • Cin Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • İhlas Suresi
 • Buruç Suresi

Yukarıda adı geçen duaların  40 gün süresince hem sabah hem de akşam doğru olarak okunması sonucu domuz büyüsü yapılan kişide olan belirtiler ortadan kalkmaya başlar. Bu  duaların tesir etmeye başlaması ile birlikte üzerinde büyü olan kişi hal ve hareketleri normale dönmeye başlar.

Etkili Domuz Yağı Büyüsü Bozma

Etkili bir şekilde domuz yağı  büyüsünün  bozulması için neler yapılması gerektiği konusunu medyumlara başvurarak öğrenmek gerekir.  Sonrasında aşağıda bahsedilen adımlar dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.  Bu adımları şu şekildedir:

 • Domuz yağı büyüsü etkisinde olup olmadığınız  medyuma  gidilerek tespit edilmelidir.
 • Büyünün varsa etki altında olan kişi  bir nehir ya da göl kenarına giderek gusül abdesti almalıdır.
 • Nehir suyundan bir miktar icilebilecek su alır.
 • Bu suya 3 defa Fatiha, Bakara, Ayet el Kürsi, Taha,  İsra, İnşirah, İhlas, Felak ve Nas  dualarını okur.
 • Bu duaların 3 defa tekrar edilmesinden sonra okunmuş suyu  büyü yapılan kişi tarafından içilir.
 • Suyun içildikten yaklaşık 3 saat  sonra büyü etkisi kişi üzerinden yok olmaya başlar. Böylece domuz büyüsünden kurtulursunuz.

Yukarıda bahsedenlerin tam olarak yapılması neticesinde domuz yağı büyüsünün bozulması kolayca yapılır. Bunun sonucu olarak cinlerin ve  iblislerin uzaklaştırılması ile kişi üzerindeki etkiler yok olur.

Domuz Yağı Büyüsünü Yok Eden Dua

Domuz yağı büyüsünün  bozulmasında  okunmaya devam edilmesi önemli olan bazı dualar bulunmaktadır. Kesin olarak domuz yağı büyüsünü yok eden dua aşağıda verilmiştir.

 • “Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn.”

Bahsedilen bu duanın her gün düzenli tekrar edilmesi halinde domuz  yağı büyüsünün yapıldığı kişiler, etki altından ve kendilerine vazifelendirilen  musallat varlıklardan kurtulmuş olur.  Cinler ve şeytanlar bu duayı okuyan kişilere yaklaşmak istemezler.

Domuz Yağı Büyüsü Tehlike Yaratır Mı?

Domuz yağı büyüsünün tehlikeleri kişiler üzerinde yıpratıcı etkiler oluşturur.  Büyüler kötü amaçlar için yapıldığı için yapımları sırasında şeytani musallat varlıklar görevlendirilir. Büyünün etkisinin oldukça güçlü olmasından ötürü büyünün etki ettiği kişiler psikolojik sorunlar yaşayabilir ve hayatlarına son verebilirler. Domuz yağı büyüsü, eğer kişinin ölmesi amacıyla yapıldıysa kişi büyü etki etmeye başlayınca hayatı sonlanır. Mesela; sevmediğiniz birinin ruh sağlığını bozmak amacıyla domuz büyüsü yaptırdığınıza büyü yapılan kişinin ruhsal durumu hızlı bir şekilde bozulur ve intihar etmeye meyilli olurlar. Bunalıma girip kendi canlarına kıyabilirler.

Domuz büyüsü ile bir kişiye cinler ve şeytani varlıklar musallat ederek tedavisi olmayan hastalıkların meydana gelmesini sağlayabilir böylece o kişinin büyü etkisi ile ölmesine neden olabilirsiniz. Domuz yağı kişilerin hayatını alt üst edebilir ve bu durum hızlı bir şekilde gerçekleşir. Üzerinde domuz büyüsü olduğu tespit edilen kimseler büyünün bozulması için işlem yapmaya hemen başlamalıdır.

Domuz Yağı Büyüsü Nereye Yapılır?

Domuz  yağı büyüsünün  yapıldığı yerler  musallat cinlerin ve şeytanların belirlediği alana göre değişiklik gösterebilir.  Çünkü, domuz yağı büyüsünü  yapılacağı yere bu varlıklar karar verir.  Domuz  yağı büyüsü yapıldıktan sonra büyü yapılmak istenilen hanenin kapısına ya da kişinin giysilerine sürülmektedir. Evin içinde belirlenen herhangi bir yere de domuz yağı sürülerek işlem tamamlanabilir.

Domuz yağı, sarımsındır. Yağlı olması sebebiyle sürüldüğü yerden kolay kolay çıkmazlar. Kıyafetlerinde domuz yağı fark eden kişiler gerçek bir hocaya giderek hocadan hangi duaların okunması gerektiği konusunda destek almalıdır. Hocanın söylediği dualar okunduktan sonra domuz yağı tespit edilen yer ya da kıyafetler iyice yıkanmalıdır.

Hüddam büyüsü nedir ve nasıl yapılır? Makalemizden detaylıca öğrenebilirsiniz.

Domuz Yağı Büyüsünün Tutmaması İçin Okunacak Dua

Domuz yağı büyüsünün  tutmaması için aşağıda domuz yağı büyüsünden etkilenmemek ya da daha az etkilenmek için tekrar edilmesi gereken dualar düzenli bir şekilde verilmektedir. Bu etkili duaları şu  şekilde listeleyebiliriz:

 • Fatiha Suresi: Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
 • Felak Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased.
 • İhlas Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad
 • Nas Suresi: Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Yukarıda adı geçen duaların haricinde devamlı  Ayet-el Kürsinin de okunması gerekir.  Özellikle Ayet  el Kürsinin okunması sonucunda kişiye musallat olan varlıklar uzaklaşırlar. Bu sebeple domuz yağı büyüsünün etkisinin ortadan kalkması için Ayet-el Kürsi bolca okunmalıdır.

Domuz yağı büyüsünden korunmak için hem sabah hem de  akşam tekrarlanması gereken  dua  şudur:

 • “Bismillahillezi La yedurru measmihi (meaismihi) Şey – ün fil – ardi vela fissemai ve Hüvessemi – ul Aliym.”

Domuz büyüsünün size etki etmemesi için   yukarıda yazan duayı okuyun. Dua okunması hem korunmayı hem de önlem almayı sağlamaktadır.

Ayetler İle Domuz Yağı Büyüsü Bozma

Ayet ile de domuz yağı büyüsünün  bozulması işlemini yaptırmak isteyen kişiler Kuran  ayetlerinden destek alabilmektedir.  Domuz  yağı  büyüsü etkilerini yok etme konusunda Bakara suresi oldukça etkilidir.  Bakara  suresi  okunan evlerde domuz yağı büyüsü etkilerini azaltmak mümkün olmaktadır. Aşağıda Bakara suresinin ayetleri sırasıyla yer  alır:

 • Elif lam mim
 • Zalikel kitabü la raybe fıh* hüdel lil müttekıyn
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik* ve bil ahırati hüm yukınun
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
 • İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun
 • Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim* ve ala ebsarihim ğaşaveh* ve lehüm azabün azıym
 • Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın
 • Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun
 • Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun

Domuz Yağı Büyüsünü Bozan Kişiler

Domuz yağı büyüsü etkilerinin güçlü ve kuvvetinin büyük olması sebebiyle bozulması zordur. Bu sebeple gerçek medyuma domuz büyüsü bozma işlemi yaptırılmalıdır. Havas konusunda tam anlamıyla bilgi sahibi olan güvenilir medyumlar ile iletişim kurarak büyü bozma yaptırmakta fayda vardır. Tercih edilip işlem yaptırılmasına karar verilen hocanın bu işte becerikli ve işinin ehli olması gerekir.

Başkasına Yapılan Büyü Nasıl Bozulur?

Başkasına yapılan büyü nasıl bozulur, ne kadar zamanda bozulur? Başkasına yapılan büyüyü kim bozabilir? Büyü bozma konusunda ayrıntıları aşağıda inceleyebilirsiniz.

Başkasına yapılan büyünün bozulması için devamlı tekrar edilmesi gereken dualar ve sureler bulunmamaktadır. Medyuma gidilerek büyü bozma konusunda talepte bulunmanızda fayda vardır. Başkasına yapılan büyü gerekli ritüellerin bozulması neticesinde büyünün etkisinde kalan taraf, normal haline bir süre sonra geri döner. Böylece kendini rahatsız eden musallat olan varlıklardan da kurtulmuş olur.

Başkasına Yapılan Büyü Sonucunda Neler Olur?

Başkasına yapılan büyünün sonucunda hangi kişilere büyü yapılmış ise onlarda bazı değişmeler oluşmaya başlar. Bu farklılıklar aşağıda sırayla belirtilmiştir:

 • Büyünün etkisi ile kişilerin davranışlarında problemler oluşmaya başlar. Ruhsal açıdan sıkıntı hissetmeye başlarlar.
 •  Büyünün etkisinde olanların uykuları düzensiz hale gelir. Aniden sıçrayarak uykudan uyanabilirler.
 • Devamlı kötü rüyalar kabuslar görürler. Ayrıca büyü yaptıran kişiyi de sıkça görürler.
 • Bazen karartı gölge ya da puslu görüntüler görürler.
 • Büyü etkisinde olan kişilerin vücutlarında sabah kalktıklarında morluk ya da şişlikler net bir şekilde görülür.
 • Aynı anda büyünün etkisi altında olan taraf, cansız varlıkları bazen hareket ediyor gibi görür.
 • Büyü yapılan kişiler günün içinde devamlı olarak terler ya da stresli olurlar.

Yukarıda anlatılan bilgiler eşliğinde büyü etkisinde olan taraf hızlıca medyuma gitmeli ve büyünün bozulma için gerekenleri yaptırmalıdır.

Ayrıca canbar büyüsü nedir? Merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

Büyüden İnsanlar Zarar Görür Mü?

Büyünün etkileri bazen kişinin hayatı için olumlu bazen de olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Büyünün yapılması yapılan taraftaki kişiler için bazen ruhsal yönden çöküntülere bazen de ölümlere sebebiyet vermektedir. Aşağıda büyü etkileri neticesinde meydana gelen sorunlar anlatılmıştır:

 • Büyü sonucu oluşan durumlar edilen niyete göre farklılık meydana getirebilmektedir. Mesela; bir kişinin maddî olarak sarsılması niyetiyle yapılmış bir büyü sonucu kişinin işi iflas edebilir başarısız olabilir.
 •  Büyü ile karşı tarafa kısmet bağlama büyüsü yapıldıysa, etki altında olan kişi hayatı süresince ilişkilerinde mutlu olamaz ve kolay kolay evlenemez.
 • Ayrıca ayrılma büyüsü yapılması neticesinde mutlu olan bir çift aniden kavga ederek nedensizce ayrılabilir.
 • Nefret duyduğunuz birinin hayatı alt üst olsun başına hep kötü şeyler gelsin istiyorsanız yaptıracağınız büyü ile kişinin sürekli mutsuz olmasını ve yaşamını problemli olarak sürdürür.
 • …..

Yukarıda belirtilen vaziyetlerin neticesinde büyü yapılan tarafın yaşamında devamlı olarak problemler oluşmaya başlar.  Büyünün gerçekleşmesinden sonra ruhsal çöküntü yaşayan kişilerin hayatı kötü gitmeye başlar.

Başkasına Yapılan Büyü Nasıl Bozulabilir?

Başkasına yapılan büyünün bozulmasında ne gibi tekniklerin uygulanacağı bilinmesi gerekir. Medyum hocası ile detaylı görüşme yapmak büyü bozmak için neler yapılmasını gerektiğini öğrenmek gereklidir. Büyü bozmak için yapılan muskalar sürekli yanınızda olmalıdır. Mesela; büyünün bozulma için okunması önemli olan dualar ve sureler hiç aksatma yapılmadan 7 gün hem sabah hem de akşam okunmalıdır. Düzenli okuma yapılması kişinin hayatının eski haline dönmesini sağlar. Hem psikolojisi hem de davranışları düzelir.

Fatiha Suresi İle Büyüyü Bozma

Fatiha süresi gün boyunca tüm namaz saatlerinde namaz kıldıktan sonra okunduğunda büyü etkisini yitirmeye başlar. Özellikle sevdiğiniz kadın ya da erkekten ayrılmanız niyetiyle yapılan büyüyü ve kısmet kapalılığını bozmak için Fatiha suresi okunur. Aşağıda Fatiha suresinin okunuşu verilmektedir:

 • Bismillahirrahmânirrahîm, Elhamdü lillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim, Mâliki yevmiddin,İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel müstakîm, Sırâtellezine en’amte aleyhim , ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Yukarıda adı geçen Fatiha suresinin her gün namaz saatlerinde namazınız bittikten sonra 3 defa tekrarlanması önemlidir. okunması  gerekir. Fatiha suresinin düzenli okunması sonucu kişi eski normal hayatına geri döner.

Bakara Suresi İle Büyüyü Bozma

Bakara suresi ile bütün büyülerin bozulması mümkün olmaktadır.  Bakara suresinin 7 gün boyunca hem sabah  hem de  akşam olmak üzere okunması büyünün yapıldığı tarafın hareketlerinde farklılık meydana getirir. Önceleri musallat varlıklar ile uğraşan kişiler bu varlıklardan korunmuş olurlar. Aşağıda  Bakara suresinin okunuşu  sunulmuştur:

 • Elif lam mim
 • Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn
 • Ellezıne yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun
 • Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun
 • Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun.
 • Ve ilahüküm ilahüv vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.
 • İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun

Yukarıda geçen Bakara suresinin 1, 2, 3, 4, 5, 163 ve 164. ayetlerinin düzenli tekrar edilmesi halinde kişi üstündeki büyüler tam olarak bozularak etkisini kaybeder. Büyü etkisi altında olduğu fikrine kapılan kişiler yapılan kesinlikle Bakara suresinin belirtilen ayetlerini okumalıdır.

Büyü Bozmada Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar

Büyünün bozulmasında dikkat edilmesi gereken  noktalara titizlikle uyulmalıdır. Çoğunlukla büyünün bozulması amacıyla dua okumaya başlamadan önem verilmesi gerekenler detaylı olarak paylaşılmıştır:

 • Büyü bozma amacıyla duaların abdestli okunması gerekir. Yani dua okumaya başlamadan önce kesinlikle abdest alınmalıdır.
 • Dualara başlanmadan önce 4 rekat nafile namazı kılınması tavsiye edilmektedir.
 • Tüm dualar sabah namazı kılındıktan sonra güneş doğduğu gibi okunmaya başlamalıdır.
 • Dua okurken yüzünüzü kibleye dönüp ellerinizi semaya açmanız gereklidir. Diz çözerek dua etmeniz önem taşımaktadır.

Söylenilen kurallara uyulduğu taktirde büyü bozma işlemi hızlıca yapılacaktır. Bu nedenle gerekli şartlara uyum gösterilmesinde avantaj vardır.

Başkasına Yapılan Büyü Zamanla Bozulabilir Mi?

Başkasına yapılan büyünün belirli bir süre geçmesi sonucu kendiliğinden bozulması mümkün olmaktadır. Kaza ya da yaşanılan ani olaylar karşısında büyü etkileri yok olabilir. Birden bire karşılaşılan durumlar karşısında büyü etkisini tamamen yitirir. Aşağıda büyünün aniden bozulmasına neden olan olaylar aşağıda belirtilmiştir:

 • Bir büyünün aniden bozulması için büyünün etkisi altında olan taraf deprem, sel ve yangın tarzında doğal felaketler ile karşılaşmış olması gerekir.
 • Trafik kazası yaşayan bireyler de büyü etkisinden kendiliğinden kurtulur.
 • Düğün töreni gibi büyük organizasyonlarda oluşan kazalar neticesinde büyü bozulabilir.
 • Geçirdiği kaza sonrası bedeninde felç meydana gelen kişilerde de büyü etkisini yitirebilir.
 • Büyü yapılan taraf hamile kaldığında büyü etkileri tam anlamıyla yok olabilir.

Yukarıda verilen acil durumların aniden meydana gelmesi ile büyü kendiliğinden bozulabilir. Büyünün bozulması halinde tüm etkiden kurtularak kendi hallerine dönerler.

Arkaik İle Büyü Bozma

Arkaik ile büyü bozma eski dönemlerden günümüze kadar kullanılmaya devam edilmiş bir yöntemdir. Arkaik ile büyü bozmak için tütsü ve kan içirilme yöntemi kullanılabilir böylece büyünün tamamen bozulması sağlanır. Bunun sonucunda büyünün yapıldığı tarafta yer alan kişiler önceki psikolojik ve  bedensel özelliklerini geri kazanırlar. Yaşamlarına daha iyi bir şekilde devam ederler.

……

Sülfi cin daveti nedir? Sayfanızdan bilgileri detaylıca öğrenebilirsiniz.

Tuz İle Büyü Bozma

Tuz büyüsünün bozulması için gereken yöntemler aşağıda detaylıca anlatılmaktadır.  Bu yöntemler şunlardır.

 • Tuz ile büyünün bozulması için ilk olarak tamamen doğal tuz gerekir.
 • Tuzu bir kaba koyarak 70 defa sırasıyla Fatiha(Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillâhi rabbil’alemin, Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin, İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en’amte aleyhim, Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn), İhlas(Bismillahirrahmânirrahîm. Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled,  Ve lem yekün lehû küfüven ehad), Felak(Bismillahirrahmânirrahîm. Kul e’ûzü birabbil felak, Min şerri mâ halak, Ve min şerri ğasikın izâ vekab, Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad, Ve min şerri hâsidin izâ hased) ve  Nas(Bismillahirrahmânirrahîm. Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs,  min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs) belirtilen duaların doğru olarak okunması gerekir.
 • Surelerin 70 defa tekrarlanması sırasında büyü bozulması için niyet edilir.
 • Dualar okunan tuz su ile niyet edilerek içilir ve büyü etkisi yok olur bu işlemden sonra kişiye bir daha başkası büyü yapamaz.

Yukarıda sayılan  işlemlerin düzenli ve doğru olarak yapılması ile birlikte kisiye yapılan  büyü bozulur etkisini yitirir musallat bir varlık  varsa üzerinden uzaklaşır. Tuz kullanılarak evde kolayca bir büyü bozulabilir.

Büyü Bozmada Sirke Kullanılması

Büyünün bozulmasında sirke kullanılması çok etkilidir. Aşağıda bir büyünün bozulmasında sirkenin nasıl kullanılacağı ile alakalı detaylar ayrıntılı şekilde verilmektedir:

 • Öncelikli olarak elma ve üzüm sirkesi su içine eklenerek karıştırılır.
 • Oluşturulan bu karışım ile vücut tamamen yıkanmalıdır.
 • Kovanın içinde sirkeli su kullanılarak gusül abdesti alınır.
 • Gerekli işlemler tamamladıktan sonra büyünün bozulması için abdest alırken niyet edebilir.
 • Niyet söyledikten sonra bu iletişim ile büyünün bozulması gerçekleşmiş olur. Böylece büyünün etkisi altında kalan taraf, büyüden kurtularak önceki haline döner. Bunun neticesinde de kişi bir daha büyüden etkilenmez.

Yukarıda bahsedilen adımların anlatıldığı gibi tam olarak uygulanmasından sonra   sirke kullanılarak büyü bozulması işlemi kolayca şekilde yapılır. Bu sürecin sonunda büyü etkisini kaybetmeye başlar.

Canbar Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? Canbar Büyüleri Kesin Tutar mı?

Canbar büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne kadar sürede etki eder? Canbar büyüsü kesin tutar mı? Büyü ile alakalı detaylara makalemizden ulaşabilirsiniz.

Canbar büyüsü yapımı etkisi yönünden çok kuvetli olmasından dolayı tecrübeli güvenilir gerçek bir medyum tarafından yapılmalıdır. Canbar büyüsü canbar cini yardımı ile yapılır. Canbar cini özellikle büyü yapılan kişiyi etkisi altına alarak psikolojisini etkiler. Ayrıca büyü yapan kişi de bu varlığın etkisinde kalabilir.

Canbar Büyüsü Giden Eski Sevgili Nasıl Geri Getirilir?

Giden eski sevgiliyi canbar büyüsü ile geri getirme her medyumun yapabileceği bir büyü değildir. Piyasada canbar büyüsü ile gideni geri getirme için güvenilir işinin ehli bir medyum bulmak kolay değildir. Ayrıca gerçek bir medyum bulsanız dahi büyünün yapılacağı gün önemlidir. Canbar büyüsü her ayın 4. Günü yapılabilir. Çünkü canbar cini etkisi o gün yoğundur.

Bir bardak içme suyuna etkili sözcükleri söyleyerek niyetinizi dile getirin. Büyü yapılış maksadına göre söylenilen sözcükler ya da dualar değişkenlik gösterebilir. Suya tılsımlı sözcükleri okuyun. Örneğin terkedip giden sevgilinizin size yeniden dönmesi için büyü yatırdıysanız: “Eski sevgilimin bana karşı duyguları yeniden alevlensin. Sevgilim beni tekrar sevsin aşık olsun. Sevgilim bana yeniden gelsin.” Deyin. Suya etkili bu kelimeleri söyledikten sonra, hangi kişiye büyü yaptırdı iseniz onun üzerine kodlanmış olan suyu dökmeniz gerekir. Büyüyü sonlandırmak için:

İnne ıddeş şühuri ındellahisna aşera şehran fı kitabillahi yevme halekas semavati vel erda miha erbeatüm hurum zaliked dınül kayyimü fe la tazlimu fıhinne enfüseküm ve katilül müşrikıne kaffeten kema yükatiluneküm kaffeh va’lemu ennallahe meal müttekıyn

Süresini tekrar edin. Büyünün belirtileri ortaya çıkması için büyü için gerekli adımlar tam olarak yerine getirilmiş olmalıdır. Çünkü büyü yöntemine yapıldığında etkileri ortaya çıkmaya başlar.

Canbar aşk büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızı da ayrıntılı inceleyebilirsiniz.

Canbar Büyüsü Neden Yapılır?

Candar büyüs yapımı nedeni kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Canbar büyüsü yapımı:

 • Birini kendine aşık etmek,
 • İki kişinin arasının bozulması,
 • Kısmetin açılması,
 • Bolluk ve Bereketin artması,
 • Sosyalleşme,
 • Kırgın olanların barıştırılması,
 • Terkeden sevgilinin geri dönmesi,
 • Eski sevgilinin pişman olması maksadı ile yapılabilir.

Canbar büyüsünü yapmadan önce ne gibi bir amaç için bu büyüyü yaptırmanız gerektiğine karar vermeniz gerekir. Çünkü büyü yapım aşamalarına başlamadan önce amacınızı sesli bir şekilde dile getirmelisiniz.

Canbar Büyüsü Nasıl Bozulur?

Canbar büyüsünün bozulması zannedildiği gibi hiç de kolay bir işlem değildir. Hayatınızın kötü yönde gitmesi amacıyla yapılmış bir canbar büyüsü etkisi altında olabilirsiniz. Birden bire büyü yaptırmak isteyip aniden vazgeçebilirsiniz. Bu gibi durumlar büyü nasıl bozulur diye düşünmenize sebep olur. Büyüyü yaptıran kişi kendi gittiği medyuma işlemi iptal ettirmek için tekrar gidebilir. Kendi yaptığı büyüyü en iyi bozacak olan yine medyumun kendisidir. Çünkü büyü adımlarını en iyi o bilir.

Büyüyü bozmaya başlamak için 2 parça yaklaşık 25 cm uzunluğunda bir ipe ihtiyaç vardır. Bu ipleri büyü niyetli olarak verdiğinizi söylemeden tanıdığınız bir kişiye verin ve bağlamasını isteyin. Büyücüyü amaçlı olduğu bilgisi gizli kalmalıdır. Sonrasında sessiz bir odaya geçerek bağlı olan ipe aşağıdaki tılsımı söyleyin.

Kul in kane abaüküm ve ebnaüküm ve ıhvanüküm ve ezvacüküm ve aşıratüküm ve emvalü nıkteraftümuha ve ticaratün tahşevne kesadeha ve mesakinü terdavneha ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihı ve cihadin fı sebılihı fe terabbesu hatta ye’tiyallahü bi emrih vallahü la yehdil kavmel fasikıyn

Etkili sözcükleri söyledikten sonra iplerin düğümünü açın. İpler yapılan büyüyü simgelemektedir. Sonra ipleri yakarak küllerini saklayın. Sakladığınız külleri toprağa gömün. Toprakta küller kayboldukça büyünün etkisi yok olacak ve büyü bozulacaktır. Büyü yaptıran kişi eğer siz iseniz canbar büyüsü nasıl yapılır ve canbar büyüsü nasıl bozulur, büyüyü bozmak için nelere ihtiyaç vardır gibi soruların yanıtlarını öğrenmeden büyü yapımına başlamayın.

Birinin Bana Canbar Büyüsü Yaptığını Nerden Anlarım?

Canbar büyüsü yaptığını anlamak için canbar büyüsü kişiler üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğunu anlamanız gerekir. Bir büyü başka bir kişi üzerinde belirti göstermeye başladığı zaman:

 • Büyü etkisinde kalan kişinin iştahı kesilir,
 • Büyü yapılan taraf etrafında olan kişilere karşı asabi olur ve tartışmaya girer,
 • Büyü etkisinde olan taraf yakınındaki kişilerin kendisini eleştirmesinden hoşlanmaz.
 • Büyü etkisinde olan kişi büyüyü yapan kişiyi düşünmeden duramaz.
 • Büyü yapılan taraf işine konsantre olamaz işinden geri kalabilir.

Canbar büyüsü yapmak günah mı diye merak ederek bunun sonucu olarak büyünün bozulmasını isteyebilirsiniz. Kara büyü yasaktır. Ak büyülerin yapılış nedenleri kötü amaçları gerçekleştirmek değildir.

Canbar Büyüsü Etkilerini Ne Zaman Göstermeye Başlar?

Canbar büyüsünün etkilerini göstermeye başlaması farklı büyü türlerine kıyasla daha kısa zamanda gerçekleşir. Canbar büyüsü etkileri oluşması için sabırlı olmanın önemi fazladır. Eğer büyünün belirtilerinin hızlıca ortaya çıkmasını istiyorsanız:

 • Büyü esnasında işlem yaptığınız kişinin kişisel eşyalarını tercih edin,
 • Büyü adımlarını tam olarak yaptığınızdan emin olun,
 • Büyü esnasında gözleriniz kapalı şekilde dua okuyun.
 • Büyüye başlarken kıble yönüne dönük olun,
 • Kesinlikle candar büyüsü için el çizimi resimler kullanın fotoğraf kullanmayın. Emek kullanılmadan elde edilen fotoğraflarda büyü etkili olmaz.
 • Büyü yapıldıktan sonra da sabırlı olmak gerekir etkilerin ortaya çıkması zaman alır. Ayrıca bu süre içinde büyü yapılan taraf ile iletişim kurmayın. Etkiler ortaya çıkmaya başladığında gerekli kişi sizinle zaten tekrar bağlantı kuracaktır.
 • Büyünüzün etkileri hemen ortaya çıkmayabilir böyle durumlarda Allah’a karşı isyankar davranmayın. Bu büyük günahtır.

Canbar Büyüsü Kimlere Yapılır, Kimlere Yapılmaz?

Canbar büyüsünün yapılabileceği ve yapılamayacağı kişiler de vardır. Hangi kişilere canbar büyüsü yapılamaz bu kişilerin kimler olduğunu iyi bilmeniz gerekir. Böylece hem inanılmaz etkili canbar büyüsü yapmaya başlayabilir, hem de kimler büyü yapmanızın uygun olmadığını bildiğiniz için oluşabilecek problemleri en aza indirgemiş olursunuz. Canbar büyüsü yapılması uygun olan kişiler:

 • Nişanlı çiftler,
 • Evli çiftler,
 • Sevgililer,
 • Sözlüler,
 • Arası bozulmuş iki arkadaş,
 • Darılmış olan eski iki dost olanlardır.

Canbar büyüsü kimlere kesinlikle yapılmamalıdır:

 • Hanesinde 40 gün içinde ölüm olan ve cenaze çıkan kişiler,
 • Doğuştan görmeyen kör kişiler,
 • Kuran hafızları hocalar
 • Din ile alakalı meslekler ile uğraşan kişilere yapılan canbar büyüleri etki etmez.

Yukarıda belirtilen niteliklerdeki kişilere büyü yapıldığında büyünün taraf değiştirmesi ve bunun sonucu olarak bazı sorular ortaya çıkması görülebilir.

……

Canbar Büyüsü Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Canbar büyüsü yaparken dikkat edilmesi gereken noktaların en önemlilerinden biri büyüyü gerçekleştiren hocanın güvenilir ve kuvvetli din bilgisine sahip tecrübeli olması gerekir . Özellikle canbar büyüsü ile eski sevgiliyi geri getirme yapılabilmesi kolay olmadığı için titizlikle yapılış adımlarına dikkat edilmesi gerekir.

 • Canbar büyüsüne abdest alarak başlayın. Abdest alirken büyüyü yapma bedeninizi niyetinizi söyleyin. Mesela: “Eski sevgilimin bana dönmesi tekrar bana bağlanması için canbar büyüsü yapıyorum.” Diyebilirsiniz.
 • Canbar büyüsü yapılırken ortamın hem temiz hem sessiz olmasına dikkat edilmelidir.
 • Canbar büyüsü için resim çizimi yapılacak kağıdın temiz olması üzerinde herhangi bir çizik ya da simge olmaması gerekir.
 • Canbar büyüsüde kullanılacak kalemin önceden kullanılmamış yeni olması gerekir.
 • Canbar büyüsü yapmak isteyen kişinin niyeti önemlidir.

Birini Kendime Aşık Etmek için Canbar Büyüsü Nasıl Yaparım?

Birinin aşık edilmesi için canbar büyüsü yapmak için ilk olaraak büyü yapılacak taraf hakkında gerekli bilgileri hazırladığınızdan emin olun. Büyü yapılacak olan kişinin:

 • Adı,
 • Soyadı,
 • Mesleği,
 • Doğum tarihi,
 • Annesinin kızlık soyadı tarzı bilgileri edinmeniz gerekir. Bu bilgiler medyum ile paylaşılır. Fakat herkese büyü yapılmaz kimlere yapılabileceği konusunda medyum sizi bilgilendirecektir.

Tüm bilgileri hazır ettikten sonra canbar büyüsü tarifi için büyü yapacağınız tarafa ait bir kişisel eşya almanız gerekir. Çoğunlukla canbar büyüsü yapacağınız kişiye ait bir giysiden ufak bir parça kesmeniz tavsiye edilmektedir. Ayrıca giysisinden herhangi bir kesim yapıldığını  büyü yapılan taraf kesinlikle anlamamalıdır.

Kesilen kıyafet parçası yakılarak arda kalan külleri toprağa gömülür. Gömülme esnasında:

Ve in nekesu eymanehüm mim ba’di ahdihim ve taanu fı dıniküm fe katilu eimmetel küfri innehüm la eymane lehüm leallehüm yentehun

Duası 77 defa tekrarlanır. Kıbleye dönük olarak büyüye başlanmalıdır. Küller toprakta kaybolamaya başladığı gibi büyü etkileri görülmeye başlar fakat sabırlı olarak bu süreyi beklemeniz gerekir.

Zenginlik büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızı okuyabilirsiniz.

Canbar Büyüsü Ne Zaman Yapılmalı?

Canbar büyüsünün yapılma zamanı kutsal büyü kitaplarında bildirilmiştir. Bu kaynaklarda belirli zamanlarda canbar büyüsü yapılması gerektiği yoksa büyünün etkisinin oluşmayacağını söylenmektedir. Bağlama büyüsü olarak yapılan canbar büyüsüne başlamak için her ayın 4 ünü beklemek gereklidir. Perşembe günü büyü yapımına başlanması gerekir. İki kişiyi barıştırmak birbirine yakınlaştırmak için Canbar büyüsü yaparken Kuran-ı Kerim den bazı dualar okunur bu nedenle Cuma günü  akşam namazı saatlerinde yapılmalıdır. Büyü sırasında sessiz bir ortamda olmanız başkaları tarafından rahatsız edilmemeniz önemlidir.

Canbar Büyüsü Yapmak için Hangi Surelerin Okunması Gerekir?

Canbar büyüsünün yapılma sırasında okunması gereken sureler Kuran’da geçen surelerden seçilmelidir. Özellikle canbar büyüsü ile aşık etme ve ya küsleri barıştıran kişiler aşağıdaki duaları okumalıdır.

 • Ankebut Suresi,
 • Bakara Suresi,
 • Nas Suresi,
 • Felak Suresi,
 • Burc Suresi,
 • Nisa Suresi okuması gerekir.

Candar büyüsü başlamadan gerekli duaları hazır edin ve mümkünse ezberleyin. Çünkü gözleriniz kapalı şekilde bu surelerin okunması gerekir sırada gözlerinizin kapalı olması gerekir. 7 günde bu duaları ezberleyebilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüsü Nedir, Canbar Aşk Büyüleri Nasıl Yapılır?

Canbar aşk büyüsü nedir, nasıl yapılır, etkisi ne zaman ortaya çıkmaya başlar? Canbar aşk büyüsünü kimler yapabilir? Canbar büyüsü detaylı bilgileri içeriğimizdedir.

Canbar aşk büyüsü yapmak bir kişinin sevdiğini kendine aşık etmek istiyorsa bu konuda en etkili işlemlerden biridir. Bu büyü çeşidi gerçek hocalarca yapılması uygundur. Candar aşk büyüsü olma ihtimali en zor aşkların oluşmasını sağlayabilir. Büyü uyguladığınız şahsın gözü tamamen sizi görür kimse ile ilgilenmez hale gelir.

Canbar Aşk Büyüsü Yapılan Kişilerde Ortaya Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Canbar aşk büyüsü etkisi altında olan kişilerde ortaya çıkan belirtiler sadece büyü belirtileri yaşayan kişilerin etrafındaki kişilerce anlaşılmaktadır. Yani eğer Canbar aşk büyüsü ile aşık etme size yapıldıysa bu durumun farkında olmazsınız.

 • Büyü yapan kişiyi sürekli düşünür hale gelir,
 • Büyü yapan kişiden uzaklaştığı anlarda kendini daha kötü hisseder,
 • Büyü etkisinde olan kişi konsantrasyon sorunu yaşar ve işine odaklanamaz duruma gelir,
 • Büyü etkisinde olan kişinin gözü sadece işlem kişiyi görür.

Ayrıca pirinç büyüsü nedir, nasıl yapılır? Makalemizden bakabilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüsü Özellikleri Nelerdir?

Candar aşk büyüsü özellikleri yapılan uygulama ile alakalıdır. Çoğunlukla bu büyü bağlama büyüsü tarzında olduğu için, kara büyü çeşitlerinden biri olarak kabul edilirler.

 • Canbar büyüsü aşk büyüleri kıyaslama yapıldığında en tesirli hem de kuvvetli aşk büyüleri arasında yer alır.
 • Büyü etkindeki kişi, yapan kişiye sebepsizce bağlanır.
 • Büyü yapılan kişi yapan kişiye karşı kırgınlık ya da kızgınlık duyuyorsa kolayca unutur.
 • Canbar büyüsü kuvvetli bir büyü olmakla birlikte tehlike oluşturabilmektedir.
 • Büyü etkisinde olan kişi işlemin etkisinde olduğunu anlamaz.
 • Büyü uygulaması esnasında ebced hesabı yapılması önemlidir. Bu hesap doğru yapılmalıdır yoksa ortaya sorun oluşmasına sebep olabilir.
 • Büyüden netice elde etmek için en az 7 ile 14 gün arasında beklenmelidir.
 • Canbar büyüsü çoğunlukla sahte deri kullanılarak gizemli simgeler yazılmaktadır.
 • Canbar büyüsünü uygularken çoğunlukla gerçek hayvan derisi tercih edilmesi gerekmektedir.
 • Büyüyü yaptıran bireylerin büyüden sonuç alacağına tam olarak inanması gerekir. Eğer büyüden sonuç alamayacağını, düşündüğünde büyü etkili olmaz.

Gerçek Canbar Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Gerçek canbar büyüsü yapımı için büyünün malzemelerinin kesin olarak hazırlanması gerekmektedir. Büyüyü uygulamak için öncelikle gusül abdesti alıp dört rekat dilek namazı kılmamız gerekir. Namazı kıldığınız esnada aklınızdan dua etmek ve namaz kılmak dışında başka bir şey geçmemelidir. Eğer kafanız dolu iken işlem yapmaya kalkarsanız gerçek canbar büyüsünü tamamlamamış olursunuz. Namaz kıldıktan sonra:

 • 999 defa ya şedidel batşi tekrar edin. En güzel isimler Allah’A aittir. Dua okurken Allah’ın adlarının tekrarlanması daha etkili olur. Allah Kuran’da kendisine bu isimler ile dua edilmesini istediğini net olarak ifade etmiştir.
 • Canbar aşk büyüsünün yapımında kesinlikle fotoğraf kullanılmaz. Büyü esnasında elle çizim yapılması gerekir.
 • Canbar büyüsü kuvvetini gerçek el emeği çizimlerden almaktadır. Eğer fotoğraf ile büyü yapılırsa sonuç alınamaz duruma gelir.
 • Fotoğraf kullanmayın ve mümkünse gerçeğe uygun el çizimlerini kullanarak büyü yapmanız önerilmektedir.
 • El çiziminiz kötü ise heykel de yapabilirsiniz. Vücut hatları belli olan bir figürün yapmanız yeterli olur. Heykelin fazla iddialı olmasına gerek duyulmaz.
 • İster Heykele ve ya çizdiğiniz resmi kullanarak tılsımlı sözcükleri tekrar etmeniz gerekmektedir. “Objemi büyü yapmak için hazırladım ve aşk büyüsü yapmak için ben bu yola çıktım.” söyleyin.
 • Hazırladığınız resmi yada objeyi başkalarının göremeyeceği bir yerde saklayıp 3 gün süresince bekleyin.
 • Güne aşık emek istediğiniz kişinin sizinle görüşmek istemesi ile başlayabilirsiniz.

Gerçek Canbar Aşk Büyüsü Kimlere Yapılır?

Gerçek canbar büyüsü yapılabilecek kişiler hemen herkes olabilir:

 • Ayrılan iki erkek için,
 • Kârı koca için,
 • Nişanlı çiftler için,
 • İstenilen iki kişinin barışması için,
 • Sevenler için canbar büyüsü yapılabilir.

Tecrübeli medyumlar tam olarak kişiye özel büyü yaparlar ve ona göre kişiye özel dua yazarlar. Ayrıca bazı kişilere:

 • Din adamlarına,
 • Kuran hafızlarına,
 • Doğuştan kör olanlara,
 • Son 40 gün içinde evinden cenaze çıkmış olan kişilere büyü yapılmaz ve etki etmez

Çok dikkatli olmak gerekir. Eğer bir hafıza büyü yapmaya çalışırsanız büyü taraf değiştirecektir. Bir kişiyi aşık etmek isterken hiç aklınızda olmayan birinin sizd aşık olmasına neden olabilirisiniz.

Canbar Aşk Büyüsü Yaparak Kişi Kendine Nasıl Bağlanır?

Candar aşk büyüsü ile kişinin kendine bağlanması büyünün en fazla tercih edildiği alandır. Büyü ile sevdiğini kendine bağlamak talep eden kişilerin ilk seçtikleri yol canbar aşk büyüsüdür. Canbar aşk büyüsü uygulamaya başlamak için hicri takvimde Arabi aya göre ilk Pazar gününü tercih etmeniz gerekir. Diğer günlerde büyü yapılırsa tutmaz.

Canbar aşk büyüsü ile sevdiğinizin size deli gibi aşık olması için gerekli malzemeler arasında ip, beyaz bez, mavi mürekkep gerekmektedir. İplerden iki parça kesin. Hazırladığınız iplerden biri 25 cm diğeri ise 15 cm ölçüsünde olması gerekmektedir. İplerden uzun olan sizi temsil ederken kısa ip sevdiğinizi temsil edecektir. İplerden bir tanesini mavi renk boyayın. Boyama esnasında:

“İpi boyamaya başladım, canbar büyüsü yapmak amacıyla duamı ipe aktardım. Büyüm tutsun, sevgi yolunda oluşan engeller ortadan kalksın. Amin.” Cümlesini minimum 10 defa tekrarlayın.

Sonrasında ipleri birbirine düğüm atarak bağlayın. İplere atılan düğümler ikiniz arasındaki  birlikteliğinizi simgeleyecektir. Devamında son işlem olarak ipi toprağa gömün.

İllellezıne ahettüm minle müşrikıne sümme lem yenkusuküm şey’ev ve lem yüzahiru aleyküm ehaden fe etimmu ileyhim ahdehüm ila müddetihim innellahe yühıbbül müttekıyn

Suresini okuyarak bitirin.

Canbar Aşk Büyüsü Nasıl Bozulur?

Candar aşk büyüsünü bozmak kuvvetli bir büyü türü olmasından ötürü oldukça kolay olmayabilir. Fakat eğer, işinde uzman olan bir medyum ile uygulama yaparsanız, işiniz çok daha kolay olur. Canbar büyüsü nasıl bozulur diye araştırma yapan kişiler, büyüyü iptal etmek için büyü yapacakları kişiden kişisel bir eşya almaları gerekir. Bu eşya:

 • Yüzük,
 • Kolye,
 • Küpe,
 • İç giysilerden bir parça,
 • Ceketi,
 • Saç teli ya da tutamı olabilir.

Kişiden bu malzemeleri temin ettikten sonraki basamak, bu malzemeyi bir kabın içine yerleştirmek olacaktır. Kabın içine yerleştirdiğiniz malzemelere:

Keyfe yekunü lil müşrikıne ahdün ındellahi ve ınde rasulihı illellezıne ahettüm ındel mescidil haram fe mestekamu leküm festekıymu lehüm innellahe yühıbbül mütekeyın.

Suresini sessiz sakin bir ortamda gözleriniz kapalı olarak 10 defa okuyun. Yanınızda büyü yaparken kimse olmasın. Tılsımlı kelimeleri söyleyerek işlem yaptığınız eşyaları kendi yatağınızın altına saklayın. 7 gün boyunca bu şekilde uyuyun.

7 gün tamamlandıktan sonra beyaz renkli kağıt hazırlayarak üzerine sizi sevmesini arzu ettiğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Kağıdı sevdiğiniz kişiye ait bir eşya yanına koyduğunuzda büyü işlemi bitmiş olacak. Büyünün belirtilerinin ortaya çıkması ve işlemin sonlanması için sabırla bekleyin.

Bakır büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Canbar Aşk Büyüsü Zararlı mıdır?

Canbar aşk büyüsü zararları büyü gerektiği gibi yapıldığında oluşmaz. Fakat doğru yapılmayan büyülerde, ortaya sorunlar çıkabilir.

 • Büyü ile uğraşan kişi kendini bitkin ve yorgun hissedebilir.
 • Aşk büyüsü belirtileri yön değiştirerek kişinin başka alakasız birine aşık olmasına sebep olabilir.
 • Büyü ile uğraşan kişi yanlış büyü yaptığında tüm musallat varlıklar ona bela okurlar.
 • Büyü ile uğraşan kişinin kısmeti kapanır. Yeni kişilerle konuşmakta ve tanışmakta zorluk yaşar.

Bütün bu tarz problemler ile karşı karşıya kalmamak için büyü işlemini yapmadan önce canbar büyüsü nasıl yapılır sorusunu iyice araştırdığınızdan emin olun. Büyüyü gerekli bilgileri edindikten sonra yapın.

Gideni Geri Getirmek için Canbar Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Gideni geri getirmek için canbar aşk büyüsü yapımı umulduğundan çok daha zor olabilir bu sebeple kesinlikle işinde  tecrübeli bir medyuma danışarak işlem yaptırdınızdan emin olun. Canbar büyüsü belirtileri oluşmaya başladıktan hemen sonra istediklerinizin tamamını gerçekleştirebileceksiniz. Bu büyüyü uygulamak için, ana malzeme olarak sevdiğinizin fotoğrafının el ile çizimi gereklidir. Bu çizimi kendiniz yapmalısınız.  Çizim yeteneğiniz olmasa bile büyü yaptıran kişi tarafından çizilmesi önemlidir. Bu sembolün üzerine tılsımlı kelimeler okunarak su dökülür.

“Su bile okunuyor, bütün alem talep ettiklerime kavuşmam için dönüyor.” Diyin. Okudup üflediğiniz suyu resimin üzerine dökün.

Gideni Geri Getirmek için Canbar Aşk Büyüsü Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Gideni geri getirmek için canbar aşk büyüsü yapımı konusunda dikkat edilmesi gerekenler vardır. Büyüyü yaparken içme suyu kullanmak gerekir. Son 3 ayda çekilmiş bir fotoğraf kullanılmalıdır. Canbar büyüsü fotoğrafı seçilmesi oldukça önemli bir konudur.

Canbar Aşk Büyüsü Ne Zaman Etki Eder?

Candar aşk büyüsü etkisi etkisini yaklaşık 5 günde göstermeye başlar. Canbar büyüsü ile eski sevgiliyi kendine aşık etme maksadında olan şahıslar için bu zaman 1 ay kadar sürebilir. Canbar aşk büyüsü hızlı etki etmesi için büyü yaparken kime etki etmesi isteniyorsa o kişinin eşyasının tercih edilmesi gerekir.

Hüddam Büyüsü Nedir, Hüddam Büyüleri Nasıl Yapılır?

Hüddam büyüsü nedir, hüddam büyüsü nasıl yapılır, ne kadar sürede etki gösterir? Hüddam Büyüsü hakkında detaylara hemen yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Hüddam büyüsü ile herkes istediği büyüyü yapabilme imkanını elde eder. Hüddamların talepleri ve istekleriyle gerçekleştirilen büyü uygulaması doğa üstü musallatlar ile işlemin yapılmasına eşlik eder.

Hüddamın Tanımı

Hüddamlar, genellikle aşk ve bağlama büyülerinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynar. Hüddamlar hem dünyada hem de ruhsal alemde vazifelendirilirler. Bu nedenle Hüddamların kişiliklerinde farklılıklar meydana gelebilir. Hüddamlar bazen sinirli, bazen ise tam tersi pozitif bir ruha sahiptirler.

Hüddam olabilmenin kesinlikle şartları vardır. Bu şartlardan ilki Hüddam davetinin alınması işlemidir. Hüddam davetiyesi alındıktan sonra büyü yapılışı ve iptal süreci için vazifelendirilmiş Hüddamlar, talepleri en iyi şekilde gerçekleştirirler.

Bakır büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan inceleyebilirsiniz.

Hüddam Çağırmak Mümkün Mü?

Hüddamaları çağırmak elbette uygundur.  Hüddamlar çoğunlukla, büyülerin uygulanması için çağırılır. Ayrıca büyünün iptali musallat varlıkların da uzaklaştırılması için vazifelendirmek amacıyla çağrılır. Hüddamların davet edilmesinde ortamın kesinlikle hem karanlık hem de daha sessiz olması önem taşır.

Hüddam Çağırmak Tehlikeli Mi?

Hüddam ile iletişime geçmek oldukça tehlikeli bir iştir. Hüddamın davet edilmesinden hemen sonra büyü yapanların kişilerin başına negatif vaziyetler gelebilir. Aşağıda Hüddam davet edildiğinde oluşabilecek kötü durumlar sırasıyla ayrıntılı bir şekilde tanıtılmaktadır:

………

 • Hüddam ile iletişime geçmek, dinimizde günahtır. Hüddam çağıranlar bağışlanması zor kişilerdir.
 • Ayrıca Hüddam çağıran kişiler Kuranda geçen dua ve sürelerden kendi çıkarları uğruna faydalanırlar bu sebeple kul hakkına girmiş sayılırlar.
 •  Hüddam çağıranlara, çoğunlukla cinler ve iblisler musallat olur.
 •  Hüddam çağıranlara Allah asla destek kapılarını açmaz.

Yukarıda belirtilen kötü sonuçların oluşması için Hüddam çağırmak isteyenler, bu konuyu iyice düşünmelidir. Bunun için kesinlikle dini ve eski büyü  kitaplarından bilgiler edinmelidirler.

Cinlerin Etkisini Yok Etme

Cinlerin yok edilmesi için Hüddamların davet edilmesi gerekir. Fakat, bu işlemin uygulanmasında kesinlikle gerçek hocalardan destek alınması önemlidir. Bunun için çoğunlukla büyünün iptal edilmesi esnasında cinlerin ortadan kalkmasını sağlamak için medyumlar Hüddamları vazifelendirerek büyünün iptal edilmesini sağlanmalıdır.

Aşağıda cinlerin ortadan kaldırılmasında her gün hem sabah hem de akşam tekrarlanması gereken dualar ve hadisler ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur:

 • Süleyman’ın buyruğuna da hem sabah hem de akşam olmak üzere bir aylık yol alan rüzgârı verdik. Bakır madenini onun için eritip akıttık. Musallat varlıkların da Allah’ın izniyle onun hizmetinde çalışanlar oldu. Bu çalışanlardan kim emrimizden sapma gösterse, ona yakıcı ateşin azabını tattıracağımızı belirttik (Sebe Suresi/ 12. Ayet )
 • Süleyman, Davud’a vâris oldu ve şöyle söyledi ki: Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize farklı nasipler sunuldu. Gerceği bu, tamamen bir lütuftur. (El-Enbiya Suresi/ 81. Ayet)
 • Onun için hem dalgıçlık hem de farklı işler de gören iblislerin de onun emri altına verdik. Tümünü biz gözetiyorduk. (Enbiya Suresi/ 82. Ayet)
 • Hamd olsun ki biz, Davud’a ve Süleyman’a özel yetenekler verdik. Bu peygamberler: “Bizi mümin kullarının çoğunluğundan üstün eyleyen Allah’a hamd olsun” diye söylediler. (Neml Suresi/ 15. Ayet)
 • Cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan gruplar Hz Süleyman’a itaat için toplandı, hepsi (onun tarafından) sürekli olarak titizlikle ona hizmet ediyordu. (Neml Suresi/ 17. Ayet)
 • Asi olan iblisleri ise zincirler ile bağlayarak ona boyun eğmesini sağladık . (Sad Suresi/ 38. Ayet)
 • Suya atlayarak onun için faydalar sağlayan ve farklı işler de yapan iblisleri tekrar onun emrine verdik. (Enbiya Suresi- 21/82)

Yukarıda geçen duaların 7 gün süresince tekrar edilmesi sonucunda musallat varlıklar tam olarak etkilerini kaybeder ve bir daha bu duaları okuyan kişilere yeniden yaklaşmazlar.

Hüddam Çeşitleri Nelerdir?

Hüddamların vazifelendirildikleri yerlere göre çok sayıda çeşitleri vardır. Aşağıda Hüddam çeşitleri konusunda detaylı bilgiler yer alır.  Bu ayrıntıları şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kişilerin delirlemesine neden olan Hüddamlar bulunmaktadır.
 • Bağlama ve aşık etme büyülerinde vazife verilen Hüddamlar vardır.
 • Aynı zamanda kişilerin yaşamlarının pozitif yada negatif yönde gitmesine yardımcı olan Hüddamlar vardır.
 •  Medyumun belirli bir süreliğine vazifelendirdiği Hüddamlar da bulunmaktadır.
 • Çok sayıda kişinin kısa sürede zenginleşmesine imkan sunan Hüddamlar vardır.

Yukarıda tarif edilen Hüddam türleri, konulara ve vazife yerlerine göre değişim gösterebilir. Dilediğiniz bir meslekte başarılı olmak iyi sonuçlar elde etmek ya da farklı bir kişinin yaşamının negatif yönde gitmesini talep edip karşısındaki kişiye kin duyan ve intikam almak isteyen kişiler Hüddamları davet edebilir.  Ancak, bu uygulama için kesinlikle gerçek hocaya gidilmelidir.

Hüddamları Görebilir Miyiz?

Hüddamlar çoğunlukla kendilerini göstermezler. Çünkü, Hüddamlar yaşamları süresince her daim çıplak dolaşırlar. Bu nedenden ötürü Hüddamlar insanlardan çekindikleri için onlara gözükmeyi tercih etmezler. Ayrıca Hüddamların görüntüleri de insanlar için oldukça korkunç bir şekildedir. Bu sebeple Hüddamları davet etme talebiniz olduğu zaman medyuma başvurmanız gerekir. Hüddamlar medyumdan ürktükleri için onların her isteğini yapmaktadır.

Hüddam Büyüsünün Etkisinden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Hüddam büyüsünün etkisinden korunmak için bazı ritüellerin dikkatlice yapılması gerekir.  Aşağıda Hüddam büyüsü etkisi altında kalan kişilerin uygulaması gerekenler ayrıntılı olarak anlatılmaktadır:

 • Hüddam büyüsünü etkilerini kaldırmak için öncelikli olarak medyuma gidilmelidir. Medyum Hüddam büyüsünün iptali için farklı bir Hüddam ile ruhsal yönden irtibata geçerek onu vazifelendirir. Görev verilen Hüddam vasıtasıyla büyünün etkisi 3 saat gibi kısa bir sürede ortadan kalkar.
 • Ayrıca Hüddam büyüsünün iptalinde Muavvizeyetyn suresinin (Bismillahirrahmanirrahim, Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs) duasının söylenmesi gerekir. Bu sürenin söylenmesi neticesinde elde edilen bütün Hüddam büyüleri tam anlamıyla iptal olur ve büyünün negatif etkileri altında olan kişilerin davranışları eski durumuna döner.

Yukarıda ifade edilen durumların tek tek yapılması sonucunda Hüddam büyüsü yapılanlar,  neticesinde büyünün tesirinden kurtularak önceki hayatlarına geri döner.

Hüddamlar Büyü Bozabilir Mi?

Hüddamlar, büyü bozma işleminde ile de vazifelendirilebilirler. Çoğunlukla kara büyülerin iptal edilmesinde gerçek hocalar Hüddamları davet ederken onlardan destek alır. Medyumlar Hüddamlarla ruhsal yönden iletişim kurarak iptal edilmesini talep ettiğiniz bütün büyülerin sonuçlarının ortadan kalkmasını sağlar.  Böylece Hüddamlar bedeninize musallat olan varlıkları sizden uzaklaştırarak tekrar zarar vermelerini engellerler. Bunun neticesinde hemen hemen 1 ay sonra yapılan bir büyünün etkisi altında iseniz tam olarak kurtulabilirsiniz böylece davranışlarınız normale döner.

Büyülerin bozulmasında Hüddamların davet edilmesi işlemini gerçek  bir hoca yapmalıdır. Medyumun talepleri ve sizi yönlendirmesi ile birlikte davet edilen Hüddamlar size zarar vermezler. Ancak kendi kendinize Hüddam davet etme uygulamasını yaptığınızda Hüddamlara uygunsuz bir davranış  ya da  hareket  yapmanız halinde Hüddamlar bir hayatınızın sonuna kadar sizi devamlı olarak rahatsız  eder.

Kara büyü nedir, nasıl yapılır? İnceleyebilirsiniz.

Hüddam Büyüsü Kimlere Yaptırılmalı?

Hüddam büyüsünü işinin ehli olan herkese yaptırabilirsiniz. Bunun sebeple gerçek hocadan destek almanız önemlidir.  Hüddam büyüsü dilediğiniz her konuda yaptırılabilir. Mesela; çok arzu ettiğiniz bir kişiyi kendinize aşık etmek amacıyla Hüddam büyüsünü uygulayarak  kendinize deli gibi bağlayabilirsiniz. Ayrıca intikam almak istediğiniz biri varsa yaşamının sürekli kötü gitmesini istiyorsanız Hüddam büyüsü ile bu hayalimizi gerçekleştirmeniz mümkündür. Bununla birlikte maddi yönden daha fazla gelir elde edip zenginleşmek için Hüddam büyüsü çalışması yaptırabilirsiniz.

Bazı kişilere Hüddam büyüsü tutmaz. Mesela; doğuştan ağma olan bir kişiye Hüddam büyüsü etki etmez. Ayrıca tek yumurta ikizlerine de Hüddam büyüsü uygulansa bile hiçbir şekilde bu büyü tutmaz. Bu sebeple yalnızca bu ifade edilen kişiler haricinde olanlara Hüddam büyüsünü uygulanabilir. büyünün uygulanmasında gerekli ritüellerin doğru uygulanması için medyuma başvurulması gerekir.

Hüddam Büyüsü İle Sevdiğini Aşık Etme

Hüddam büyüsü ile çok sevdiğiniz kişiyi tamamen kendinize aşık ederek aşk dolu bir yaşam sürdürebilirsiniz. Hüddam büyüsü ile sevmesini talep ettiğiniz kişinin hem aklına hem de yüreğine Hüddamlar ile tılsımlı kelimeler kullanarak sanki istediği kişi kendiliğinden aşık olmuş gibi hisseder.  Böylece arzu ettiğiniz bireyin bilinçaltı Hüddamlar vasıtasıyla kontrol edilerek diğer kişinin bütün benliği kontrol altında tutulabilir.

Hüddam büyüsünün uygulanması için kesinlikle medyuma başvurulmalıdır. Medyumun sorumluluk verdiği Hüddamlar vasıtasıyla en fazla 1 hafta sürede aşık olduğunuz kişiyi kendinize bağlayabilirsiniz. Bununla beraber medyumun Hüddamlarla  ruhsal yönden iletişim kurması sizin yönünüzden  çok daha iyi olur.  Çünkü, Hüddamlar bazen ruhsal bunalım geçirebilirler böyle durumlarda taleplerinizi ters bir şekilde yapabilir. Bu riski almamak için medyumdan destek almakta fayda vardır. Medyumun uygulayacağı Hüddam büyüsü ile sevdiğiniz kişiyle hayatınız süresince mutlu yaşayabilirsiniz.

Hüddam  Büyüsü İle  Aşık Etme  Kaç Günde  Gerçekleşir?

Hüddam büyüsü ile aşık etme işleminin medyum ile uygulanması neticesinde sevdiğiniz kişinin size aşık olması minimum 7 günde gerçekleşir. Hüddam büyüsünün gerçekleştirilmesinden sonra 7 günde Arzu ettiğiniz kişi size deli divane aşık olur ve devamlı sizi düşünür.

Ayrıca Hüddam büyüsü ile bağlama kendini sevdirme yaklaşık 40 gün içerisinde belirtilerini göstermeye başlar. 40 günde büyünün etkisinde olan taraf, hayatı sonlanana kadar sizi sürekli hayallerinde görür ve her daim yanınızda ölene kadar kadar kalır.

Pirinç Büyüsü Nedir, Pirinç Büyüleri Nasıl Yapılır?

Pirinç büyüsü nedir, nasıl yapılır ve ne kadar sürede etki eder? Pirinç büyüsü kim yapar? Büyü hakkında detaylar içeriğimizde bulunmaktadır.

Pirinç büyüsü yapmak baklagiller büyüsü uygulamaları işlemleri içesinde yer almaktadır. Yapımı oldukça zor büyü çeşitleri arasında olduğu bilinir. Pirinç büyüsü uygulaması  yapımı zor olduğu gibi, büyünün iptal edilesi de aynı miktarda zor olur.

Pirinç Büyüsü Neden Yapılır?

Pirinç büyüsü yapmanın nedenleri her kişi için değişik olabilir. Pirinç büyüsü nasıl yapılır sualini merak eden kişiler çoğunlukla hanelerinde problem yaşayan ve ya başları beladan çıkmayan bireylerdir.

 • Hans içindeki kişiler ile iyi anlaşamamak,
 • Sevdiği kişi ile sorun yaşamak,
 • Mutsuz olmak,
 • Yeteri kadar gelir elde etmemek,
 • Aşık olduğu kişiyi görememek,
 • Uzaktaki bir kişiden hoşlanmak ancak platonik aşk gibi sebeplerden ötürü pirinç büyüsünden yararlanmak isteyebilirsiniz.

Geri getirme muskası nedir, nasıl yapılır? İçeriğimizden inceleyebilirsiniz.

Pirinç Büyüsü Tarifi ile Nasıl Zengin Olunur?

Pirinç büyüsü tarifini kullanarak zenginlik çok önceki dönemlerden beri uygulanıyor olan bir işlemdir. Ayrıca pirinç tane sayısı çok olması nedeni ile zenginliğin bir sembolü olarak uygulanmaktadır. Zengin olmak dilerseniz 41 adet pirinci bir kap içerisine alarak 2 su bardağı  su ekleyin. Ancak işlem öncesinde suyu okuma yapmanız gereklidir. Bardaktaki suya “Pirinç büyüsü yapmak istiyorum, bu suya sureleri okuyup üflüyorum. Pirinçler suda pişiyor, hayatımdaki bereket daha da artıyor.” Sözünü ard arda tekrar edin. Bu sözcüğü yeniden söyler söylemez ilk olarak baş daha sonra işaret parmağınızı kullanarak suya dokunun. Daha sonra suyu tencereye koyarak kaynatın. Su kaynamaya başlayınca içine pirinç tanelerini atın. Pirinçler tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Sonra kapağı kapatın 3 saat dinlenmeye alın. Bu esnada 3 saat boyunca:

Suresini dikkatlice okuyun. Vakit tamamlandıktan sonra pirinçten bir kaşık yiyin. Böylece büyü tamamlamış olur. Büyü belirtileri ortaya çıkması için pilava tuz eklenmemelidir. Pirinç büyüsü nedir konusu ile ilgilenen kişiler bu en ana büyü uygulamasından yararlanabilir.

Pirinç Büyüsü Tarifi Ne Zaman Etkisini Gösterir?

Pirinç büyüsü tarifinin etkisini göstermesi için geçen süre büyü yapımı sırasındaki ayrıntıların bilinmesi ile tespit edilebilir. Talep edildiği üzere pirinç büyüsü gerçekleştirmenin çok sayıda yöntemi bulunmaktadır. Yalnız bir büyü türünde bile değişik sözcükler ve sureler söylenerek belirtilerinin ve belirti ortaya çıkma süresinin farklılaştığı bilinmektedir. Pirinç bırakarak büyü işlemi uygulandığında ise Kuran’dan bir sure okuyarak büyü yapma uygulamanızı tamamladıysanız minimum 3 günde işlemden netice alabilirsiniz.

Eğer gerekli duaları okumadan kendi bildiğiniz değişik sureler ile büyü yapmaya kalktıysanız uygulamanın işe yaraması için beklemeniz gereken süre daha fazladır. Yaklaşık 7 günde büyü uygulamasından netice alabilirsiniz.

Pirinç Büyüsü Tarifi Etkisini Nasıl Artırabilirim?

Pirinç büyüsü tarifi etkisini artırmak isteyen kişiler okudukları sure çeşitlerinde farklılık yapma durumuna gidebilirler. Pirinç büyüsü duasının en ideali kurandan okunmuş olandır. Duaların içeriği her ne olursa olsun içten şekilde okunması önem taşır. Okunanların etkisi ile istediklerinizin olacağına tam olarak inanın. Dua okuduğunuz alanın sessiz olmasına dikkat edin. Mümkünse yanınızda kimse olmasın. Böylece başkaları sizi rahatsız edemez. Pirinç büyüsü uygulamasında kullanılan pirinçler iri taneli olursa büyü çok daha etkili olacaktır. Pirinçleri yıkarken okuduğunuz suyu kullanmanız etkisini arttırır.

Pirinç Büyüsü Nasıl Bozulur?

Pirinç büyüsünü bozmak  düşünüldüğü kadar zor değildir. Pirinç büyüsü bozulur mu konusuna insanların çoğunluğu hayır yanıtını verse de bu gerçek değildir. Tabi ki her büyü uygulaması iptal edilebilir. Ancak bazı büyüler diğerlerine oranla çok daha zor iptal edilebilir. Bazı işlemlerin bozulmaları çok inatçı olabilirler. Doğru büyü bozna, doğru medyum ile işlem yaptırma ve ile pirinç büyüsünü bozabilirsiniz. Pirinç büyüsü bozmak için altta bulunan basamakları takip edin:

 • Aynı büyüye başlama sürecinde olduğu gibi 41 tane pirinç tanesi ayırın.
 • Saydığınız bu pirinç tanelerini bir torbanın içine yerleştirin.
 • Dış kapınızın olduğu yere gidin ve torbanın içindeki pirinçleri kapıdan dışarıya doğru dökün.
 • Dökülen pirinçlere tılsımlı kelimelerin söylenmesi önemlidir. “Pirinçler sizi döküyorum, tesirinizin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum ve sizi bozuyorum.” Diye söylemesi gerekir.
 • Son olarak pirinç taneleri ayrı ayrı toplanarak pirinç taneleri toprağın içine gömülür.

Bu büyüyü sonlandırdıktan sonra pirinç ve toprak arasında etkileşim oluşur. Etkileşim sonucu bazı musallatlar hareket durumuna geçer. Cinler büyünün bozulması konusunda da size destek sağlarlar. Büyünün iptal olması çok kısa zamanda olmayabilir. Bu sebeple sabırlı olmak önemlidir. Bütün büyülerde olduğu gibi tek hüküm sahibi olanın Allah olduğunu unutmayın.

Pirinç Büyüsü Yapıldığını Nasıl Anlarım?

Pirinç büyüsü yapıldığını anlamak için dikkat etmeniz gereken büyü sonucu meydana çıkan etkilerin var olup olmadığını tespit etmektir. Pirinç büyüsü etkileri altında olan bireyler:

 • İştahları azalır,
 • İştahları azaldığı için hızlıca kilo kaybı yaşarlar,
 • Aşık oldukları bireyler ile devamlı kavga ederler,
 • Çoğunlukla pirinç ile yapılan yemeklerden yemek istemezler,
 • Sürekli yatmak isterler,
 • Kendilerini devamlı bitkin hissederler,
 • Özellikle geceleri uyumakta zorlanırlar,
 • Kendilerinde bir farklılık olduğunu düşünürler ancak bu duruma karşı tedbir alamazlar.

Bu tarz belirtileri yaşıyorsanız hemen iyi bir hocaya başvurarak kendinizdeki negatif tesirlerin ortadan kaldırılması için büyü iptal işlemlerine başlamanız gerekir. Uzun süre beklemek iptal işleminin zorlaşmasına sebep olur.

Pirinç Büyüsü ile Sevdiğin Kişiyi Kendine Nasıl Aşık Edebilirsin?

Pirinç büyüsü yaparak bir kişinin kendine aşık edilmesi toplumda sık tercih edilen bir büyü çeşididir. Büyü gerçekleştirmek için 50 adet pirinci bir bardağa yerleştirin. Devamında 50 adet pirinç daha alarak farklı bir bardak içine yerleştirin. Bardaklardan birindeki pirinçler sizi diğeri aşık olduğunuz kişiyi temsil etmektedir. Bir bardakta yer alan pirinçlere:

“Pirinçler siz beni temsil ediyorsunuz. Ben size büyüyü gerçekleştirmek için komut verince, ihtiyaç duyulursa derimi de yüzersiniz.” Söyleyin. Bu etkili kelimeler pirinç tanelerine güçlü etki verecektir.

Diğer bardaktaki pirinçler sevdiğiniz kişi yerinde olacağından, bu pirinçlere kuvvet vermek yerine itaatkar olmaya teşvik etmeniz gereklidir. Diğer bardakta bulunan pirinçlere:

“Siz benim aşık olduğum kişisiniz, bana itaat ederseniz, benim dediklerimi yapmanız gerektiğini bilirsiniz.” Cümlesini 5 defa tekrar edin. Sonrasında büyüyü yapmanın en zorlayıcı basamağına geleceğiz. Sevdiğinizi  temsil eden bardağı yatağınızın altına koyarak uyumanız gerekir. Sonra aşık olduğunuz kişinin evine giderek bu bardağı onun yaşadığı haneye koymalısınız. Yaklaşık 5 gün içinde bu uygulama tesirini belli etmeye başlayacak ve sevdiğiniz kişi ile birlikte olmanıza destek sağlayacaktır. Pirinç büyüsü zararlı mı diye aklınızdan geçebilir. Eğer etkiniz altına almak istediğiniz kişi bekar ise pirinç büyüsünün herhangi bir zararı olmayacaktır.

Kara büyü nedir, nasıl yapılır? İnceleyebilirsiniz.

Gideni Geri Getirmek için Pirinç Büyüsü

Gideni geri getirmek için pirinç büyüsü yapabilirsiniz.

 • Ayrılan eski sevgili,
 • Bırakıp giden koca,
 • Terk eden kardeş,
 • Giden akraba için bu büyü yapımı tesirli olmaktadır.

Gideni geri getirmek icin pirinç büyüsü için muska yapılması önemlidir. Bir su bardağı pirinç hazırlanarak pirinçlere büyülü sözcükler söylenir:

“Bir su bardağı pirincimi aldım. Gideni geri getirmek için dileğimi aldım.” Sözünü 33 defa tekrar edin.

Sonrasında bir saman kağıt üzerine mavi renk mürekkepli bir kalem ile sevdiğiniz ve geri getirmeyi arzuladığınız kişinin adını yazın. Adını yazdığınız esnada şahsın soyadının ismine oranla çok daha kalın yazılmış olması onemlidi. Kağıdın tamamı kişinin ismi soyadı ile doldurulur. Ardından kağıdı katlayarak üçgen şekline getirin. Katlama işleminden önce okuduğunuz pirinçlerden bazılarını muska içine koymanız gerekir. Hazırladığınız muskayı 7 gün boyunca üzerinizde taşımanız gereklidir.

Gece uyurken hazırladığınız muskayı yatağınızın altında koruyun. Büyü tesirini belli etmeye başlayacaktır.

Gideni Geri Getirmek için Pirinç Büyüsü Nasıl Bozulur?

Gideni geri getirmek için pirinç büyüsü bozmak istiyorsanız:

 • Ankebut Suresi,
 • Bakara Suresi,
 • Nas Suresini sırayla okuyun.

Duaları okumayı tamamladıktan sonra “Bir tutam pirinç büyüsü yaptım, şimdi tesirlerini elde etmek için bu yönteme kendimi adadım.” Sözcüğünü yeniden söyleyin.

Pirinç büyüsünü iptal etmek için bir su bardağı pirinç hazırlanarak kapınızın önüne dağıtın. Sonra dağılan pirinç tanelerini halı altına doğru yönlendirin. Bu esnada:

İnnellezıne la yercune likaena ve radu bil hayatid dünya vatmeennu biha vellezıne hüm an ayatina ğafilun

Suresinu okuyun.

Gideni Geri Getirmek için Pirinç Büyüsü Gerçekten Etkili midir?

Gideni geri getirmek için pirinç büyüsü etkisi oldukça fazladır. Bu büyü toplum içimde Mezopotamya büyüsü olarak da adlandırılır. Bu nedenle Mezopotamya döneminden itibaren yapıldığı düşünülmektedir. Büyüyü uygulamaya geçen kişiler yaklaşık 15 günde büyüden sonuç aldıklarını ifade etmişlerdir. Siz de bu büyüyü uygulatarak aşık olduğunuz kişinin size tekrar geri gelmesini sağlayabilirsiniz.

Pirinç büyüsü yaparken önem verilmesi gereken hususlar var. Mesela büyü kişi yalnız başına olduğu zamanlarda yapılmamalı. Uygulama yapılırken mutlaka konu hakkında bilgi sahibi olan bir kişiden destek alınmalıdır.

Büyü yapmayı düşünen kişilerin bazı amaçları bulunmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak pirinç büyüsünü yaparak isteklerine kavuşmak istemektedirler. Gerçek bir hocaya bu isteği bildirdiğiniz zaman size ihtiyaç duyduğunuz olan söyleyecektir. Sonra da sizin de kararınıza göre gerekli büyü yapılacaktır.  Medyum yorumlarını inceleyerek seçeceğiniz en iyi medyumu bu sayfa üzerinden bulabilirsiniz.

Zenginlik Büyüsü Nedir, Nasıl Yapılır? Zengin Olmak İçin Büyü

Zenginlik büyüsü nedir, nasıl yapılır, etkileri nelerdir? Zengin olmak için büyüleri kimler yapabilir? Büyü hakkında detaylara erişmek için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Zenginlik büyüsünü çoğunlukla kişiler, ekonomik olarak çok daha iyi bir mevkiye gelmek için tercih eder. Büyünün ideal bir şekilde gerçekleşmesi neticesinde etkisini göstererek meslek yaşamınızda daha yüksek mevkide olup hanenize hem bolluk hem de bereket gelir. Büyünün gerçekleşmesinde kesin olarak medyum hocalarına başvurulmasında yarar vardır.  Gerekli malzemelerin ve basamakların yapılmasından sonra zenginlik  büyüsünün etkisi hızlıca kendini belli edecek   büyüyü yapan kişinin   yaşamında pozitif izlenimler oluşturur.

İkna etme büyüsü nedir? Makalemizi inceleyebilirsiniz.

Zenginlik Büyüsünün Yapılışı

Zenginlik büyüsünün yapılışında işlemlerin doğru yapılması gerekir. Bunun için medyuma başvurarak tüm ihtiyaç duyulan malzemelerin hangileri olduğunu ve işlemin ne şekilde yapılması gerektiğini öğrenmek gerekir. Zenginlik büyüsü işleminde tercih edilmesi gereken usuller aşağıda ayrıntılı bir tarzda verilmektedir:

 • Öncelikle tuzlu su ve beyaz mendil hazır edilmesi gerekir. Tuzlu su ticareti simgelemektedir,  beyaz mendil ise bereket ve para sembolüdür.  Bu sebepten malzemelerin gerekli şekilde temin edilmesi gerekir.
 • Malzemelerin hazırlanmasından sonra beyaz mendil ağzı kapalı tuzlu suda 1 gece bekletilir. Kabın ağzı kapalı olmalıdır.
 • Sonrasında güneşin doğduğu saatlerde kaptaki tuzlu su toprağa dökülür.
 • Arda kalan mendil dikkatlice katlanarak giysinin içerisine konulur. Giydi ve mendil kesinlikle bedene değmelidir.
 •  Geceleyin mendil giysinin cebinden çıkarılır daha sonra tuzlu suyu ile aynı yere gömülür.
 • Gömülme sırasında medyumun belirlediği tılsımlı kelimeler söylenir ve dilek dilenir.
 • Tüm işlemler yapıldıktan sonra büyünün yapım aşaması da tamamlanmış olur.

Yukarıda verilen işlemlerin gerektiği şekilde yapılmasından sonra büyü 7 günde tesirini göstermeye başlar ve ekonomik manada yaşamınızda çok sayıda olumlu gelişme oluşur.  Hanemizde hem bolluk hem de bereket meydana oluşur.

Zenginlik Büyüsünün Uzmana Yaptırılması

Zenginlik büyüsünün oldukça etkili olmasından ötürü uygulanması da uzman ellerce yapılmalıdır.  Büyünün uygulanması sırasında hiçbir hatanın olması gerekir bu durum neticede kötü etki oluşturur. Yani maddi anlamda daha fazla ilerlemek isterken aniden düşüşe geçebilirsiniz. Bu riski düşünerek işinin ehli uzman olan bir hocaya giderek büyünün uygulatılması gerekir.

Zenginlik büyüsünü yaptırmak isteyenler, hocaya başvurarak büyü yaptırıp çok daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilir.

Zenginlik Büyüsü Nasıl Etki Gösterir?

Zenginlik büyüsü daha zengin olmak amacıyla yaptırılmamalıdır.  Yani hali vakti iyi olup daha fazla gelir elde etmek isteyenler, zenginlik büyüsünü yaptırdıkları an diledikleri neticeyi elde edemez. Büyü bu sebeple gücünü gösteremez. Zenginlik büyüsünü vaziyeti maddi durumu çok kötü olanların yaptırması gerekir.

Zenginlik Büyüsü Kuvvetli Midir?

Zenginlik büyüsünün gücü çok güçlüdür. Büyünün tam ve noksansız olarak uygulanmasından sonra büyü belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Büyünün uygulanmasında ihtiyaç duyulan malzemeler önemlidir. Paranın ve zenginliğin sembolü olan malzemelerin tercih edilmesi gerekir. Bunun için de seçilen medyuma dikkat edilmesi gereklidir. Büyünün gücünün tam işlemini merak edenler, evde uygulama yapmak yerine genellikle medyumlara gitmelidir.

Para Büyüsü İle Zengin Olma

Para büyüsü ile zengin olma çok kolay duruma dönüşür. Ekonomik manada zorluklar yaşayanlar, hocaya gidip para büyüsü uygulaması meydana getirerek çok sayıda fayda ve avantaj sağlayabilir. Para büyüsünün yapılmasında önemli olan asıl malzemeler tuzlu su ile beyaz mendildir. Para anlamında zenginliği ve bereketi en fazla simgeleyen ürün beyaz mendildir.  Bu sebeple mendilin arzu edildiği renkte tercih edilmesi gerekir. Para büyüsünün uygulanmasından sonra altta bulunan durumlar oluşur.  Bu durumları şu şekildedir:

 • Para büyüsünü yaptıranlar, ticaretle uğraşıyorlar ise alım satım yaparken her daim başarı elde eder. Tüm satış yaptığı ürünler, kolayca beğenilir ve her daim seçilen bir işletme olarak tanınırlar.
 • Ayrıca para büyüsünü uygulayan kişiler, hızlıca para elde etmek için yatırımlarını Dolar ve Euro merkezli olarak yapar. Çoğunlukla hem altın hem de gümüş tarzında değeri yüksek yatırımların korunması işlemini yurtdışında yaparlar.
 • Bununla beraber para büyüsünün uygulanmasından sonra büyüyü uygulayanların sattıkları ürünler hızlıca satılır ve herhangi bir şekilde bu ürünlerde zarar oluşmaz. Böylece satışını yaptıkları ürünlerle kısa süre zengin olurlar.

Yukarıda ifade edilen vaziyetlerin oluşması için para büyüsünün gerektiği şekilde uygulanması gerekir. Doğru işlemler ve medyum hocasının ritüelleri ile beraber elde edilen büyü neticesinde fakir halde olan kişilerin işleri kısa sürede düzelir ve hızlıca şuana kadar elde edemedikleri parayı kolayca kazanırlar.

Altın İle Para Büyüsü Yapma

Altın büyüsünün yapılması neticesinde hızlıca bir zaman sonra ekonomik manada vaziyeti çok iyi olmayan bir kişi, daha fazla gelir elde etmeye başlar, Altın ile zenginlik büyüsü uygulanması için işlem yaptırmak isteyenlerin gerçek hocaya giderek büyünün uygulanma süreçlerini öğrenmesi gerekir.

Altın takının elden çıkarılması neticesinde büyü etkisi yok olur.  Bunun sonucunda da maddi manada sorunlar yaşarlar, ya da zenginlik büyüsünün yüzünden tekrar yararlanamaz.  Bu sebeple özel tılsımlı kelimelerle yapılan altın takının ömür boyu takılması gerekir.

Para Büyüsünü Bağlamak Ne Anlama Gelir?

Para büyüsünü bağlamak,  büyünün uygulanmasından sonra hiç kimseye bu durumu söylememek manasına gelir. Yani para büyüsünün uygulanmasındaki tün süreçler yalnızca büyüyü yaptıran ile medyum arasında gizli kalmalıdır. Üçüncü bir şahsın para büyüsü yapıldığını bilmemesi önemli şarttır. Para büyüsünün farklı bir kişi tarafından işitilmesi neticesinde büyü kendiliğinden gücünü kaybeder ve iptal olur.  Bu sebeple para büyüsünün etkisinin etkili olmasını isteyenler, mutlaka ömür boyunca hiç kimseye işlem konusunda bir şey anlatmamalıdır. Böylece ölene kadar yaşamınız süresince kimse sizin ne şekilde hızlıca zengin olduğunuzu anlayamayacak büyünün etkisi devamlı olacaktır.

Para Büyüsünde Künye Kullanılması

Para büyüsünün uygulanmasında ana üç basamağın uygulanması gerekir.  Öncelikli olarak büyünün hayata geçirilmesi için ilk süreç olan künye aşamasını yapmak önemlidir.  Bu sebeple öncelikle aşağıda söylenilen adımlar tam olacak şekilde yerinme getirilmelidir.  Bu işlemler şu sırasıyla şekildedir:

 • Öncelikle altın bir takınızı tuzun içerisinde bekletmek gerekir.
 • Sonra altın tuz içine 41 defa batırılıp çıkarılarak her bu işlem yapılırken adınızı söylemelisiniz.
 • 41 defa tekrar yapıldıktan sonra altına “künye okuma” işlemi tamamlanır.

Yukarıda detayları anlatılan para büyüsünde künye okuma aşamasının yapılmasından sonra bir diğer işleme geçilerek para büyüsü çalışmasının hızlı bir şekilde uygulanması gerekir.

Kıl tüy büyüsü nedir ve nasıl yapılır? Makalemizden öğrenebilirsiniz.

Para Büyüsünde Su Kullanılması

Para büyüsünde ikinci işlem ise suyun nimete dönüştürülme sürecidir. Bu işlemin yapılmasında bazı ritüeller ve usuller kullanılır. Aşağıda para büyüsünde suyun nimete dönüştürülmesi için yapılması önemli olan süreçler anlatılmaktadır:

 • Altının batırılıp çıkarıldığı tuz göl deniz gibi bir su kaynağına dökülür. Dökülecek kaynak sizin seçiminize bırakılmıştır.
 • Tuz Dökülen yerden su alınır. tuzun dökülmesinden sonra dökülen yerden biraz su alınır. Bu işlemden sonra üçüncü aşamaya geçilmelidir.

Söylenilen adımların tam ve doğru olarak tamamlanmasında fayda bulunmaktadır. Çünkü,  para büyüsünün sonucunun çok belirgin sonuç vermesi için tercih edilen malzemelerin ve işlem basamaklarının noksansız yapılması gerekir. Suyu nimete dönüştürme işleminden hemen sonra büyünün mayalanma sürecine geçilmelidir.

Para Büyüsünde Mayalama İşlemi

Para büyüsünde mayalanma uygulaması tüm gece süresinde yapılmalıdır. Aşağıda para büyüsünde mayalanma işleminin gerçekleştirilmesi sırasında yapılması önemli şartlar sırasıyla açıklanmaktadır:

 • Tuzun döküldüğü su içerisine altın takılar yerleştirilir ve bir gece süresinde kapağı kapalı şekilde bekletilir.
 • Altın takının gece süresince kaynaktan alınan suda beklemesi sırasında işlemi yapan kişinin de uyumaması önem taşımaktadır. Çünkü, büyüyü yapan, kişi rüyasında başka birini görür ise büyünün etkisi azalabilir. Bu sebeple büyünün mayalanma süreci sonlanana kadar sabaha kadar uyunmamalıdır.
 • Büyünün bir gece bekletilme sürecinden sonra altın takının bulunduğu su tekrar kaynağa dökülür.
 • Sonrasında kişi bu takıyı takarak ömür boyu üzerinden çıkarmamalıdır.  Bu işlemden sonra büyünün tutma aşaması başlar.  Takılar takıldıktan sonra istenildiği kadar uyunabilir.

Yukarıda belirtilen işlemin doğru olarak gerçekleştirilmesinden sonra büyünün gücünü belli etmesi için bir süre beklenilmelidir. Büyü tesiri ortaya çıktıyı an artık yaşamınız tam anlamıyla farklılaşacak ve hep zengin olarak yaşamınızı sürdüreceksiniz.

Zenginlik Büyüsünün Tutması

Zenginlik büyüsünün tutması için gerekli ritüellerin ve basamakların yerine getirilmesi gerekir. Çoğunlukla zenginlik büyüsünde tekrarlanması önemli olan tılsımlı sözcüklerin olması gerektiği gibi söylenmesi önemlidir. Ayrıca malzemelerin de noksansız bir şekilde kullanılarak işlem yapılması koşulu aranır. Aynı anda büyünün etkilerinin ortaya çıkması için kesinlikle kimseye büyü hakkında bilgi verilmemelidir.  Bütün bu koşullarım yerine getirilmesi neticesinde zenginlik büyüsünün iyi amaçla  uygulanmasından sonra 1 ay gibi sürede büyü belirtilerini göstermeye başlar.

Büyünün uygulanmasından 1 ay sonra büyüyü yapanın yaşamı tam anlamıyla farklı hale gelir ve her daim hayallerinde olan zengin yaşamı kısa sürede yaşamaya başlar.  Böylece büyünün etkisi ölene kadar kişinin üzerinde sürer. Büyünün etkisi altında olan, yaşamı süresince istediği her şeyi elde etme imkanını yakalamış olur.

Zenginlik büyüsünün hızlı ve kuvvetli bir şekilde olmasını talep edenler, medyumdan ihtiyaç duyulan desteği almalıdır.  Kendi başlarına evde deneyimleri yoksa yapmamalıdırlar.

Zengin olmak, mesleki anlamda yükselmek, başka kimselere muhtaç olmamak ve rüyalarınızdaki gibi bir yaşam sürmek, zenginlik büyüsü yaptıran kişi ya da kişilerin elindedir. Zenginlik büyüsü, tam olarak arzu ettiğiniz geliri elde etmeniz anlamında faydalı olacak büyüdür.

Kurşun Büyüsü Nedir, Kurşun Büyüleri Nasıl yapılır?

Kurşun büyüsü nedir, nasıl yapılır ve etkisi ne kadar sürede belli olur? Kurşun büyüsü kim yapabilir? Büyü bilgileri için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Kurşun büyüsü yapmak bireylerin her arzularına sahip olmalarına yardımcı olabilir. Eğer arzu ettiğiniz kişiler ile aranız bozulduysa bu bireyler için aranızın soğuk olmaması için kurşun büyüsü tesirinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Bu büyü çeşidi çift ilişkilerinin normale dönmesine destek olur.

Ayrıca iğne büyüsü nedir, nasıl yapılır? Sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

Kurşun Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kurşun büyüsü yapmak için kurşunun özel ısıtılması ve erime işlemlerinde özel surelerin okunması gerekir. Piknik tüpü ile kurşun büyüsü tarifinden yararlanabilirsiniz. Büyü işlemini gerçekleştirmeden önce büyü yapmak istediğiniz kişinin resmine sahip olun. Resim büyü yapılacak kişinin yüzünü net şekilde göstermelidir. Sonrasında büyük bir kumaş parçası ile resmin etrafını kapatın. Günde 5 defa bu işlemi tekrarlayın. Kurşunu eritilip döküldükten sonra tılsımlı sözcükler yazılması gerekir. Muska içinde darılan bireylerin küsme sebepleri, ne kadar süredir küs oldukları konusunda bilginiz varsa yazılmalıdır. Gerekli sureler yazıldıktan sonra kağıt zarar görmeyecek şekilde katlanarak eriyen kurşunun içine eklenir. En sonunda:

“…Rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.”

Suresi okunarak işlem bitirilir. Ortalama 15 gün sürede bu işlemden netice alabilirsiniz.

Kurşun Büyüsü Etkileri Nelerdir?

Kurşun büyüsü etkileri vasıtasıyla en fazla yapılan bir büyü çeşidi olarak önümüze çıkmaktadır. Kurşun büyüsü yapmak için gerekenler hazırlandıktan ve sözler söylendikten sonra arzu ettiğiniz talepleri gerçekleştirebileceksiniz.

 • Kurşun büyüsü ile iki dargın bireyin arasını düzeltebilirsiniz,
 • İki arkadaşın beraber çalışmasını sağlayabilirsiniz,
 • Boşanmak üzere olan eşlerin tekrar bir araya gelmesini sağlayabilirsiniz,
 • Dargın olan tanıkların tekrar sohbet içinde olmasını sağlayabilirsiniz.

Kurşun Büyüsü Yapmak için Gerekli olan Malzemeler Nelerdir?

Kurşun büyüsü yapımı sırasında gerekli malzemeler tam olmalıdır. Gerekli malzemeleri kullanarak büyü işlemi yaptığınızda, büyünüzün etki etmediğini görürsünüz. Kurşun büyüsü için ihtiyaç duyulan malzemeler, büyü çeşidine göre değişik olabilir. Malzemeler daha çok olur ancak temel olarak:

 • Kurşun,
 • Piknik tüpü,
 • Toprak,
 • Su,
 • Bez parçası,
 • Kırmızı mürekkepli ya da mavi mürekkepli önceden hiç kullanılmamış kaleme ihtiyaç duyulur.

Malzemeler hazırlandıktan sonra büyü işlemine başlamak gerekir. Büyü işlemi yarıda kesilmemelidir. Bir malzeme noksan olduğunda büyüyü yarım bırakmak durumunda kalırsanız, büyü işlemini tekrar yapmanız gerekecektir. Aynı durum bir bireyin büyüyü tamamlamaması durumunda da geçerli olmaktadır. Kalan yerden işlemi tamamlamanız gerekir. Kurşun büyüsü zararlı mıdır sorusunun yanıtı bu anlamda evet olur. Büyü tamamlanmaz ise kişilerde negatif etkilere sebep olabilir. Bunun haricinde büyünün yan tesirlerinin olduğu bilinir. Büyünün etkisinin kimseye zararı dokunmaması için kime işlem yaptırdığınıza dikkat edin. Gerçek hoca olan bilgi sahibi, deneyimli ve musallat varlıkları güçlü olan kişilerden yararlanın.

İki Kişinin Arasının Düzelmesini Sağlayan Kurşun Büyüsü Tarifi

İki kişinin arasının düzelmesi için kurşun büyüsü tarifi uygulamak kolaydır. Kurşun büyüsü için dua ile beraber gerçekleştirilen işlemin etki etmesi için en iyi kurşunu tercih edin. Katı durumda olan kurşunu bir ısıya dayanıklı bir kaba koyun. Sonra ocağı açın ve 2 dakika süresince kurşunu ısıtarak eritin. Daha sonra aralarının iyileşmesini istediğiniz kişilerin resimlerini erimiş kurşunun içine koyun. Böylece kurşun fotoğraflara işletecek ve donacaktır. Kurşun tam olarak katı hale geldikten sonra büyü tesir etmeye başlar. Kurşun karşılaştığı esnada sizin bazı etkili sözcükleri tekrarlamanız gerekir:

“Allah’ım, isimlerini söylediğim kişilerin arası açıldı ve bu bireylerin arasının iyi olmasını istiyorum. Bu sebeple senin yarattığın kurşundan yararlanmak istiyorum. Kurşunu bana ve adını söylediğim kişilere yararlı kıl. İsteklerimi gerçekleştir. Sen şüphesiz kullarını işiten ve dualarını gerçekleştirensin. Benim isteklerimi de gerçekleştir ve dilediğim şahısların arasını düzelt. Amin.” Deyin. Bu sözleri 7 gün süresince uyandığınız gibi yeniden söylemeniz gerekecek. Bu sebeple surenin çıktısını alabilirsiniz.

Kurşun Büyüsü Bozulur mu?

Kurşun büyüsünü bozmak yapılabilir olsa da işlemi yapmak bilgi gerektirir. Kurşun büyüsü etkileri kişide ne kadar süredir varsa büyünün etkisinin yok edilmesi işlemi bir o kadar zor olacaktır. 1 aydır büyü etkisinde olan birinin işlem etkilerinden kurtulması daha kolay iken, daha uzun süre büyü etkisinde olan kişilerin bu işlemin negatif etkilerinden kurtulması oldukça zordur.

Kurşun büyüsü bozulması için İslam alimleri sık sık kuran okumanın önemli olduğunu söylemişlerdir. Sureler en tesirli büyülerden ve negatif enerjilerden musallatlardan koruyuculardır. Kuran’ı Kerim’den sure okumaya başlamadan önce kesinlikle abdestinizi alın. Dualarınızı okurken aklınızda farklı birşey olmamalıdır.

Sirke Kullanarak Kurşun Büyüsü Nasıl Bozulur?

Sirke kullanarak kurşun büyüsünü bozmak dilerseniz yalnızca gereksiniminiz olan su ve sirkedir. 1 litre suya 2 su bardağı sirke katarak karıştırın. “Sirke ve su tamamen karışsın. Büyü bozmak için gerekli yöntemler bana gösterilsin.” Cümlesini 3 kez söyleyin. Kurşun büyüsünü bozmak için asıl önemli olan kişinin amacının ne olduğuna karar vermesidir. Amacınızın ne olduğunu ifade ederken dua ile isteğinizi birleştirerek yapmanız gerekmektedir. Mesela: “Niyet ettim büyünün bozulması için.” Söyledikten sonra:

“Rabbenâgfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb.”

Suresini okuyabilirsiniz. Sureyi okuyup size destek sağlayacak manevi varlıkları işleme dahil ettikten sonra, sirkeli su kullanarak banyo yapmanız gerekir. Sirke bedeninizde tam olarak emildiğinde işte o zaman büyünün belirtileri ortadan kalkmaya başlar. 4. Gün el yüz ve ayaklarınız dışındaki bölgelere su değdirmemiş  olmanız önemlidir 4 günden sonra duş alabilirsiniz.

….

Kurşun Büyüsü Kimlerin Üzerinde Etkili Olmaz?

Kurşun büyüsünün etki etmediği kişiler vardır ki, bu kişiler sadece kurşun büyüsünden değil, farklı büyü türlerinden de etkilenmezler. Kurşun büyüsü çeşitleri içinde yapılanın hangisi olduğunun önemi yoktur. Belirtilen kişilere yapılan büyülerin gerçekleşme imkanı bulunmamaktadır. Bu şahıslara yapılan büyüler:

 • Yön değiştirebilir. Yani sizin etkilemek istediğiniz kişi değil de başka bir kişiyi büyü etkisi içine alabilirsiniz.
 • Büyü yapan kişiye geri dönebilir. Yani büyü yaptığınız kişi oluşturmak istediğiniz belirtilerin benzerini siz yaşayabilirsiniz.
 • Büyü daha etkili bir vaziyet alarak büyüyü yapan kişinin sağlık sorunları yaşamasına sebep olabilir.

Büyünün tesir etmediği bireyler içinde:

 • Hanesinde yeni ölüm olmuş kişiler,
 • Doğuştan kör olan kişiler,
 • Din işleri ile meşgul olan kişiler bulunur.

Kaşık büyüsü nedir, nasıl yapılır? Aklınıza takıldıysa makalemizden inceleyebilirsiniz.

Kurşun Büyüsü Yaparken Hangi Duaları Okumak Gerekir?

Kurşun büyüsü yaparken okunacak olan dualar içeriği net olan sureler olmalıdır. Eğer gerçek büyü kitabından ve işinin ehli kişilerce yapılmadıysa bu büyü sözcüklerini okumayın. Eğer Arapça tılsımlı sözler söyleyerek büyü yapmayı arzu ederseniz, surenin Türkçe manasının tam olarak bilinmesi gerekir. Kurşun büyüsü işleminde özellikle:

 • Fatiha Suresi,
 • Felak Suresi,
 • Nas Suresi,
 • Burc Suresi içinde bulunan surelerin okunması önemlidir.

Büyü işlemlerine geçmeden önce kendinize kesinlikle kurşun büyüsü nasıl yapılır sualini sorun. Hangi işlemlerin yapılması gerektiğini bilmeden doğru sureleri okuduğunuzdan tam olarak emin olmadan, işlemleri gerçekleştirmeye başlamayın. Büyüyü yaparken tercih edeceğiniz süreler Kuran süreleri yada tılsımlı sözcüklerinden oluşmazsa, kendiniz de amacınıza göre dua meydana getirebilirsiniz. İki kişinin ayrılması için işlem yapacaksanız:

“Allah’ım, bu kişilerin ayrılmasını istiyorum. Darılmalarını dilememde de sebeplerim var. Sen kalpten geçen dileği en iyi bilensin. Bu sebeple beni en iyi sen anlarsın. İsteklerimi kabul et. Bu kulunun sesini işit. Bu işlemi benim için olur kıl. Amin.” Deyin.

Kurşun Kullanarak Bağlama Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kurşun kullanılarak yapılan bağlama büyüsü en tesirli büyü çeşitleri içinde bulunur. Büyüyü gerçekleştirmek için az miktarda ipe gereksinim duyacaksınız. Sıvı durumda kurşun içine ipleri atın. İpler ile kurşunlar bir bütün olacak şekilde karşılaşacaktır. Bu duruma gelmeleri için kısa bir süre beklemelisiniz. Kurşun büyüsü ile sevdiğini geri getirme ve bu kişiyi kendinize sevdirmek için, donmuş vaziyette olan ip ile kurşunu elinize alarak bu esnada “Kendime aşık etmek istediğim kişi için kurşun büyüsü yaptım. Bu büyü aşık olduğum kişi ile benim aramda bağlılık meydana getirecek. Bütün isteklerim kabul olacak. Amin.” Diyin.

Sonrasında katı durumda olan malzemeleri toprak altına gömmelisiniz. Malzemeler en az 60 cm derinliğe gömülmelidir. Toprağın üst yüreğine yakın bir yere kurşunu gömmemek önemlidir. Kurşun en azından 7 gün içinde burada gömülü kaldığı zaman etkisini göstermeye başlayacaktır. Ancak bu esnada büyü yapan kişinin kesinlikle büyü yaptığı kişi ile etkileşime geçmemesi önemlidir. Aksi durumda büyü tesiri yok olur ve yapılan işlemler boşa gitmiş olur.

Kurşun Kullanarak Eski Sevgiliyi Kendine Bağlama Büyüsü

Eski sevgili üzerinde yapılan bağlama büyüsü farklı soğutma büyüleri ile birlikte yapıldığında etkisi daha güçlü olur. Çünkü eski sevgililerin birbirine eskiden kalan bazı hisleri vardır. Eski sevgili için kurşun büyüsü yapımı işleminde kurşun okunarak işleme başlanır. Fakat bu okuma işlemi sadece medyum kişilerce gerçekleştirilebilir. Çünkü bu büyüyü gerçekleştirmek için dini bilginin kuvvetli olmasına ve ruhani manada güçlü ve inançlı olmasına gereksinim duyulur. Kurşun büyüsü işleminde bazı güçler ortaya çıkar ve yeteri kadar bilgisi olmayan işinin ehli olmayan kişilerin bu güçleri kontrol altında tutabilmeleri oldukça zor olabilir. Ruhani güçler büyü yapmayı talep edenlerin niyetinin iyi olmadığını hissettikleri için işlem yaptıran kişiye musallat olabilirler. Çoğunlukla sağlık sorunları ortaya çıkar.

Tırnak Büyüsü Nedir, Tırnak Büyüleri Nasıl Yapılır?

Tırnak büyüsü nedir, nasıl yapılır, etkisi ne kadar sürer? Tırnak büyüsünü kimler yapabilir? Büyü ile alakalı iceriğimizden bakabilirsiniz.

El veya ayak tırnak büyüsü, sık düşünülenin aksine yalnızca soğutma ya da ayırma büyüsü olarak yapılmamaktadır. Eski büyü kitaplarında hakkında geniş bilgi bulanan tırnak büyüsü, şuanda da bir çok ruhani ilimde işinin ehli hocanın ve kendi kişiliğini gizli tutan büyücülerin fazla çok yaptığı büyü uygulamaları içinde bulunmaktadır. Tırnak büyüsünün çift taraflı büyüler içinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tırnak büyüleri yapımında her daim bir bilgi noksanlığı olduğu düşünülmektedir. Tırnak büyüleri nasıl yapılır sorusu bu nedenle çoğunlukla web sitelerinden araştırılan konular içinde bulunmaktadır.

Güçlü etkileri olan tırnak büyüsü çift yönlü büyüler içinde bulunduğu için aynı anda tam olarak zıt iki değişik maksada yönelik olarak etki edilebilmektedir. Bu anlamda tırnakla yapılan büyüler, kişileri birbirlerine bağlamak ve de sevenleri ayırmak maksadıyla uygulanabilmektedir.

Ceviz büyüsü nedir, yapımı nasıldır? Makalemizden bakabilirsiniz.

Tırnak Büyüsü Hangi Amaçlar İçin Yapılır?

Vefk desteği ile yapılan tırnak büyüsü, eski büyü kaynaklarında en tesirli ve en etkili olan büyü çeşitlerinden biri olarak önünüze çıkmaktadır. Eski büyü kaynaklarında hem el hem de ayak tırnaklarından elde edilen parçalar ile yapılan büyünün şu maksatları gerçekleştirmek için yapıldığı söylenmektedir:

 • Kişileri birbirine sevdirip aşık olmalarını sağlamak,
 • Birbirini seven çiftleri ayırmak,
 • İnsanların psikolojilerini alt üst ederek intihara sürüklemek,
 • Kişilerde hafıza kaybına sebep olarak yakınlarından koparmak,
 • Çocuklar ve ebeveynler arasında kavga çıkartmak maksadıyla ailenin dağılmasına neden olmak,
 • Ticarette kişilerin düşünceleri ile oynayıp hızlıca zengin olmalarını sağlamak

Görüldüğü üzere asıl büyü kitaplarında büyük bir yer tutan tırnak büyüsü amaçları, değişiklik gösterebilmektedir. Fakat günümüzde tırnak büyüsü adı geçtiğinde bu tarz özel işlemlerin halk dilimdeki anlamı aşık etme ve de ayırma büyüsüdür.

Tırnak Büyüsü Kimlere Yapılabilir?

İnternet sayfasında çoğunlukla havas ve ledün bilimlerinde ayrıntılı bilgilere erişmek isteyen şahısların çoğunlukla tırnak büyüsü yapılışı hakkında bilgi eksikliği olması sebebiyle sorun yaşadıkları görülmektedir. Gerçek büyü kitaplarında bulunan tüm aşık etme ve bağlama işlemlerinde olduğu gibi soğutma ve ayırma tılsımlarında da cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bu vaziyette her iki maksada yönelik hayata geçirilebilen tırnak büyüsü kadınlara ve de erkeklere yapılabilmektedir.

Havas ve ledün ilimlerinde tecrübeli uzman hocaların söylediği üzere büyü etki eden kişiler şunlardır:

 • Loğusa kadınlar yeni doğum yapmış kadınlar
 • Doğuştan yada sonradan iki gözü ağma olanlar
 • Tek yumurta ikizi olarak dünyaya gelen fakat ikizi ölen kişiler

Bu kişiler haricinde tırnak büyüsü işlemi, her yaştan kişiye uygulanabilmektedir.

Tırnak Büyüsü Yuva Yıkan Büyü Müdür?

Tırnak büyüsü gerçek büyü kaynaklarının en güçlü ve en hızlı zamanda tesir eden büyüleri içinde gösterilmektedir. Çoğunlukla tırnak büyüsü yapanların yorumları bu konuda en fazla merak edilen büyüler içinde bulunmaktadır. Tırnak büyüsü çoğunlukla bekar kişileri evlendirmek maksadıyla yada platonik sevenlerin sevgisine karşılık bulmalarına imkan sunmak maksadıyla yapılmış olsa da bu büyüler evli çiftlerin soğuması maksadıyla da yapılabilmektedir.

Evli çiftlere tırnak büyüsü işlemi yapıldığında öncelikli olarak eşler arasında durduk yere kavga ve şiddetli geçimsizlik başlayabilmektedir. Bu şiddetli geçimsizlik hali, aralarında su sızmayan, birbirini deli divana aşık olan eşlerde bile ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bu süreçten sonra tırnak büyüsü ile evli çift kendi istekleri ile boşanmak isteyecek birbirinden soğuyacaklardır. Bu ayrılık sürecinde en kötü yanını varsa evli çiftin evlatları yaşamaktadır. Bu nedenle tırnak büyüsünün negatif belirtileri sebebi ile bu büyüye halk içinde yuva yıkan büyü adı verilmiştir.

Tırnak Büyüsü Nasıl Yapılır?

İsminden de anlaşıldığı üzere tırnak büyüsü gerçek kişilerin tırnakları tercih edilerek uygulanan bir büyü çeşididir. Fakat bu büyüyü hayata geçirmek isteyen birçok kişi tırnak büyüsü nasıl yapılır sorusunun cevaplarını aramaktadır. Tırnak büyüsü tam anlamıyla yetişkin bir kişinin kesilmiş tırnak parçaları ile yapılan oldukça güçlü ve etkili bir büyü türüdür.

Tılsım için alınan tırnaklar büyü işlemi yapılacak kişiye ait olmamalıdır. Bu sebeple tırnak büyüsü yapılışı sürecinde öncelikli olarak gereksinim olan malzemeler büyünün etki edeceği kadın veya erkek yerine farklı kişi ya da hayvanlardan alınan tırnak artıkları ile yapılmaktadır.

Bununla birlikte tırnak büyüsü işleminin etkili neticeler vermesi için büyünün yapımı sırasında tırnağı alınacak bireyin karşı cins için namahrem olması önem taşımaktadır. Bu nedenle ergenlik cağına girmemiş çocuklar ve cinsel anlamda gücü az olan çok yaşlı bireylerin tırnakları ile işlem yapılması uygun değildir.

Tırnak Büyüsü Tehlikeli Midir?

Tırnak büyüsü etkileri yönünden en fazla korkulan ve yapımı bir o kadar da zor olan bir büyü türüdür. Bu nedenle büyünün yapımı sırasında genellikle işlem yapılacak kişinin tırnaklarını getiren kişi büyüden etkilenme konusunda stres yaşayabilir. Ayrıca tırnakların alınması aşamasında kişilere zarar verip vermemesi de önemli bir konudur.

Tırnak büyüsü işleminde büyünün etki etmesi için tırnakları kesilen kişi, herhangi bir şekilde büyüden kötü etkilenmez. Bu nedenle tırnak büyüsünü yapan işin ehli kişiler uygulama esnasında kendi tırnaklarını kullanarak bile işlem yapabilmektedir.

Tırnak Büyüsü Yapılış Aşamaları

Tırnak büyüsü ile aşık etme işleminde 4 farklı yol vardır. Bu yöntemlerin ilki kesilen tırnakların bir gün süreyle bekletilmesidir. Büyünün bu basamağında kişinin tırnaklarından belli bölümler alınır. Bu büyü için büyü yapılacak kişinin sol el parmaklarına ait tırnaklar kesilir. Büyüde sadece serçe parmağın tırnağı ve orta parmağın tırnağı kullanılır. Arda kalan tırnaklar da büyü işlemi tamamlanana kadar muhafaza edilir.

Unutulmamalıdır ki bu süreçler tırnak ile yapılan aşk büyüsü yapımı içindir. Gerçek büyü kitaplarında olan içeriklere göre serçe parmak bayanı orta parmak ise beyleri simgelemektedir. Bireyden alınan tırnaklara 1 gün süresince hiçbir çalışma yapılmaz ve yalnızca beklenir. Bu bekleme süresi büyü kitaplarında mayalanma zamanı olarak ifade edilmektedir. İşlevsiz olduğu düşünülse de büyünün etkili olması için en ana şartların başındadır.

Aşık etme muskasının yapılması da ikinci süreç olarak önünüze çıkmaktadır. Tırnak büyüsünün bu sürecinde yumruk büyüklüğünde bir kağıda gereksinim duyulmaktadır. Bu kağıdın üzerine birbirine bağlanması arzu edilen çiftlerin adları yazılarak büyünün maksadı ve amacı gerçekleşmiş olacaktır.

Boşanma büyüsü hakkında ayrıntılar içeriğimizdedir.

Tırnak ile Aşık Etme Büyüsü Yapılışı

Eğer tırnak tercih edilerek yapılan büyü bağlama niyetli yapılıyorsa kâğıt içindeki tılsımlı sözcükler mavi mürekkep ile yazılır. Kağıdın orta bölümüne büyük bir daire resmi yapılır ve bu dairenin kişileri birbirine bağlama maksatlı yapıldığının simgesi olarak kabul edilmektedir. Diğer taraftan tırnak büyüsü ile ayırma işlemi yapılacaksa da kırmızı mürekkepli bir kalem tercih edilmedi koşulu vardır. Gerçek büyü kaynaklarında ayırma ve soğutmanın simgesel ifadesi olan kare çizimi ile bu yönde kağıda aktarılmış ayırma işleminin maksadı anlatılmış olur.

Tırnak büyüsü ile iki kişiyi birbirine aşık etme işlemi uygulandığı için bu amaçla bir kağıdın üzerine düzgün bir  şekilde bir çember çizilmesi gerekmektedir. Fakat yapılan çemberin mavi mürekkepli bir kalemle yapılmasına dikkat gösterilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan tırnak büyüsünde muska içinde yazılan tılsımlı sözcükler çoğunlukla Süryanice ve de Arapça yazılmaktadır. Bazen nadir de olsa Latin harfleri kullanarak büyü yapan üstatlar bulunmaktadır.

Tırnak Büyüsü Kaç Günde Etki Gösterir?

Bu tarz işlemlerde sabırlı olmayan kişiler genellikle yapım ve etki süresi durumuna takılmaktadır. Nitekim tırnak büyüsü ne zaman etki eder suali de bu konuda en fazla merak edilen konular içinde bulunmaktadır. Tesiri oldukça fazla olan tırnak büyüsü yapımı mümkün olan en hızlı zamanda bireyleri birbirine sevdirmektedir. Fakat bu işlem için net bir süre vermek gerçek büyü kitaplarında bulunan bilgilerin aksine kesin bir fikri kabul etmek demektir. Bu sebeple tırnak büyüsü konusunda net bir yanıt vermek uygun olmamaktadır.

Tırnak Büyüsünün Son Aşamaları ve Mühürlenmesi

Büyünün son aşaması yapılırken büyü yapılacak kişiden alınan tırnaklar ile birlikte tılsımlı sözlerin olduğu kâğıt yakılır. Vefk kâğıdı cayır cayır yanarken bu zaman içinde 4 kez yapılan kişi ismi 4 kez de yaptıran kişi ismi sesli şekilde söylenir. Yakılma yapıldıktan hemen sonra bir miktar kül oluşacaktır. Oluşan küllerin asıl büyü kaynaklarında anlatılan şartlar yok edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple büyü yapım malzemelerinden arda kalan küllerin toprağa gömülmesi veya suya atılması gerekmektedir.

Özel bir koruma muşları içine konulan tırnak külü büyüsü, vefkin dikkatle saklanması önem taşımaktadır. Yapılan muska başka kişilerce ele geçirilirse ve herhangi bir şekilde açılıp zarar görürse yapılan işlem kendiliğinden bozulacaktır.

Ruhsal yapısı gelişmiş, standart insanlardan değişik olarak kendine özgü kişisel özel yeteneklere sahip olan işinin uzmanı güvenilir gerçek medyumlar, kendini güncellemeye ve bilgi sahibi olmaya devam etmektedir. Devamlı kendini geliştiren ve eğitim alan hocalar büyüler aleminde yeni ve farklı başarılar elde etmek için en iyi hocalardan kişisel ders alarak daha iyi bir seviyeye ulaşmaktadır.

Medyum yorumları, hocaların daha önce yaptığı işlere ait yorumlara bakarak seçtiğinin medyumun işinin ehli mi yoksa değil mi olduğunu öğrenebilirsiniz.  Kişiler böylece gerçek olan medyumları seçerek problemlerini hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabilmektedirler. Medyum yorumları sayfamızdan, kendiniz için en etkili ve başarılı sonuçlar oluşturabileceğini düşündüğünüz kişilere büyü yaptırarak isteklerinize sahip olabilirsiniz.

Ceviz Büyüsü Nedir, Ceviz Büyüleri Nasıl Yapılır?

Ceviz büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne kadar sürede etki eder? Kim Ceviz büyüsü yapabilir? Gömülerek ceviz büyüsü nasıl yapılır? Büyü hakkında ayrıntıları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Ceviz büyüsü yapmak ve bu işlemin tesiri altında olmak çok tehlikelidir. Bağlama büyüleri içinde en fazla yapılan ve sıkça tercih edilen ceviz büyüleri çoğunlukla hızlı etki etmesi nedeni ile çok sayıda bireyin ilk tercih ettiği büyüler içinde bulunmaktadır.

Boşanma büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan bilgileri öğrenebilirsiniz.

Ceviz Büyüsü Ne İşe Yarar?

Kara büyüler arasında bulunan ceviz büyüsü, kuvvetli bağlama büyüleri içinde bulunmaktadır. Ceviz büyüsünün amacı işlem yaptıranın isteğine göre farklılık gösterebilir. Dilediğiniz kişiyi kendinize bağlamak için bu işlemi yapabileceğiniz gibi hasmınızın maddi manevi problemler yaşaması içinde bu çalışmaya başvuru yapılması uygundur. Fakat büyü yapımı ister iyi ister kötü amaçla kesinlikle tercih edilmemelidir.

Ceviz Büyüsünün Etkileri Nelerdir?

Tam netice elde etmek ve tesir alanını arttırması sebebiyle ceviz büyüsünün sıkça olarak tercih edilmesine neden olmaktadır. Her büyünün asıl maksadının dışında etki yönüne göre değişik belirtileri vardır. Büyüyü yapan ya da yaptıran kişinin isteklerine uygun olarak ceviz büyüsünün belirtileri de farklılık göstermektedir. Ceviz büyüsü sebebi ile meydana çıkan ana etkiler içinde:

 • Sevdiğini kendine aşık etme,
 • Sevenleri ayırma,
 • Hasmına maddi ya da manevi zarar verme,
 • Kendine bağlama gibi
 • Bazı etkileri bulunmamaktadır. Ceviz büyüsünün sebep olduğu bazı etkiler tak olarak işlemi yapan ve yaptıran kişinin inisiyatifi ile meydana gelmektedir. İşlemi yaptıran bireyin amacı hangi yöndeyse büyünün tesiri de ona göre olacaktır. Ceviz büyüsünün etkisi her nasıl olursa olsun çok tehlikeli ve sonuçları kötü olabilir. Bu sebeple işlem yaptırmadan önce iyi düşünmek gerekir.

Ceviz Büyüsü Nasıl Bozulur?

Ceviz büyüsü nasıl bozulur sorusuna  yalnızca bir cevap vermek hemen hemen imkansızdır. Ceviz büyüsünün tesirlerini bozmak ve büyünüm etkilerini yok etmek için uygulanan ana uygulamalar içinde:

 • Vekf,
 • Kuran ayetleri,
 • Başka büyüler ile büyüyü geri çevirerek çevrilmesi,
 • Muska

bozma yer almaktadır. Büyü yapan kişilerin bilgileri ne kadar fazla ise büyünün etkisi de o derede artabilir. Genellikle kişilerin büyük problemler yaşamasına sebep olan büyüler için bazen sunak taşına yatırma işlemi de yapılabilir. Bu yöntem hem tehlikeli hem de çok ürkütücü bir yöntemdir. Yalnızca ölümcül sonuçlar meydana getirebilecek büyüler için bu yöntemin yapılması gerekmektedir.

Büyü bozma işlemi büyü yapmak kadar tehlikeli bir işlemdir. Büyünün doğru yöntemler tercih edilmesine rağmen bozulmaması durumunda büyü bozma işlemini yapan için değişik etkiler meydana gelebilir. Bu tarz tesirleri ortadan kaldırmak adına kesinlikle iman sahibi ve işinin uzmanı hocalardan destek alınması gerekmektedir.

Ceviz Büyüsünün Sonuçları Nelerdir?

Ceviz büyüsü yapıldıktan 7 gün sonra etkileri hızlıca görülmeye başlar. Hangi amaçla büyü yapılmış ise bu niyete göre etki eden ceviz büyüsü yapılış maksadına göre çok kötü sonuçlar doğurabilir. Havas ilimleri arasında derinli fazla olan ceviz büyüsü etkileri çok kötü olan bir takım neticeler oluşturacağı için yapılan kişilerin psikolojik vaziyetlerinde ani değişimlere sebep olabilir. Güçlü bir anksiyete belirtisi oluşturduğu için büyü yapılan şahsın intihar etmeye meyili artmaktadır.

Büyü çeşitlerinden, görünen ve görünmeyen tüm varlıkların zararlarını ortadan kaldırmak için etkili yöntem işlem yapan kişilerin Allah’a sığınması ve bu yönde kendilerini korumaları önerilmektedir. Ceviz büyüsü sonuçları kişiden kişiye değişik belirtiler oluşturabileceği gibi dikkatli davranmakta fayda vardır.

Ceviz Büyüsü ile Ayırma Nasıl Yapılır?

Ceviz büyüsünün en kötü sonuçlarından biri olan boşandırma işlemi, çoğunlukla kişinin mutluluğunu yok edeceği için büyüyü yaptıran ve işlemi yapan kişi için tehdit oluşturur. Büyüler tüm dini kaynaklarda kesin bir dille yasaklanmış ve yapan kişiler lanetlenmiştir. Mecbur kalındığı hallerde büyüleri bozmak için kullanılan büyüler istisna olmak üzere büyülere başvurmanız asla tavsiye edilmez.

Ceviz büyüsü ile sevdiği kişiyi ayırarak kendine bağlamak isteyen kişiler öncelikle bu alanda rüştünü ispat etmiş ve gizemli ilimler konusunda icazet sahibi insanlardan yardım alması gerekmektedir. Günümüzde her ne kadar birçok kişi büyü yaptığını iddia etseler bile ceviz büyü ile ayırma işlemi için herkes muktedir olamaz. Aşık olduğunuz kişiye ulaşmak, onu yeniden kendinizi sevdirmek için en etkili yollardan bir tanesi olan ceviz büyüsü, etki zamanı içinde güçlü etki meydana getirebilecek büyü yapılan kişinin psikolojik ve fikirlerini tam anlamıyla farklılaştırmaktadır.

Ceviz Büyüsü Belirtileri Nelerdir?

Her büyünün kendine özel değişik bir tesiri vardır. Ceviz büyüsü gibi etkisi fazla olan büyüler için bu tesirler genellikle kişinin kötü bir depresyon yaşamasına sebep olabilir. Ceviz büyüsü belirtileri içinde sık olarak görülen belirtiler içinde:

 • Uykunun bölünmesi,
 • Kulakta çınlama ve keskin psikolojik hal değişimleri,
 • Ağır depresyon,
 • Kolay karar verememe
 • Sürekli yorgun ve isteksiz hissetmek
 • Etrafındakilere karşı nefret duyma,
 • Keder ve geçmişe özlem duyma vb.

 

Yer almaktadır. İfade edilen etkiler yalnız başına ceviz büyüsünün olduğunu işaret etmez. Fakat büyük çoğunlukla bu etkiler ceviz büyüsü sebebiyle kişide oluşan temel belirtiler içinde sayılabilir.

Her kişi değişik bir manevi güce sahiptir. Bazen yaptığınız büyü güçlü olsa bile netice alamayabilirsiniz. Genellikle günah işlememeye helal kazanmaya dikkat eden, ibadetlerini yerine getiren ve iman sahibi olan bireylere büyülerin etki etmesi çok daha zor olabilir.

Kimler Ceviz Büyüsü Yapabilir?

Havas gibi gizemli ilimler konusunda bilgili olmak gerekir. Bir kişinin yalnız başına kulaktan dolma bilgiler kullanarak büyü yapması direkt olarak büyünün negatif etkileri ile tamamen kendinin karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Ceviz büyüleri bu sebeple yalnızca işinde uzman kişilerce yapılmalıdır. Büyü yapan kişinin bu konuda uzman olup olmadığını ise anlamanız hemen hemen imkansızdır. Ceviz büyüsü yapan hocalar tarafından size hiçbir garanti verilmemektedir.

Ceviz büyüsü hem karışık hem de tehlikelidir. Bu büyünün en kısa zamanda etki etmesi için havas ilmi hakkında kendini aşmış medyumlardan yardım almanız ve bu kişilerin önerilerine tam olarak uymanız önem taşımaktadır.

 • Ceviz gömme,
 • Ceviz kabuğu büyüsü,
 • Ceviz büyüsü vb.

Değişik türlerde ve yöntemlerle yapılan büyülerin tesiri yalnızca büyü yapılan kişiye değil aynı anda yaptıran kişide de büyük etki oluşturabilir. Büyüleri yaptırma aşamasında büyünün etkisinden korunmak için uzman medyumlar ile iletişime geçip yardım almanız gerekmektedir. Ceviz büyüsü yaparken hiçbir problem olmaması sizi içinden çıkılmaz bir duruma sokabilir. Büyüden medet ummak ve kadere büyüler ile yön vermeye çalışmak neredeyse bütün dinlerde yasak kılınmıştır.

Kurşun büyüsü nedir, nasıl yapılır? Makalemizi okuyabilirsiniz.

Ceviz Büyüsü Kaç Günde Tesir Eder?

Ceviz büyüsünün en hızlı etki etme zamanı 7 gündür. Fakat bazen 14 gün ya da 41 gün içinde de büyü sonuçlarının meydana geldiği görülmüştür. Bir büyünün hızlı şekilde belirtilerinin ortaya çıkması için ve büyüden netice alınması için işlemi yapan medyumun manevi gücü yüksek bir birey olması önemlidir. Bu güce sahip olmayan medyumların büyüleri etkin bir şekilde yapması hemen hemen neredeyse imkânsızıdır. Ceviz büyüsü kaç günde etki eder sorusu için bu sebeple standart bir zaman verilmesi kolay değildir. İşinde uzman bir medyumdan alacağınız destek ve kötü bir amaç ile büyünün minimum 7 gün içinde etkilerinin ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Ceviz büyülerinin sık olarak yapılmaya başlanması ile çok sayıda kişi büyü etki süresi hakkında bilgi edinmek istemiştir. Farklı büyülerde olduğu gibi bu büyü için de net bir zamandan bahsetmek oldukça zordur.

Ceviz Büyüsünden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Ceviz büyünün etkilerinin önüne geçmek için yapılması önemli en tesirli yollardan biri Allah’a şart koşul olmadan teslim olmak ve ibadetleri yerine getirerek, haramdan uzak durmak helal kazanmaya dikkat etmektir. Büyülerden korunmak için vekf ve muska yollarına eski dönemlerden günümüze çoğunlukla başvurulmuştur. Ceviz büyüsünün bütün belirtilerinden korunmak için en tesirli yollar içinde muskalar ve vekfler yer almaktadır.

Muskaların içinde bulunacak sureler, dualar ve farklı malzemeler hakkında  işlem yapan kişinin bilgi sahibi olması ve güçlü bir imana sahip olmak gerekir. Hüddam ve havas ilimleri ile uğraşan kişiler büyüden korunma konusunda size en ideal yolu sunacaktır. Ceviz büyüsünden korunmak için yine gerçek hocalara başvurmanız gerekmektedir.

Toprağa Gömülen Ceviz Büyüsü Tarifi

Ceviz büyüleri içinde etkisi çok olan kabukların toprağa gömülmesi oldukça tesirli yollardan biridir. Ceviz gömme büyüsü yalnızca medyumlarca yapılabilir. Büyü için ihtiyaç duyulan materyallerin özel teknikler ve sureler ile mühürlenmesinin ardından etki alanına büyünün gömülmesi ile işlemin etkileri belirlenen sürede gerçekleşmeye başlar.

Yapılan ceviz büyüsünün toprağa gömülmesinden sonra 7 – 41 gün içinde büyünün neticeleri meydana çıkmaktadır. Ceviz büyüsü çok tehlikelidir. Bu sebeple büyünün bozulması işlemi de çok zordur. Ceviz gömme büyüsünü yaptırmadan önce iyice düşünmek her daim önerilmektedir. Büyünün yapılması ve bozulması işlemi için yalnızca uzman hocalardan destek almanız gerekmektedir.

Boşanma Büyüsü Nedir, Boşanma Büyüleri Nasıl yapılır?

Boşanma büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar, nasıl etki eder? Boşanma büyüleri etki süresi ne kadar? Büyü hakkında ayrıntılar içerimizde bulunmaktadır.

Boşanma büyüsü yapmak her kişinin yapabileceği bir şey değildir. Çünkü bu, yapımı hiç de kolay olmayan bir büyü türüdür. Yanlış yapılması durumunda içinden çıkılması zor sorunlara sebep olabilir. Boşanma büyüsü işinde uzman hocalar tarafından yapılabileceği gibi, medyum el almış kişilerden biri de bu büyüyü yapabilir.

Ayrıca kurşun büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızı inceleyebilirsiniz.

Birinin Size Boşanma Büyüsü Yaptığını Nasıl Anlarsınız?

Birinin boşanma büyüsü yaptığını anlamak yapılan işlemin etkilerinden kolayca anlaşılabilir. Boşanma büyüsü nasıl anlaşılır diye aklınızda bir soru varsa aşağıdaki belirtilerin siz de var olup olmadığına dikkat edin:

 • Büyü yapılmış kişiler eşlerine soğuk davranırlar ve kavga ederler
 • Kişilerin kafası sürekli başka yerde olur,
 • Eşi konuştuğu zaman sanki onu duymuyor gibi davranır,
 • Büyü yapılan kişi eşi dışında farklı bir kişiye âşık olabilir,
 • Büyü etki eden kişi eşi ile arası bozulmaya başlar.

Bu belirtileri kendi yaşamınızda görüyorsanız, büyü etkisi altında olmanız söz konusu olabilir. Hızlıca yapılan büyüyü bozmak için işlem yaptırmanız gerekebilir. Aksi halde büyünün etkilerini yok etmesi daha zor olabilir.

Boşanma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Boşanma büyüsü yapma tarifleri farklı şekillerdedir. İşinin ehli kişilerin yapması gereken bir büyü türüdür. Boşanma büyüsü nasıl yapılır diye araştıran kişilerin ilk olarak özellikle soğutma büyüsü işlemi yaptırmaları gerekebilir.

Boşanma büyüsü işlemine başlamak için bir bardak su gerekir. “Niyet ettim boşandırmak için bu büyüyü yapmaya. Allah’ım sen isteklerimi kabul et. Muhakkak ki sen kullarının ne dilediğini bilensin. Şüphesiz sen kullarına karşılık olmadan yardım edersin.” Sözünü artarda söyleyin. Sonrasında suya işaret parmağınız ile dokunun. Böylece büyü yapımı için gerekli olan enerjiyi tılsımlı sözcükler ile suya vermiş olursunuz.

Bu sözcükleri suya kodladıktan sonra suyun bir bölümünü için. Kalan bölümünü ise başınızdan aşağıya tüm vücudunuza serpilecek şekilde dökün. Saçınızda suyun etkisinin daha uzun sürmesi için 3 gün süresince yıkama yapmayın.

 1. Gün sonra saçınızı yıkadığınız esnada tekrar dileğinizi söylemeniz gerekir. Büyü etkisini kendiliğinden göstermeye başlayacaktır.

Kocanızın Sizden Ayrılması için Boşanma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kocanızın sizden ayrılması için boşanma büyüsü beyaz büyü çeşitleri içinde bulunur. Çünkü büyü işlemi yaptıranın asıl niyeti eşinin kalbini kırmadan boşanmaktır. Büyü yapmaya Cuma gününü başlamak gerekiyor. Cuma günü beyaz renkli bir mumu elinize alarak yakın. Bu mum adak amacıyla kullanılmaktadır. Sonrasında ise mum boşanma büyüsü ile çiftleri ayırma maksadının yerine getirilmesi için cam kavanozun içerisine yerleştirilir. Dilerseniz mumu cam bir bardak içine yönlendirebilirsiniz. Mum alevi meydana gelmeye başladığı sırada mumu yakan işlem yaptıran kişinin sevdiğinin kalbimin yandığını kafasında canlandırması önemlidir. Bu bölüm oldukça önem taşımaktadır. Hayal  gücü kuvvetli olan kişiler başarı elde eder. Yanan mumun alevine bakarak aşağıdaki sözler 10 kez tekrarlanmalıdır.

“…Ve mâ tevfîkî illâ billâh(billâhi), aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb.”

Büyünün tamamlanması için “Amacım boşanmak. Eşimin yüreği bende kalmasın. Kolayca ayrılalım, hiç kimsenin içi yanmasın. Amin.” ifadesini tekrarlamak gerekir. Sonrasında mumu yavaşça üfleyin. Tılsımlı ifadeleri söyleyip mumu yakıp, kalıntılarını toprağa gömmeniz gereklidir. Böylece hızlıca boşanmak istediğiniz kişiden beklediğiniz haberi alabilirsiniz.

Boşanma Büyüsü Yapmak için Kuran’dan Okunabilecek Dualar Nelerdir?

Boşanma büyüsü için Kuran’dan sureler okumak yaptığınız işlemin minimum 5 katı kadar hem güçlü hem de tesirli olmasına destek  sağlar. Boşanma büyüsü yaparken hangi dua okunur diye araştırma yapanlar aşağıdaki dualardan yararlanabilirler:

 • Ankebut suresi,
 • Bakara suresi,
 • Burc suresi,
 • Nisa suresi,
 • Fatiha suresi

Duaları okumaya başlamadan önce abdest almalısınız. Niyet ederek abdest almaya başlamak gerekir. Mesela “Niyet ettim boşanma büyüsü yapmak için abdest almaya. Büyünün tesirleri meydana gelsin, büyü bana kesinlikle kötü zamanları yaşatmasın. Amin.” Diyebilirsiniz. Sureleri kibleye dönerek okumaya başlayın. Ayrıca dua okurken gözlerinizi kapatın ve okumanız tamamlandıktan sonra yardıma ihtiyacı olan birine sadaka vermeniz işlemin etkisini daha arttıracaktır.

Boşanma Büyüsü Kimler Üzerinde Etki Etmez?

Boşanma büyüsünün etki etmediği kişiler vardır. Büyünün etki etmediği kişilere büyü yapıldığında büyü yapan kişi kötü yönde etkilenir. İşlem yapan kişi, çoğunlukla büyüyü yalnız olaral yapmaya çalıştığı için çarpılabilir. Çiftler nasıl boşandırılır sorusunu araştırmadan önce kimlere büyü yapılmaması gerektiğini bilmesi önem taşımaktadır.

 • Hanesinde 40 gün içinde cenaze çıkmış kişiler,
 • Doğuştan kör olan kişiler,
 • Din adamları,
 • Kuran hafızlarına

Büyü işlemi yapılmamalıdır.

Yapılan işlemler taraf değiştirerek değişik bireylerin etkilenmesine sebep olabilir. Yanlış şahıslara büyü yapan kişiler bazı sağlık sorunları yaşayabilirler. Büyü yapan kişi:

 • Baş dönmesi,
 • Mide bulantısı,
 • Ağlama krizleri,
 • Negatif düşünceler,
 • İntihar etme arzusu gibi sorunlardan sıkıntı çekebilir.

Boşanma büyüsü yanlış kişilere etki ettiği zaman büyü işlemini yaptıran kişinin tanıdıkları kendisine düşman olabilirler.

Boşanma Büyüsü Ne Zaman Etki Eder?

Boşanma büyüsünün etkisini göstermesi için belli bir zaman beklemek önemlidir. Büyünün yapılma şekli, büyünün tesir etmesinde büyük önem taşımaktadır. Eğer:

 • Dualar tam olarak okunursa,
 • Büyü yapan kişi işinin ehli biriyse
 • Büyü işleminde etki edilmesi istenilen kişinin özel eşyaları kullanıldıysa,
 • Büyü ritüelleri esnasında kişi tüm dikkatiyle işleme yoğunlaşarak gerekenleri yaptıysa büyü yaklaşık 3 gün sürede tesir eder.

Boşanma büyüsü ile sevdiğini geri getirme kolay bir işlem gibi düşünülse de bazı kişilere büyü yapmak oldukça zor olabilir. Ayrıca bazı bireylerin üzerinde büyü tesir süreci uzun sürmektedir.

 • Büyü yapılan kişi uzun yıllardır evli ise,
 • Kadının kocasına karşı duyguları sürüyor ise,
 • Evliliklerinden meydana gelen evlatları varsa,
 • Evliliklerini severek yapmışlarsa

Böyle durumlarda büyünün tesirini göstermesi umulduğundan daha zor olabilir. Bu gibi kişilere büyülerin etki etmesi bir aydan daha uzun sürebilir.

Boşanma Büyüsü Nasıl Bozulur?

Boşanma büyüsünün bozulması düşünüldüğünden çok daha zor bir işlemdir. Boşanma büyüsünü iptal etmek için 2 parça minimum 25 cm uzunluğunda ipi elinize alın. İplerden biri eşlerden kadını diğeri ise erkek olanı simgelemektedir. İplerden biri sizin seçtiğiniz başka bir kişi de olabilir.

Eğer büyü bizzat kendi ilişkiniz için yapıldıysa böyle durumda iplerden birini kırmızıya boyamamak gerekir. Sona sizin dışınızda birinden ipleri düğümlemesini isteyin. İpleri düğümleyen kişinin bu durumdan büyü niyeti ile düğümleme yaptığını bilmiyor olması önem taşır. Sonrasında düğümlenen ipe dileğinizi tekrarlamaya başlayın. “Niyet ediyorum önceden yaptığım bağlama büyüsünü bozmaya. Amin.” Deyin. Sözcükleri sesli olarak söylediğinizden emin olun. Ardından düğümlü ipleri çözmeye başlayın. Bu durum büyüyü bozmamış anlamı taşıyacaktır. Boşanma büyüsünü iptal etmekle uğraşmamak için öncelikli olarak boşanma büyüsü neden yapılır konusunu iyi detaylıca incelemeniz gerekir.

Yastık büyüsü nedir? Makalemizden inceleyebilirsiniz.

Boşanma Büyüsü Türleri Nelerdir?

Boşanma büyüsü türleri kimlere, ne zaman, hangi malzemeler kullanılarak, ne gibi vaziyetlerde büyü yapıldığına göre farklılık içermektedir. Boşanma büyüsü çeşitleri çok sayıda olmakla birlikte kişiler çoğunlukla bir ya da iki çeşit büyü türünü yoğun olarak hayata geçirmektedir.

 • Elma kullanılarak yapılan ayırma büyüsü farklı kişilerin evliliğini bozmak niyeti ile yapılırlar.
 • İğne büyüsü yaparak eşlerin arasını bozarak ayrılmalarına sebep olabilirsiniz.
 • Şeker büyüsü yapılarak eşinizden rahatça boşanabilirsiniz.
 • Eğer karınızın  size uyguladığı kötü davranışlar sebebi ile boşanmayı arzuluyorsanız, terli büyüsü ile boşanma işleminizi yerine getirebilirsiniz.
 • Eğer esinizi sizi aldattığını hissediyorsanız ve bu sebeple boşanmak istiyorsanız bez bebek kullanarak boşanma büyüsü yapabilirsiniz.

Kocası Aldatan Kişiler için Boşanma Büyüsü Nasıl Yapılır?

Kocası aldatan kişilerin boşanma büyüsü yapması sadece bir iki malzemeyi kullanılması yeterli olacaktır. Bu büyünün yapılış şekli şeker büyüsü ile benzer niteliklere sahiptir. Ayrıca büyü işleminde şeker ana malzemedir. Eğer partnerinizin sizi uzun süredir aldattığı fikrindeyseniz büyü işlemini yaparken toz şeker tercih edin. Sizi ne süredir kandırdığı konusunda bilginiz yoksa büyü yaparken küp şeker kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz şeker çeşidini bir kabın içine koyarak tılsımlı sözlükleri söylemeye başlayın.

Sonrasında kaba ılık su ekleyin.  Bu işlem esnasında:

“Vektub lenâ fî hâzihid dunyâ haseneten ve fîl âhırati innâ hudnâ ileyk…”

Suresini okuyun. Sürenin tesirini ortaya çıkarması için minimum olarak 3 defa tekrar edilmesi önemlidir. Sureyi tekrar ettikten sonra kabın kapağını kapatın ve kabı güzelce çalkalayın. Böylece şekerler erimeye başlayacak ve eridikten sonra işlem tesirini göstermeye başlayacaktır. İşlem yalnızca bu kadar değil. Ayrıca işlem yapan kişi suyu tek seferde içmesi gerekmektedir.

Kocası Aldatan Kişiler için Boşanma Büyüsü Tutar mı?

Kocası aldatan kişilerin boşanma büyüsü tutması hemen hemen her daim mümkün olmaktadır. Fakat bazı şahıslar için muska ile boşanma büyüsü tercih edilerek işlem yapılması zorunlu olabilir. Büyüler farklı iki amaç için yapıldığında tesiri daha fazla olur.  Boşanma büyüsü muska kullanarak yapılabilir isme özel muska hazırlanması böyle durumlarda önem taşır.