Ruhunuzda ki Sıkıntıların Gitmesi için Dua

uykudan uyandığı zaman bu duayı okusa her ne sıkıntısı varsa def olur.
La ilahe illâllâhü vahdehu, la şerike lehü lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir.
Elhamdülillâhi ve sübhânellahi velâ ilâhe illâllahü vallahü ekberü velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim.