Süryani Büyüsü Nedir, Süryani Büyüleri Nasıl Yapılır?

Süryani büyüsü nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Süryani büyülerini kimler yapabilir? Süryani büyüsü kalıcı mı? Gibi, büyüye dair olan tüm sorularınızın cevabı ancak bizim sitemizde yer almaktadır.

 

Süryani büyüsünün, manevi anlamda en yoğun, kuvvetli ve de etki alanı geniş olan büyüler arasında birincilikte olduğunu biliyor muydunuz? Üstelik bu büyü kökü uzman olan medyum hocalar tarafından yaptırıldığı sürece son derece kalıcı ve kesin sonuçlar veren, garanti büyüler arasında da yer almaktadır. Kökü Süryani’lere dayanan bazı başarılı medyumlar vardır. Bu medyumlar ile çalıştığınız sürece başarılı sonuçlar ile karşılaşmanız da mümkün olacaktır.

Süryani Büyüsü

 

Süryani büyüsünün yapılmasında birçok etken sebep yer almaktadır. Ancak özellikle de evli, nişanlı ya da sevgililerin üzerinde etki etmesi amacının Süryani büyüsünün en çok kullanılmasındaki amaç olduğunu söylememiz mümkündür. Süryani büyüsünün yapılması için muhakkak ki Süryani ırkından gelen medyum hocalar ile çalışılması şarttır. Bu hocalarla çalıştığınız sürece büyünüzün etkisinin kuvveti de artacaktır.

Süryani Büyüsünde Önemli Noktalar Nelerdir?

 

Süryani büyüsünün yapılmasında muhakkak ki dikkat edilmesi gereken unsurlar ve önemli noktalar vardır. çünkü Süryani büyüsünün önemli teknikleri ve yapım aşamaları, uygulama alanları vardır. bu noktalara hakim olan ve işinde uzman bir medyum hoca size her noktayı gerekliliği gibi yansıtacaktır.

 

Sarımsak büyüsü nedir, nasıl yapılır? Yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Süryani Büyüsü Neden Yapılır?

 

Süryani büyüsünün yaptırılmasındaki amaç, sevenlerin ve aşıkların bir araya getirilmesi olabilmektedir. Özellikle de kavuşmaları imkansız olan iki kişi üzerinde garanti etki eden ve kalıcılık gösteren de bir büyü türüdür. Aşk konularında etkisini gösteren bu büyü aynı zamanda da evli çiftler üzerinde de istenilen etkiyi kolay bir şekilde yaratabilmektedir.

Süryani Büyüsü Kimlere Yaptırılır?

 

Süryani büyüsü çok kuvvetli bir büyüdür. Bu nedenle de kesinlikle uzman bir medyum hocayla çalışmanızı önemle vurgularız. Bu büyüyü medyum hocanızın aracılığı ile istediğiniz herkese yaptırabilirsiniz. Özellikle kavuşturma, bağlama ve de düğümleme gibi konularda, dilediğiniz kişiyi bu duygular içerisine sokabilmeniz Süryani büyüsü ile mümkündür.

 

 

Süryani Büyüsünü Kimler Yaptırabilir?

 

Süryani büyüsünü kesinlikle evde tek başınızda denememelisiniz. Bu işte uzman olan medyumlar tarafından yapılmadığı sürece başa büyük belalar açacak bir büyüdür bu büyü. Bu nedenle de muhakkak ki büyünün aracısı olan şeytani varlıkları da düşünerek, kendi başınıza bu büyü ile muhatap olmamalısınız.

 

Zaten bu işte uzman olan ve özellikle de Süryani ırkından gelen medyumlar ile bu büyüyü kalıcı ve kesin bir şekilde hayata geçirmeniz mümkün olacaktır. Bu nedenle, kesinlikle bu kişiler ile muhatap olmalı, kendinizi gerçek bir medyumda güvende hissetmelisiniz.

Süryani Büyüsünün Uygulaması

 

Süryani büyüsü şeytani varlıkların enerjisi ve de gücü ile hayata geçer. Bu nedenle doğru adımlar atılmalıdır. Özellikle de büyünün yapılacağı kişinin zihnine ve kalbine bazı tılsımlı sözler ve kodlamalar uygulanacaktır. Bu noktada da medyumlar size en iyi şekilde yardımcı olacak kişilerdir.

 

Bazı kodlama ve tılsımlarla yapılacak olan bu büyünün hayata geçmesi de 2 hafta içerisinde mümkün olacaktır.

Süryani Büyüsünün Belirtileri

 

Süryani büyüsünün yapımından sonra yaptırdığınız kişi de değişik bedensel ve ruhsal özellikler izleyeceksiniz. Amacınıza uygun şekilde değişiklik gösteren kişi de farklı özellikler belirecektir. Örneğin kendinize aşık etmek için bu büyüyü yaptırdıysanız kişinin size derin duygular beslemeye başladığını fark edersiniz. Ya da birinden nefret ettirecekseniz o kişinin nefretle dolu olmaya başladığını fark edersiniz.

 

Süryani büyüsünün belirtilileri doğru ritüellerin de hayata geçmesi sonucunda iki hafta, 15 gün içerisinde kesin olarak kendisini gösterecektir. Büyünün etkileri kişiye yansıtmaya başlayacaktır.

Süryani Büyüsü Herkeste Tutar mı?

 

Bu büyünün herkeste tuttuğu görülmektedir. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için kesinlikle bu büyü de uzman bir medyum ile çalışmamız şarttır. Ardından büyünün tutma süresi, sizin amacınızı de yapılış tarzınıza göre değişiklik gösterecektir.

 

Bunun dışında yaş, cinsiyet, yaşanılan durum, bulunan manevi hal gibi durumlar büyünün etkisi ve yansımaları açısından değişiklik gösterecektir.

Süryani Büyüsünün Dindeki Yeri

 

Süryani büyüsünün dinde yeri yoktur. Çünkü bu büyü yapılacak olan kişinin akli sağlığını ve tüm dengesini bozacaktır. Kişinin artık aklına ve kalbine siz gireceksinizdir. Bu nedenle dinimizde pek hoş görülmeyen bir uygulamadır. Bu büyünün geçerliliği için hayata geçirilen bir çok sure vardır. Ancak büyünün kesinlikle günah olduğu da bilinmektedir

 

Süryani Büyüsü Kalıcı mı?

 

Süryani büyüsü eğer ki doğru ritüeller ve uygulamalar ile hayata geçirilirse gerçekten çok kırıcı bir büyü türü olarak yer alır. Süryani büyüsünün kalıcı olmasından dolayı istenilenler çok kısa sürede ve garanti bir şekilde hayata geçtiği için bu büyü çok fazla derecede tercih edilmektedir. Yapılan büyü eğer ki bu alanda uzman bir medyum tarafından yapıldı ise, işte o zaman bu büyünün bozulması da mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, muhakkak garanti sonuçlu bir büyü yaptırmak istiyorsanız uzman bir medyum ile çalışmanız şarttır.

 

Sakız büyüsü nedir, nasıl yapılır? Tıklayarak yazımızdan ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Süryani Büyüsünün Yapılmasında Etkili Olan Dualar

 

Süryani büyüsünün yapımında etkisi yoğun olan dualar da vardır. bu dualar aracılığı ile büyüden istenilenlerin gerçek olma olanağı da artış göstermektedir. Büyünün etki oranı aşağıda vermiş olduğumuz sureler ile daha da artış göstermektedir. İşte o sureler:

 

 

 

  • Rahman Suresi: Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela’lami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Kullu men ‘aleyha famin. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel’ikrami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yes’eluhu men fiyssemavati vel’ardı kulle yevmin huve fiy şe’nin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ya ma’şerelcinni vel’insi inisteta’tum en tenfusu min aktarissemavati vel’ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yurselu ‘aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Feyevmeizin la yus’elu ‘an zenbihi insun vela cannun. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yu’refulmucrimune bisiymahum feyu’hazu binnevasıy vel’akdami. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Zevata efnanin. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima ‘aynani tecriyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

 

  • Bakara Suresi: Elif lam mim, Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn, Ellezıe yü’minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun, Vellezine yü’minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun, Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun, İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü’minun, Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem’ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym, Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın, Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun, Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun, Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun, Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun, Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’ ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun, Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun, Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun, Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

 

Bu makaleyle ilgili geri bildirim gönderin.

Süryani Büyüsü Nedir, Süryani Büyüleri Nasıl Yapılır? Sıkça Sorulan Sorular

Bu büyüyü en iyi ve en garanti şekilde hayat geçiren bazı hocalar vardır. bu hocalara sitemiz aracılığı ile ulaşmanız mümkün olacaktır. Süryani soyundan gelen ve bu büyüyü başarı ile hayata geçirecek olan medyum hocalar ile sizi tanıştıracak olan bir site içerisindesiniz.

Bu büyünün yapım amacı ve de nedenleri çok geniş bir alana yayılmış durumdadır. Bu da demek oluyor ki, büyüyü yapmanız için muhakkak ki amacınız ve nedeniniz geçerli olmalıdır. İşte o amaca ve geçerliliğe bağlı olarak büyünün malzemelerinde de değişiklik göreceksiniz. Malzemeler sizin amacınıza göre değişiklik gösterecektir.

Evet, Süryani büyüsü tam bir kavuşturma ve kavuşma büyüsü olarak bilinir. Sevdiğiniz kişiye, sizi terk eden kişiye ya da sizin için imkansız olan bir kişiye bu büyüyü yaptırarak o kişiye kavuşmanız mümkün olacaktır. Kavuşma noktasında geçerlilik sağlayan bu büyü sizin için oldukça etkili olacaktır.

Süryani büyüsünün hayata geçmesi için gerekli olan belli bir zaman yoktur. Büyü bir anda da etki edebilir, 10 gün sonra da, 10 gün içinde de. Bu noktada önemli olan, sizin niyetinizin iyi olması ve inancınızın da tam olmasıdır.

Süryani büyüsünün belirtileri kendisini 10 gün içinde ortaya koyar. Yani eğer ki birini kendinize aşık etmek için bu büyüyü yaptırdıysanız on gün içerisinde o kişinin size karşı güzel duygular beslediğini fark edersiniz. On gün sonrasında ise o kişinin artık kör küçük bir şekilde size aşık olduğunu görürsünüz. Yani tamamen amacınıza bağlı olarak değişiklik gösterir belirtiler.

Bu Makale Hakkında

Gerçek Hoca
Bu makale Gerçek Hoca tarafından yazılmıştır.
Kategoriler: Büyü
Yazdır
Bu sayfaya 94 defa erişilmiş.

Bu makale size yardımcı oldu mu?

4 Evet
4 Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir